BrandStory er et annonseprodukt, produsert etter gjeldende retningslinjer.

Retningslinjer for BrandStory

BrandStory er en markedsføringskanal for annonsører. Tanken bak annonseformatet er at firmaer med komplekse budskap skal få anledning til å gå i dybden på sine temaer, og ha mulighet til å få direkte feedback fra en relevant målgruppe.

Annonsørene er velkomne til å dele innsikt fra forskning og utvikling, refleksjoner rundt sin rolle i samfunnet og tanker om ledelse.

Produktreklame er ikke tillatt i dette formatet. Annonsører kan heller ikke bruke BrandStory som en kanal for tilsvar på journalistikk som utøves på redaksjonelle flater.

Ved å investere i maskinlæring, AI og skyen, kan du styrke lønnsomhet, tiltrekke nye kunder, og samtidig beholde eksisterende.
Ved å investere i maskinlæring, AI og skyen, kan du styrke lønnsomhet, tiltrekke nye kunder, og samtidig beholde eksisterende. (Iryna Yuzhyna)
Innhold fra annonsør

Slik sender du inntjeningen til nye høyder


Tiden er inne for å skape vekst og opprettholde konkurransekraften! Uansett størrelse står virksomheter flest overfor de samme utfordringene: Alle som ønsker inntjening fra nye områder, må legge virksomhetens gamle DNA til side. Tenk som en «start-up» med frisk kapitalbase. Våkne opp og tenk nytt før toget har gått!

Hva må det «nye» verdiforslaget inneholde?

Det er egentlig veldig enkelt! Verdiforslag bør inneholde en kombinasjon av IT-basert, langsiktig verdiskapning og kostnadseffektivitet.

Hva ligger i det?

Hemmeligheten er en IT-plattform som er like fleksibel som transaksjonsorienterte forretningsmodeller. La oss illustrere hva dette innebærer med et kollektivtransport-selskap som eksempel. Tenk om selskapet kunne knytte alle kostnader til en billett slik at driften ved behov automatisk kunne skalere ned eller iverksette andre ressursprioriteringer uten unødvendige kostnader. Denne typen slagkraftig fleksibilitet og kontroll kan transformere hele selskapets forretningsmodell.

Vil du skape en digital strategi for fremtiden? »

 
Høy endringstakt må gi konkret uttelling

Hvilke utfordringer ligger i dette? Det vanligste problemet er at forandringsprosesser går for sakte. For å skape resultater, kan Basefarm imidlertid hjelpe dere med å få produktet raskere til markedet gjennom hurtig applikasjonsutvikling inkludert utnyttelse av potensialet i skytjenester.

Skulle veksten bli for brå, kan vi skalere ned uten at det går ut over utviklings- og produksjonskulturen bak.

I denne videosnutten deler Jan Aril Sigvartsen – Chief Evangelist i Basefarm – sine tanker om økt inntjening og bærekraftig vekst:

Skap raskere vekst gjennom samarbeid og riktig teknologistrategi

Selvsagt er det mange hinder på veien. Å utvikle stabile, nye inntektsstrømmer for å øke aksjeverdien og tilliten hos aksjonærene kan absolutt være utfordrende. Det er lett å forstå at andre med prosesseierskap internt også vil kreve konkret, bærekraftig vekst. Å satse nytt kan dessuten gjøre dagens nøkkelpersoner engstelige. Målet bør imidlertid være styrket teknologistrategi gjennom et samarbeid som får fart på sakene.

Smidig vei til suksess

Det handler ikke bare om teknologi. Noen ganger handler det også om å kaste et kritisk blikk på dagens teknologiinvesteringer med tanke på økt avkastning. Ved å jobbe med maskinlæring, AI og skyen kan du styrke lønnsomhet tiltrekke nye kunder og samtidig beholde eksisterende. Ja takk, begge deler. Lett å like!

Noen virksomheter drives av frykt når marginene krymper og kan utvikle endringsmotstand. Men, de som våger å omfavne forandringsmulighetene vil raskt se resultater når de kommer i gang med å omdefinere og redefinere måten de jobber på.

Hva er nøkkeldriveren for vekst? – Smidighet. Sammen med Basefarms kan dere kjøre en smidigere DevOps-tilnærming, skape konkrete verdier og posisjonere virksomheten for både vekst og redusert driftsrisiko.

Vil du skape en digital strategi for fremtiden? »

I denne serien inngår tre artikler. De to andre viser hvordan du kan øke innovasjonstakt og kan kickstarte din digitale strategi.