BrandStory er et annonseprodukt, produsert etter gjeldende retningslinjer.

Retningslinjer for BrandStory

BrandStory er en markedsføringskanal for annonsører. Tanken bak annonseformatet er at firmaer med komplekse budskap skal få anledning til å gå i dybden på sine temaer, og ha mulighet til å få direkte feedback fra en relevant målgruppe.

Annonsørene er velkomne til å dele innsikt fra forskning og utvikling, refleksjoner rundt sin rolle i samfunnet og tanker om ledelse.

Produktreklame er ikke tillatt i dette formatet. Annonsører kan heller ikke bruke BrandStory som en kanal for tilsvar på journalistikk som utøves på redaksjonelle flater.

– Et sentralt poeng ved datatenking som innovasjonsmetode er at man ikke bestemmer seg helt på forhånd hvordan sluttresultatet skal se ut. Kanskje starter man bare med lansering av en minimumsløsning (MVP), sier Knut Rand, VP Data Driven Solutions i Basefarm.
– Et sentralt poeng ved datatenking som innovasjonsmetode er at man ikke bestemmer seg helt på forhånd hvordan sluttresultatet skal se ut. Kanskje starter man bare med lansering av en minimumsløsning (MVP), sier Knut Rand, VP Data Driven Solutions i Basefarm.
Innhold fra annonsør

Slik kan du skape innovative datadrevne prosjekter

Har du brent fingrene på IT-prosjekter tidligere og er tilbakeholden med å sette i gang på nytt? Her er innovasjonsmodellen som er utprøvd med suksess innen data drevne prosjekter og flere andre sammenhenger.

Modellen er utviklet av Basefarm og måten å tenke IT/data på blir betegnet som datatenking og er nedfelt i modellen The Data Leadership Process Model (*DLPM).

– Enten du er ny i gamet eller har brent fingrene på IT-prosjekter som er blitt kansellert på grunn av manglende resultater eller blitt for dyre, kan modellen hjelpe, sier Knut Rand, VP for Data Driven Solutions i Basefarm.

Unngå «monster-prosjekt» kirkegården

Han vil ha oss bort i fra tradisjonell programvareutvikling etter «vannfallsmetoden». Metoden starter med utarbeidelse av fullstendig kravspesifikasjon før man går i gang med utviklingsarbeidet.

Vellykket IT-innovasjon handler om å starte utviklingen av løsningen uten for stram kravspesifikasjon, verken på papir eller i hodet.

Knut Rand, VP for innovasjon og forretningsutvikling i Basefarm.

– Vellykket innovasjon innenfor datatenking handler om å ha fokus på forretningsverdi og hvilke data man har tilgjengelig for å realisere disse, fokuser så på å realisere de beste ideene som minimale POC-er eller MVP-er. Ved å identifisere hva som har stor forretningsverdi unngår man å investere for mye i dårlige ideer, sier Rand.

Prosess som fremmer idéer

Basefarms konsulentvirksomhet «Basefarm Professional Services» skiller seg fra andre ved sin lange erfaring i å ta prosjekter helt fra idé til drift. Et prosjekt er først i mål når det er satt i produksjon og styrker virksomheten og konkurranseevne. Ikke alle har Basefarms erfaring i å ta prosjekter så langt frem.

– Det er vesentlig at prosessen starter med å få opp skikkelig mange idéer. Like viktig er det å ha kriterier for å velge ut idéer å gå videre med, kvalifisere og teste, først i liten skala, kvalifisere igjen og deretter enten stoppe mens leken er god eller gå videre til produksjon.

Les mer: Whitepaper Data Thinking – A guide to success in the digital age.

Organisering for hastighet og avklaringer

Rand understreker betydningen av tverrfaglige team med interne og eksterne deltakere. De må ha innsikt og eierskap til problemstillingene applikasjonen skal løse og kapasitet til å delta kontinuerlig over en periode.

Datadrevne prosjekter vil typisk ha deltakere fra dataviten, data engineering, datadrift, datasikkerhet, compliance og forretningsutvikling, men med varierende intensitet i de forskjellige fasene i prosessen.

(Tekst fortsetter under bilde. Klikk bildet for å forstørre.)

 *DLPM er en praktisk og utprøvd modell for digital utvikling.

– Denne veien er veldig forskjellig fra å gå rett fra kravspesifikasjon til utvikling. Når teamet setter i gang, vet du faktisk ikke hvor det bærer rent teknisk. Det er bra. Det er bedre å finne utav dette underveis. Da øker sannsynligheten for at den nye applikasjonen faktisk ivaretar et reelt behov og blir tatt i bruk uten å knuse budsjettene, sier han.

Kvalifiseringsregler for hver fase

Datatenking for vellykket innovasjon

  1. Tenk prosess og forretningsverdi, ikke kravspec
    Ikke skriv fullstendig kravspesifikasjon og sett i gang utviklingsarbeidet. Start i stedet en prosess for å generere ideer bredt og fokuser på ideene man vil fortsette med.
  2. Organisér i tverrfaglige team
    Med tverrfaglige team hvor nøkkelpersoner fra både forretningsutvikling, IT og brukere deltar kan man oppnå god utviklingshastighet og raske avklaringer.
  3. Etablér regler i prosessfasene
    Lag kvalifiseringsregler for overgangen mellom de ulike fasene idé, utvikling, test og produksjon. Innvolvér medarbeidere som skal ha ansvar for driften for å sikre at løsningene lar seg sette i drift.

Fra de tverrfaglige teamene går veien videre til utvikling, test og produksjon. Rand forklarer at det i datadreven utvikling er viktig å legge til rette for ryddige forhold gjennom disse fasene. Klare kvalifiseringsregler må være på plass.

– De som skal ha ansvaret for produksjonen bør bli involvert i de tverrfaglige teamene og i alle fall når utviklingsarbeidet blir påbegynt. Det sier seg selv at produksjonssetting blir enklere dersom utviklingen startet med et godt, produksjonsrettet fundament, sier Rand.

Med datatenking som innovasjonskonsept behøver imidlertid ikke en applikasjon være «helt ferdig» i tradisjonell forstand, oppdateringer og justeringer kan skje løpende.

Kanskje er et minimum viable product (MVP) nok – en minimumsløsning som fungerer.

– Bygg opp noe som er nyttig og lanser det. Da følger gevinstene og de nyttige brukererfaringene. Moderne, smidige utviklingsmetoder legger til rette for videre utnyttelse av dette, sier Rand.

Han understreker at det ikke er nødvendig å kode alt fra bunnen av selv. Mye finnes som halvfabrikata applikasjoner. For eksempel innen kunstig intelligens og IoT har Basefarms eier Orange Business Services mye halvfabrikata innenfor vibrasjonsmåling, visuell identifisering og tekstidentifisering.