BrandStory er et annonseprodukt, produsert etter gjeldende retningslinjer.

Retningslinjer for BrandStory

BrandStory er en markedsføringskanal for annonsører. Tanken bak annonseformatet er at firmaer med komplekse budskap skal få anledning til å gå i dybden på sine temaer, og ha mulighet til å få direkte feedback fra en relevant målgruppe.

Annonsørene er velkomne til å dele innsikt fra forskning og utvikling, refleksjoner rundt sin rolle i samfunnet og tanker om ledelse.

Produktreklame er ikke tillatt i dette formatet. Annonsører kan heller ikke bruke BrandStory som en kanal for tilsvar på journalistikk som utøves på redaksjonelle flater.

Kjøre IT-inkludert forretningsutvikling bare fra IT-avdelingen? Glem det!
Kjøre IT-inkludert forretningsutvikling bare fra IT-avdelingen? Glem det!
Innhold fra annonsør

Ta vår sommerquiz og test kunnskapen din


IT-inkludert forretningsutvikling på ledernivå –sjekk kunnskapen din!

IT har fått sin forretningskritiske renessanse på strategisk nivå. Skal det bli fart i sakene – og det trengs – må virksomhetsledelsen helt til styrenivå, hele organisasjonen og brukerne bidra fra idé til produksjon og videreutvikling.

Men, er du og organisasjonen kunnskapsmessig beredt? Kjør quiz og få en smakebit på det.

Tre vinnere får hver sin 2-timers workshop på sine egne problemstillinger. Vår sky-evangelist Jan Arild Sigvartsen vil vrenge rundt på perspektiver og forestillinger. Det blir kaffe og boblevann til å svelge inntrykkene ned med.

Robert Baumann

Vi bruker e-post-adressen din for å sende mail med lenke til svarene dine og fasiten. Etter trekningen sletter vi e-post-adressen din, med mindre du gir aktivt samtykke helt til slutt i undersøkelsen (vi snakker ett års jubileum i disse tider for innføringen av GDPR her i Norge).

Hilsen Robert Baumann,
quiz-master og markedssjef i Basefarm

undefined