BrandStory er et annonseprodukt, produsert etter gjeldende retningslinjer.

Retningslinjer for BrandStory

BrandStory er en markedsføringskanal for annonsører. Tanken bak annonseformatet er at firmaer med komplekse budskap skal få anledning til å gå i dybden på sine temaer, og ha mulighet til å få direkte feedback fra en relevant målgruppe.

Annonsørene er velkomne til å dele innsikt fra forskning og utvikling, refleksjoner rundt sin rolle i samfunnet og tanker om ledelse.

Produktreklame er ikke tillatt i dette formatet. Annonsører kan heller ikke bruke BrandStory som en kanal for tilsvar på journalistikk som utøves på redaksjonelle flater.

Jobbmesse kom i AWS ved hjelp av Basefarm i et lift & shift-prosjekt  2017. I 2019 ble løsningen tatt videre til «native» AWS-sky inkludert DevOps-utviklingsmiljø, autoskalering og global distribusjon med velbalansert sikkerhet.
Jobbmesse kom i AWS ved hjelp av Basefarm i et lift & shift-prosjekt 2017. I 2019 ble løsningen tatt videre til «native» AWS-sky inkludert DevOps-utviklingsmiljø, autoskalering og global distribusjon med velbalansert sikkerhet.
Innhold fra annonsør

Slik ble Jobbmesse ekte ny i skyen

Jobbmesses Ledelse, investorer og kunder så profesjonalisering og industrialisering av selskapets IT -løsning som nødvendig for videre utvikling og vekst. I 2019 var tiden moden for å bli ekte ny i skyen.

jobbmesse.no og jobfaircenter.com  kan arbeidsgivere og arbeidssøkere møte hverandre på online jobbmesser over hele verden eller på 24 timers messer for enkeltfirmaer.

Dialogen om ledige jobber skjer gjennom chatterom, telekonferanser, webcast, webinar og/eller e-post.  Arbeidsgivere kan også bli kontaktet utenom messene og arbeidssøkere kan laste opp CV når de vil.

Bedre messer med applikasjoner

Unngå kostnadsgallopp i skyprosjekter

Slik får du kontrollen »

Jobbmesse er i posisjon til å arrangere fysiske messer utenom det vanlige i og med at applikasjonene spiller en rolle få andre kan matche.

Selskapet ble etablert i 2014. Basefarm kom inn i 2017.

– For om lag to år side løftet vi IT-løsningen vår fra lokale servere til et profesjonelt, IaC-basert servermiljø i AWS ved hjelp av Basefarm, sier Svenn Jakobsen, gründer i Jobbmesse.

Enkelt fortalt kontrollerer IaC blant annet infrastrukturkomponenter og støtteapplikasjoner med script/kode. Ved bruk av IaC effektiviseres og automatiseres driftsrammeverket i stedet for bruk av manuelle klikk- og pek-operasjoner.

Fornyelse på skyens premisser

IaC-basert AWS cloud native plattform

Jobbmesse har sammen med AWS og AWS-partneren Basefarm etablert en fremtidsrettet IaC-basert driftsløsning som er tilrettelagt for å utnytte cloud native-muligheter lokalt og globalt.

For selskapet var autoskalering på flere nivåer sentralt, både for å sikre tilfredse brukere og en hensiktsmessig kostnadsstruktur.

Lagring skjer i Amazon S3 og skalering gjennom AWS Elastic Load Balancing. Igangkjøring av ny kode blir styrt med AWS CodeDeploy.

Ønsker fra selskapets investorer, kunder og medarbeidere om rom for internasjonal ekspansjon er godt ivaretatt gjennom løsningen. Den skaper rom for utnyttelse av Jobbmesses unike konkurransefortrinn. Selv millioner av forespørsler – i sekundet – vil skje med høy sikkerhet og trygghet uten unødig ventetid for brukerne.

– I dette lift & shift-prosjektet ble vår egen applikasjonskode løftet over på ny. Det var naturligvis mange fordeler med dette inkludert driftsstøtte fra vår nye partner. Men, alle så at ytterligere fornyelse måtte til for å styrke konkurranseposisjonen vår og skape rom for videre ekspansjon, sier Jakobsen. Han legger til:

– Det gjaldt forhold som automatisk skalering i takt med skiftende antall brukere, sikkerhet og global distribusjon. For oss handler dette om å legge grunnlag for økt omsetning og samtidig unngå å betale for unødig overkapasitet.

Programvareutviklerne i Jobbmesse hadde gode erfaringer med Amazon Web Services og ønsket å bli nye i denne skyen.

Men, denne gangen handlet det ikke om bare å løfte kode til skyen, men en kraftig fornyelse av IT-plattformen på skyens egne premisser.

«Ikke uten driftspartner»

– Dette handler om å lage ny kode. Men, kode må være forberedt for sikker drift. Derfor ønsket vi å fortsatte samarbeidet med Basefarm som drifts- og tjenesteleverandør. Det er mange som prater stort om mulighetene i skyen, men for oss opplevdes det trygt å ta skyreisen med noen med praktisk driftserfaring. Få ting matcher det, sier han.

Basefarms praktiske erfaringer med forretningsmessige og teknologiske muligheter i AWS-skyen gjorde overgangen tryggere fra gårsdagens løsning i moderne sky til moderne løsning i moderne sky.

Svenn Jakobsen, gründer i Jobbmesse.

Tidlig i 2019 gikk samarbeidspartnerne i gang med en workshop. På dagsorden sto tilrettelegging av en verdikjede for kontinuerlig utvikling, test og produksjon for å sikre et problemfritt, agilt utviklingsløp.

Workshopen førte også til opprettelse av et rammeverk for roller og autentisering, samt automatisering av IaC-installasjon for alle aktuelle driftsmiljøer. IaC ble satt opp med autoskalering og cloud native-optimalisering.

– IaC-oppsettet tilrettelegger for at Jobbmesses plattform raskt kan utvides med ny funksjonalitet, og enkelt testes i andre miljøer før produksjonssetning, sier Anders Weholt, Key Account Manager i Basefarm.

Valgte disse AWS-tjenestene

I samråd med Basefarm valgte Jobbmesse den objektorienterte lagringstjenesten Amazon S3 med en industri-ledende skalerbarhet, datatilgjengelighet, sikkerhet og ytelse.

Amazon CloudFront sørger for levering av innhold til brukerne.

– Vi bruker CloudFront til å etablere et globalt distribuert proxyserver-nettverk som har lokal caching. Det gir forenklet distribusjon av blant annet tungt innhold som videostreaming og store filer, forklarer Weholt.

– Så overlater vi til AWS Auto Scaling å overvåke applikasjonene og automatisk justere kapasiteten for å opprettholde stabil, forutsigbar ytelse til lavest mulig kostnad.

Lastbalansering skjer med AWS Elastic Load Balancing. Skytjenesten distribuerer automatisk innkommende applikasjonstrafikk til Amazon EC2-instanser (virtuell maskin), containere og andre tjenester. Tjenesten håndterer flere millioner forespørsler per sekund.

Basefarm Guided Operations

AWS ALB og AWS NLB er valgt som elementer i AWS Elastic Load Balancing-oppsettet. AWS CodeDeploy lar utviklere enkelt laste opp nye kode-versjoner og trigger oppdateringsprosessen i samarbeid med andre tjenester inkludert ASG.

Den virksomhetskritiske skydriften er støttet av driftsassistansetjenesten Basefarm Guided Operations.