Annonsørinnhold fra  
Advertiser company logo

Slik kan IT-avdeling på fem betjene over én million brukere

Slik kan IT-avdeling på fem betjene over én million brukere
Bokbasen har etablert infrastruktur som kode i AWS med Basefarm som rådgiver og driftspartner.
Basefarm BrandStory

Basefarm er en europeisk driftsleverandør av virksomhetskritiske IT-løsninger. Selskapet er en del av Orange Business Services som inngår i den globale telekommunikasjonsoperatøren Orange Group. Basefarm støtter kundene frem til markedsledende posisjoner ved å integrere nøkkelkompetanse for digital transformasjon – big data, skytjenester og informasjonssikkerhet – i én samlet leveranse. Selskapets leveransemodell dekker hele spekteret fra innovasjon via idriftssetting til fortløpende produksjon, inkludert strategirådgivning, implementeringsprosjekter og IT-drift med én felles driftsmodell uansett valg av skyplattform. Basefarm ble etablert i Norge i 2000 hvor selskapet også leverer datasentertjenester. Et team på over 760 IT-ingeniører og -rådgivere leverer tjenester til globale kunder fra europeiske kontorer og datasentre i Norge, Sverige, Nederland, Tyskland og Østerrike.

Se også: www.basefarm.no datasenter.basefarm.no www.orange-business.com

Les mer

Med fire utviklere som ressurs og uten IT-driftsorganisasjon har Bokbasen etablert de to nye skytjenestene Digitalelev og Allvit parallelt med ansvaret for Den norske Bokdatabasen. Prosjektet er mulig med så knappe ressurser ved bruk av offentlige skytjenester og partnersamarbeid med Basefarm.

Bransjeeide Bokbasen har i over ti år bygd og driftet katalogen Den norske Bokdatabasen med data om alle norske forlagsutgivelser.  I tillegg så leverer de distribusjon av e-bøker og digitale lydbøker til alle norske forlag og forhandlere.

Av virksomhetens 15 medarbeidere er om lag halvparten bibliotekarer som sørger for at bokdatabasen er á jour og av høy kvalitet. Databasen tilgjengeliggjør bokkatalogen på en måte andre nasjoner kan misunne oss. Med ett felles register kan bransjen rette oppmerksomhet mot utnyttelse av dataene i nettbutikker, bokhandel, bibliotek og skole – fremfor å samle data, slik fokus er i mange andre land.

Mye mer med samme bemanning

– Gjennom bokdatabasen er vi også i en gunstig posisjon til å skape helt nye tjenester. Men, nye tjenester krever mer infrastruktur og ressurser til drift av denne. Dette ville vi ikke belaste våre fire utviklere med, forklarer IT-sjef Ketil Stadskleiv, den femte IT-medarbeideren i Bokbasen.

– Heller ikke med overgangen utprøvingsprosjekt (POC) til full drift i skyen, legger han til.

Bokbasen hadde fra tidligere av erfaring med Basefarm som driftsleverandør i privat sky. Nå handler mye IT om nye aktører og måter i offentlig sky. Derfor gikk Bokbasen åpent ut i markedet etter leverandører for å finne partner som kunne ta løftet til skyen og driftsansvar for den nye løsningen.

Basefarm vant konkurransen

Den eksisterende partneren Basefarm fikk likevel delta i konkurransen – og vant oppdraget.

– Basefarm spinner ikke gamle løsninger i den nye hybride verdenen, men har fullt ut tatt omstillingen fra tradisjonell hosting til skyens virtuelle plattformer. Vi jobber jo daglig i markedet for å informere om dette, men opplever at mange søker seg til nye aktører når de skal tenke nytt, forklarer produktsjef Svein Johansen.

– Tiden var moden for Infrastructure as Code, forklarer IT-sjef Ketil Stadskleiv.

– Når de ser at vi er fullt på høyden og i tillegg har konkret erfaring fra drift og support av skytjenester, blir imidlertid mange lettet. Det er viktig å komme opp i offentlige skytjenester på tjenestenes egne premisser er viktig, men minst like sentralt er å ha en samarbeidspartner som kan holde både nye og gamle tjenester i gang, legger han til.

IaC – «serverless»

For både å ivareta sine eksisterende løsninger og tilrettelegge for nye, besluttet Bokbasen å forlate tradisjonelt maskinvarebasert infrastruktur til en hverdag uten servere og høy grad av automatisering – ”serverless”.

