BrandStory er et annonseprodukt, produsert etter gjeldende retningslinjer.

Retningslinjer for BrandStory

BrandStory er en markedsføringskanal for annonsører. Tanken bak annonseformatet er at firmaer med komplekse budskap skal få anledning til å gå i dybden på sine temaer, og ha mulighet til å få direkte feedback fra en relevant målgruppe.

Annonsørene er velkomne til å dele innsikt fra forskning og utvikling, refleksjoner rundt sin rolle i samfunnet og tanker om ledelse.

Produktreklame er ikke tillatt i dette formatet. Annonsører kan heller ikke bruke BrandStory som en kanal for tilsvar på journalistikk som utøves på redaksjonelle flater.

BRANDSTORY: Over halvparten av norske selskaper har ikke innført grunnleggende sikkerhetsprinsipper i skyreisen
(Foto: Terje Borud Foto)
Innhold fra annonsør

Over halvparten av norske selskaper har ikke innført grunnleggende sikkerhetsprinsipper i skyreisen

For tredje året på rad lanserer vi Cloud Report for å vise Norden hvordan selskapene ligger an i sin digitale transformasjon.

Rapporten går på tvers av industrier og størrelser. Fra de som er i startfasen, der sky ofte kun representerer IT, til de som har gått cloud native og bruker sammensetningen av denne teknologien for å drive praktisk talt hele forretningsmodellen sin.

50 prosent har sikkerhet som hovedbekymring ved bruk av skyteknologi

Til tross for et stort spenn i hvilket steg på skystigen selskapene befinner seg på, ser vi likevel at over halvparten er enige i at økt fleksibilitet er en avgjørende faktor for bruken av skyteknologi, og at de dessuten dekker flere utfordringer og bekymringer. For eksempel viser rapporten at sikkerhet, samt hvordan man skal forholde seg til regelverk/lovverk, er bekymringer som strekker seg på tvers av alle bransjer og ‘sky-nivå’.

Noe av det Cloud Report 2020 viser oss er at mellom 50% og 60% av norske selskaper ikke har inkorporert grunnleggende operasjonelle og/eller sikkerhetsmessige prinsipper som deler av skyreisen. Det er urovekkende, da det innebærer at den samme prosenten av ressursene som investeres ofte kastes bort. For selv om det lages en hel mengde nye funksjoner, vil de ut ifra denne trenden aldri nå ut til sluttbrukeren, men snarere ende opp som bortkastet tid og penger, og til slutt som frustrasjon for menneskene som prøver å få dem i mål.

At mer enn en tredjedel av bedriftene viser at de gjennom Korona-pandemien enten bruker skyen mer, eller ønsker å bruke skyen mer, forteller oss at skyteknologi i stadig større grad anses som nødvendig for å lykkes i å levere fremtidens sluttbrukertjenester.

Muligheter i krisetid: Hvorfor øker IT-investeringer i møtet med Covid-situasjonen?

Så mange som 30% av de spurte sier at IT-investeringene deres har akselerert gjennom Korona-perioden. Dette viser oss at mange har benyttet situasjonen for å utforske, ikke bare ny teknologi, men også eksisterende teknologi på nye måter for sluttkundene sine.

Her er det altså mye teknologi vi ikke har tatt i bruk som primærverktøy før nå, selv om vi har hatt tilgang på den i et tiår. Se eksempelvis på Microsoft Teams; et verktøy som har vært tilgjengelig lenge eller med tilsvarende alternativer, men som ikke ble tatt i bruk som et kjerneverktøy i selskapers kommunikasjonsstrategi før i år.

30% har altså allerede har kommet dit at de aktivt snur utfordringer til muligheter, mens de resterende 70% fortsatt har mange muligheter å utforske.

På tide med et nytt tankesett

Rapporten viser at for mange er neste steg på skyreisen å flytte Legacy-systemer og eksisterende applikasjoner, til skyen, trolig med den hensikten å optimalisere dem for fremtiden. Samtidig sier 33% at kostnadsbesparelse er et viktig fokusområde.

Det forteller oss at det er på tide å snu om på tankegangen.

Mellom 20% og 30% sier at applikasjonskompatibilitet og kostnadsstyring/-problemer er store bekymringer. Noe av grunnen er at de prøver å flytte applikasjoner, eller ta i bruk fundamentalt annerledes teknologi, uten å møte utviklingen med et matchende nytt tankesett.

For utfordringen i dag er at selskaper forventer at skyen er billigere, noe den også kan være, men det er litt det samme som å si at det er billigere å spise hjemme enn på restaurant. Hvis du går inn i en dyr butikk og griper fatt i alle mulighetene du finner i hyllene av nye produkter og tjenester, vil du raskt ende opp med å lage en grandios middag. Så ble det dyrere å spise hjemme likevel.

Det samme gjelder i skyen: Med en nesten utømmelig verktøykasse vil du stadig forbedre Software, plattformene og applikasjonene dine, men det du vil se, statistisk sett, er at IT-budsjettet ditt blir større. Dette bekreftes av de 30% som sier at Korona-situasjonen akselererte IT-investeringene deres; plutselig gjør de mye mer enn før, basert på alle mulighetene skyen åpner for.

Kostnad er en utfordring, og en drivkraft

Men viktigst av alt er det også et felt som nå endres fullstendig, og som krever en ny tilnærming. For på den ene siden har vi den tradisjonelle tanken om kostnadsstyring, hvor man generelt prøver å unngå kostnad, og på den andre snakker vi om kostnadsanalyse, hvor man snarere søker å omfavne kost, fordi det står i direkte link til kontinuerlig inntekt.

Altså blir Kostnad en bekymring når du fortsetter å tenke på samme måte som for femten år siden, samtidig som teknologien ligger femten år foran: de går ikke overens. Teknologien har utviklet seg; hvorfor skal ikke måten vi tenker på kostnad – så vel som alt annet – utvikle seg tilsvarende?

Altså er ikke bekymringen at du ikke klarer å håndtere kostnadene; her handler alt om å utvikle et grunnleggende nytt tankesett som favner om alle leddene i forretningsmodellen din når du skal møte fremtidige behov og kundegrupper.