BrandStory er et annonseprodukt, produsert etter gjeldende retningslinjer.

Retningslinjer for BrandStory

BrandStory er en markedsføringskanal for annonsører. Tanken bak annonseformatet er at firmaer med komplekse budskap skal få anledning til å gå i dybden på sine temaer, og ha mulighet til å få direkte feedback fra en relevant målgruppe.

Annonsørene er velkomne til å dele innsikt fra forskning og utvikling, refleksjoner rundt sin rolle i samfunnet og tanker om ledelse.

Produktreklame er ikke tillatt i dette formatet. Annonsører kan heller ikke bruke BrandStory som en kanal for tilsvar på journalistikk som utøves på redaksjonelle flater.

– Vi har lagt ned enormt med tid og ressurser for at vi som Norges første AWS MSP skal kunne levere en helt utrolig kompetanse til både eksisterende og nye kunder, sier Fredrik.
– Vi har lagt ned enormt med tid og ressurser for at vi som Norges første AWS MSP skal kunne levere en helt utrolig kompetanse til både eksisterende og nye kunder, sier Fredrik.
Innhold fra annonsør

Ruster seg for fremtidens teknologibehov med AWS


- Våre målsetninger handler ikke bare om å levere stabil IT-drift til kundene våre, men å hjelpe dem med digital transformasjon og øke konkurranseevnen deres i markedet, sier Fredrik Ohlsen, CEO i Basefarm.

Han poengterer at de fleste industrier og selskaper, om det så er et flyselskap, en bilforhandler eller et sykehus, må gjennomføre en digitaliseringsreise i umiddelbar framtid. Selv for selskaper som allerede sitter med en sterk markedsposisjon i dag, er det ingen selvfølge at de vil overleve fremtidens konkurranse, dersom de ikke har en god digital forretningsstrategi tilrettelagt for en ny generasjon kunder.

– Da sier vi: La oss være i forkant. La oss bistå kundene våre i skyreisen med vår nøkkelkompetanse, og tjenester som tilrettelegger for bærekraft, innovasjon og kostnadseffektiv utvikling, sier Fredrik.

Som sertifisert AWS Managed Service Provider (MSP) signaliserer Basefarm nå at de ruster seg for å møte fremtidens behov for teknologi, og at de allerede er klare for å levere på det.

– Vi har lagt ned enormt med tid og ressurser for at vi som Norges første AWS MSP skal kunne levere en helt utrolig kompetanse til både eksisterende og nye kunder, sier Fredrik.

Den nyvunne sertifiseringen vitner om at Basefarm ikke bare besitter en særegen kompetanse på skyinfrastruktur og applikasjonsmigrasjon, men også kompetanse og tjenester som underbygger neste-generasjons applikasjoner og mikrotjenester. De kan bidra proaktivt til verdiskapning gjennom overvåkning, automatisering og virksomhetskritisk IT-drift for kundene sine.

Fredrik poengterer at dette stiller Basefarm blant de få utvalgte: når kunder uunngåelig vil ha behov for hjelp, en hjelp AWS selv ikke har mulighet til stille opp med, da kommer Basefarm på banen.

– Det er et avgjørende kvalitetsstempel på at vi har både bredde- og dybdekompetansen på plass: at vi har evnen til både å rådgi og implementere teknologien, men også å drifte den, med andre ord kan underbygge en komplett skyreise - fra innovasjon til full-skala produksjon. Det betyr at når noen er interessert i public cloud-teknologi, og peiler seg inn mot AWS, vet man at AWS vil peke på listen med partnere som har denne sertifiseringen, sier Fredrik, og fortsetter:

– Og at de, som selv er et av verdens mest anerkjente selskaper, anser oss som en betydelig verdiøkende partner, det er vi stolte av.

Tradisjonell IT-drift møter fremtidens kunder

Fredrik forklarer videre at fordi AWS investerer stort i utvikling og innovasjon hvert år, sikrer det Basefarm, og kundene deres, tilgang til et enormt utvalg ny teknologi; nye verktøy og funksjoner som stadig utvikles.

– Det er det som er så fantastisk! Det finnes uhørt mange funksjoner og verktøy som man kan få tilgang på ved bruk av skyløsninger. Samtidig stiller det enorme krav til selskaper som oss, og til våre ansatte om å holde seg oppdatert på alt nytt som slippes, slik at vi kan veilede kundene i riktig retning.

For mange bedrifter er ikke spørsmålet lenger om de skal flytte arbeidsmengder og applikasjoner til skyen, men når. At bransjen da er i kontinuerlig og hurtig utvikling; at det stadig benyttes andre former for teknologi og tjenester, er en utfordring for mange.

– Det finnes ingen kunde som kan ha koll på alt dette; det er vår nisje, sier Fredrik, og forklarer at Basefarm har satt hele organisasjonen bak skyreisen, slik at de til enhver tid kan utnytte hele spekteret teknologien har å by på slik at kundene lykkes.

Sertifiseringen beviser at Basefarm kan underbygge et helt livsløp til neste generasjons digitale forretning. Slik tilrettelegger de nå for en ny generasjon kunder som har større, og helt nye krav til sine leverandører.