BrandStory er et annonseprodukt, produsert etter gjeldende retningslinjer.

Retningslinjer for BrandStory

BrandStory er en markedsføringskanal for annonsører. Tanken bak annonseformatet er at firmaer med komplekse budskap skal få anledning til å gå i dybden på sine temaer, og ha mulighet til å få direkte feedback fra en relevant målgruppe.

Annonsørene er velkomne til å dele innsikt fra forskning og utvikling, refleksjoner rundt sin rolle i samfunnet og tanker om ledelse.

Produktreklame er ikke tillatt i dette formatet. Annonsører kan heller ikke bruke BrandStory som en kanal for tilsvar på journalistikk som utøves på redaksjonelle flater.

BRANDSTORY: Kundecase: Hvordan lykkes man med å distribuere en IoT-plattform uten å bli låst til én leverandør?
Innhold fra annonsør

Kundecase: Hvordan lykkes man med å distribuere en IoT-plattform uten å bli låst til én leverandør?


Tingenes Internett (IoT) og industriversjonen, Tingenes Internett for industrien (IIoT), revolusjonerer hverdagen vår og skriver fremtiden for Industri 4.0. Ved hjelp av sensorer kan de lagre og kryssreferere dataflyter i skyen som så analyseres med teknologier basert på stordata og kunstig intelligens. Slik hjalp vi en kunde innen konnektivitet og IoT med å automatisere distribusjonen av IoT-plattformen samtidig som vi unngikk at de ble låst til én leverandør.

Data kan handle om enheters geografiske plassering, maskintemperaturer i en fabrikk eller til og med beregning av menneskestrømmer. Det finnes uendelig mange muligheter, noe vi allerede har sett i LTE-M-utfordringen vi har løst for en offentlig kunde innen transport. Mulighetene som IoT åpner for, er så lovende at analysatorer som Gartner har spådd at de vil bli en avgjørende kilde til innovasjon i det neste tiåret.

Utbredelsen forutsetter en rask distribusjon av løsningene samtidig som de dekker kundebehov, for eksempel for nærhet, kontroll osv.

En god infrastruktur er IoT-klar

En optimal utnyttelse av IoT-teknologiene fordrer en plettfri infrastruktur og gode plattformer, fra dataene høstes til de analyseres. Kunden som leverer nettverks- og applikasjonslaget, benytter seg av LoRa-protokollen og har valgt å levere programvaren via Amazon-skyen. Vi støttet dette selskapets og dets globale infrastrukturstyring, og vil bygge videre på denne løsningen for å identifisere retningslinjer som kan bli nyttige for andre selskap som ønsker å lansere lignende prosjekter.

Drifte løsningen selv eller bruke skyen?

Kundens løsninger var opprinnelig basert på kundenes arkitekturer, enten lokalt eller, som for SaaS-versjonen for flere klienter, hos en lokal skyleverandør. Etter hvert som virksomheten styrket den globale klientbasen og svarte på spesifikke krav fra myndighetene til skybasert drift, ble det nødvendig å lagre dataene så nær kundene som mulig. Kunden valgte AWS som global leverandør. Behovet for å øke farten på de kommersielle distribusjonene i tillegg til krav til fleksibilitet og automatisering, førte også til økt bruk av skyen. I dag får kundens sluttkunder en dynamisk infrastruktur i form av et IaaS-tilbud som er tilgjengelig i hele verden. Selskapet planlegger imidlertid å forbli skyagnostiske ved å tilby en tjeneste basert på flere skyleverandører.

Bak valget av AWS – ekspertstøtte

Fordi kunden trengte å styrke sine kunnskaper om AWS-skyinfrastrukturen og de tilhørende verktøyene, lette de etter en partner som kunne støtte det.

AWS tilbyr svært mange ulike tjenester, nettverkskonfigurasjoner, virtuell maskin-maler og lagringstyper. Stilt overfor alle disse mulighetene innså kunden raskt at de trengte eksperthjelp for å kunne velge mellom disse tjenestene. Valget ble gjennomført med reversible kriterier for å unngå for mye fokus på tjenestene til AWS, for eksempel feiltoleranse og kostnader.

Utvikling av den eksisterende IoT-plattformen

Basefarm-ekspertene prøvde å minimere konsekvensene for programvaren samtidig som overgangen ble mest mulig automatisert, fra distribusjonen av IaaS-ressursene til distribusjonen av kundens-programvaren i tillegg til alle driftsaktiviteter som oppdateringer, oppskalering og retur til drift etter driftsstans. Dette ble gjort for at kunden skulle slippe å vedlikeholde to versjoner av løsningen, dvs. en lokal løsning og en AWS-versjon, og for at driftsteamene skulle kunne drifte en løsning som er distribuert på samme måte, uavhengig av plattform. Strategien som ble valgt var smidig, og den er nå replikert svært mange ganger.

Støtte for kundens IoT-plattformdistribusjon i skyen i fire trinn:

1 - Kravanalyse:

 Bygge videre på kundenes problemer og krav og hjelpe dem med å lære å bruke AWS-tjenestene (for eksempel plattformen og verktøyene).

2 - Verktøyvalg for gjennomføringen av prosjektet:

Valgte noen av AWS-tjenestene (f.eks., Amazon VPC, Object Storage S3, Security Groups, EIP) og utvalgte tilleggstjenester (i dette tilfellet Terraform og Packer)

3 - Implementering og levering av tjeneste:

 Vedvarende kommunikasjon med kunden i denne fasen og under testingen. Målet er å bygge produktet i fellesskap og hjelpe kunden med raskt å overta eierskapet til løsningen

4 - Testing

Når det gjelder de tekniske sidene av prosjektet, førte valget av Terraform og Packer til at distribusjonen kunne automatiseres slik at den gikk mye raskere. Disse valgene var både teknologiske og strategiske, og passet til kundens mål om å unngå å bli låst til én leverandør ved å bli for avhengig av skyleverandørens løsninger, noe som kunne blitt problematisk for kundens egne kunder ved endringer i arkitekturen eller hos tjenesteleverandøren. Den ønskede løsningen innebar derfor bruk av uavhengige teknologier i driften av skyplattformen for å muliggjøre en mest mulig komplett og fleksibel reversibilitet.

Uunnværlig ekspertise

Nå som kunden hadde valgt å implementere IoT-plattformen i skyen for å oppfylle kundenes ønske om fart og enkel implementering, trengte de hjelp med å forstå og håndtere AWS-skyen. Valget av partner, i dette tilfellet Basefarm, gjorde det enklere for dem å forstå innholdet og funksjonene i Amazons skyplattform , håndtere overgangen til skyen på en agnostisk måte med uavhengige verktøy samt gjennomføre tiltakene som krevdes for å tilpasse skyløsningen til en smidig og repeterende strategi. Ved å jobbe på denne måten greide selskapet å fokusere på sin egen virksomhet samtidig som teamene raskt lærte seg teknologien og tilegnet seg nødvendige ferdigheter, til glede for kundene.