BrandStory er et annonseprodukt, produsert etter gjeldende retningslinjer.

Retningslinjer for BrandStory

BrandStory er en markedsføringskanal for annonsører. Tanken bak annonseformatet er at firmaer med komplekse budskap skal få anledning til å gå i dybden på sine temaer, og ha mulighet til å få direkte feedback fra en relevant målgruppe.

Annonsørene er velkomne til å dele innsikt fra forskning og utvikling, refleksjoner rundt sin rolle i samfunnet og tanker om ledelse.

Produktreklame er ikke tillatt i dette formatet. Annonsører kan heller ikke bruke BrandStory som en kanal for tilsvar på journalistikk som utøves på redaksjonelle flater.

– Start ut eksperimenteringen i tradisjonelle monolitter. Bruk gode testdata, sier løsningsarkitekt Andreas Skoglund hos Basefarm.
– Start ut eksperimenteringen i tradisjonelle monolitter. Bruk gode testdata, sier løsningsarkitekt Andreas Skoglund hos Basefarm.
Innhold fra annonsør

Skape nytt i skyen? Her er tips til utviklere

Utviklere er kreative mennesker som trenger muligheter i tidligfaser, ikke masse begrensninger. Her er tips om fremgangsmåter og konkrete skyverktøy.

Kreativitet utfolder seg kanskje best innenfor klare rammer, men ikke med «nei», «uff» og begrensninger overalt. Hvis utviklere for eksempel skal innovere innenfor rammene av en eksisterende applikasjon, vil de lett kunne stange hodet i veggen.

Andreas Skoglund er løsningsarkitekt hos Basefarm. Arbeidshverdagen hans dreier seg for det meste om å designe og lage tekniske løsninger. Fritiden går ofte til hobbyprogrammering og hjemmeautomasjon.

Skape friskt og godt

– Vi utviklere vil gjerne lage skisser til noe nytt som kan funke. Dersom det blir for mye drass og begrensninger, blir resultatet neppe så frisk og godt som vi selv og ledelsen ønsker seg, sier han.

Basefarm anbefaler ofte at nyskapende, tverrfaglig team isoleres fra øvrig organisasjon og gjøremål for en periode, slik at kreativiteten kan spille fritt.

Skoglund mener at testdata er noe av det første en bedrift må ha på plass.

Bygg testdata

– Ofte bygger utviklere noe som skal testes opp mot eksisterende driftsmiljø. Da er det viktig for utviklere å ha et miljø som ligner på produksjon, men hvor de likevel kan spinne opp sitt eget og leke rundt. Med reelle data kommer du lett i strid med regelverk for eksempel GDPR eller Fintech-lovgivning. Er ikke testdata på plass allerede, så sørg for å jobbe opp et godt sett.

6 tips for nyskaping i skymiljøer 

  • Ha gode testdata og ikke havn i strid med lovverket.
  • Start med en monlitt (jepp). Det handler om å forenkle eksperimentering, ikke om den ferdige applikasjonen.
  • VM-plattformer som AWS EC2, Microsoft Azures Virtual Machines og GCP GCE er aktuelle valg.
  • Dersom det er snakk om flere team som skal utvikle hver for seg, så gå rett på mikrotjenester.
  • Mikrotjenesteplattformen Kubernetes er hos AWS, Microsoft og GCP.
  • For Proof of Concept gir containerplattformer mye frihet.

 

Så sier han noe litt overraskende.

– Start med å bygge en monolitt!

Monolitter er egentlig gamlemåten å lage applikasjoner på. Skoglund forklarer forslaget:

– Målet er å senke terskelen for å skape nytt – redusere kompleksiteten for å realisere «easy wins». Skal du tilrettelegge mikrotjenester fra første stund, kan det ta mye krefter. Start med monolitten og ha i bakhodet at den eventuelt skal splittes opp senere, ser Skoglund.

Mikrotjenester (microservices) innbærer oppsplitting i småbiter som gjør hver sin lille ting. En fordel med oppsplittingen fra starten av er imidlertid at ulike utviklingsteam da kan ha ansvar for hver sine deler av applikasjonen.

Mikrotjenester

Derfor sverger ikke Skoglund alltid til monolitter i tidlige faser.

– Dersom oppstarten skjer med flere team, kan mikrotjenester lønne seg fra første stund.

Han understreker at forslag om å bruke monolitter i operative produksjonsmiljøer neppe blir det første alternativet fra hans munn. Selv for eksisterende monolitter vil mikrotjenester ofte være egnet.

– Når et team utvikler nytt som senere skal settes i produksjon sammen med noe eksisterende, gir mikrotjenester virkelig mening. Det er mye enklere å sette mikrotjenester i produksjon enn for eksempel å bygge enda større monolitter.

Les også: 5 strategier for skymigrasjon

Konkrete skytjenester

En tjeneste i AWS som understøtter monolitter godt er et vanlig VM-miljø som EC2. Skoglund forklarer at når man vil utnytte mer av mulighetene i AWS, kan containerteknologiene ECS eller Kubernetes være verdt å se nærmere på.

Et neste steg kan være å se Lambda som han beskriver som en «functional service» –  kode som ikke kjøres mer eller mindre kontinuerlig, men aktiveres ved behov.

– Da kan man bygge opp applikasjonen i veldig små kodesnutter, sier han.

En fordel med Kubernetes er at flere offentlige skyleverandører tilbyr dette containermiljøet. Det forenkler flytteprosesser mellom skyene.

GCP har GCE for VM-er og naturligvis Kubernetes ettersom teknologien startet ut der i gården. 

Microsoft Azure kaller sine VM-er rett og slett for Virtual Machines, og byr på Kubernetes og Container Instances.

Prøvemiljø POC

Et neste nivå fra enklere testing er å etablere et komplett prøvemiljø, eller miljø for proof of concept (POC). Igjen er smidighet med fri strøm av kreativitet nøkkelen til et godt prøvemiljø.

Etter Andreas Skogseths preferanser finnes det beste POC-miljøet på containerplattform. Da slipper utviklerne å tenke på infrastruktur som VM-er, lagring, minne, CPU, nettverk og slikt.

Hvis han skulle bygge et slikt miljø hos AWS, ville han sannsynligvis ha brukt EKS (Elastic Kubernetes Service). Hvis virksomhetens eksisterende miljø allerede var i Kubernetes, kunne han som utvikler ha spunnet opp et identisk miljø i skyen og jobbet videre med det – vel og merke med testdata.