– Tiden var moden for Infrastructure as Code, forklarer Stadskleiv.

AWS-teknologi som dekket Bokbasens behov

I Amazon Web Services (AWS) har Bokbasen etablert seg med tjenestene Amazon API-Gateway og AWS Fargate som ble hovedkomponenter, sammen med Amazon Cognito-autentisering. AWS Fargate reduserer driftskompleksiteten ved containerdrift gjennom automatisert kapasitetsprovisjonering på tvers av clustere og datasentre. Løsningen er hybrid gjennom integrasjon med den private skyen Basefarm Cloud.

Amazon API-Gateway forenkler integrasjon med en stor mengde partnere, kunder og andre proffbrukere. Amazon Aurora reduserer grunnleggende, utfordrende database-problemstillinger. ”Ut av boksen” gir Amazon Aurora autoskalert lagring på tvers av datasentre og autoskalert lesekapasitet. AWS Batch orkestrerer og gir status på batchjobber. For Bokbasen har det i tillegg vært avgjørende å ha Basefarms databasespesialister i ryggen.

Mange gode IaC moduler fra Terraform community og Basefarm har forenklet overgangen både til IaaS og PaaS.

I praksis innebærer IaC at man ikke lenger å forholde seg til oppsett av maskinvarebasert infrastruktur, men i stedet programmerer infrastruktur-bruken. I stedet for å forholde seg til maskinvare, jobber utviklerne inn mot et programvaregrensenitt hos skyleverandøren. Dette gjør også den programmerte infrastrukturen meget portabel og sikrer oss konsistens mellom mijøer.

Først ble Bokbasens nettsted og e-bokløsning løftet til Basefarm sin private sky. Sistnevnte har Basefarm hatt ansvaret for siden 2012. Forbrukerne kjøper eller låner e-bøker hos forhandlere/biblioteker, og Bokbasen sine systemer leverer innholdet i bakgrunnen.

«Vannmerking» forteller hvem som har tilgang på bøkene og på hvilken måte. I AWS har Bokbasen ubegrenset ressurstilgang og kan levere så mange lydbøker som trengs der og da. Gjennom «pay as you go»-prinsippet betaler virksomheten kun for kapasiteten som blir brukt. Når det ikke genereres nye bøker og vannmerker, koster tjenesten nesten ingenting.

Unngikk glipp på kostnadssiden

– Offentlige skytjenester har en uvant prisstruktur for mange. Derfor står TCO (total cost of ownership) sentralt i rådgivningen vår. Tilrettelegging av pilarene sikkerhet, skalerbarhet og tilgjengelighet på en fornuftig måte har stor betydning for TCO, sier Johansen.

Vel oppe i AWS kunne Bokbasen gå i gang med nyutviklingen. Digitalelev lar skoleeiere og skoler kjøpe og administrere digitale læremidler direkte fra forlagene, tett integrasjon med forlagene gir skolene full oversikt over sine lisenser og forenklet administrasjon.

Allvit kom opp høsten 2019 i samarbeid med de norske, akademiske forlagene Samlaget, Fagbokforlaget, Universitetsforlaget, Gyldendal og Cappelen Damm Akademisk. Tjenesten er en helt ny plattform for lån, kjøp og samarbeid i digitale lærebøker i høyere utdanning.

– Det er digitalt pensum på norsk, endelig, for dette er det mange som har drømt om og ventet på. Her kan studenter blant annet jobbe sammen digital, lage bokmerker og notere, forteller Stadskleiv.

DevOps kultur og teknologi

Bokbasen ønsket også overgang til DevOps-kultur teknologisk iscenesatt med containere og microservices. I omleggingsprosessen har Basefarm-konsulenter jobbet hos Bokbasen i flere måneder. Basefarm kompletterer AWS med tjenesten Platform Operations som blant annet gir lokal overvåking, support 24/7/365 og drift av plattformen. Som tidligere utfører Basefarm alle endringer på infrastrukturen, men nå gjennom kode i en virtuell skyverden med umiddelbar tilgjengelighet.

Denne annonsen er publisert av TUM Studio, en underavdeling av Teknisk Ukeblad Media. Journalistene og redaksjonen i Tu.no og Digi.no er ikke involvert i produksjonen.
Personvern
© TUM Studio 2022