BrandStory er et annonseprodukt, produsert etter gjeldende retningslinjer.

Retningslinjer for BrandStory

BrandStory er en markedsføringskanal for annonsører. Tanken bak annonseformatet er at firmaer med komplekse budskap skal få anledning til å gå i dybden på sine temaer, og ha mulighet til å få direkte feedback fra en relevant målgruppe.

Annonsørene er velkomne til å dele innsikt fra forskning og utvikling, refleksjoner rundt sin rolle i samfunnet og tanker om ledelse.

Produktreklame er ikke tillatt i dette formatet. Annonsører kan heller ikke bruke BrandStory som en kanal for tilsvar på journalistikk som utøves på redaksjonelle flater.

BRANDSTORY: Trodde du hybrid sky kun dreier seg om teknologivalg?
Innhold fra annonsør

Trodde du hybrid sky kun dreier seg om teknologivalg?

Hold deg fast. Hybrid sky handler ikke primært om teknologi, men om å understøtte en hybrid forretningsmodell som inkluderer leveransekultur, forretningsmessige og operative modeller og ulike målgruppers oppfatning av kvalitet og brukeropplevelse.

– Vi går ikke primært til skyen for å spinne gammel programvare opp på nye plattformer og moderne leveransemodeller. Skal det virkelig gi effekt, bør prosessen starte i den helt andre enden med nye måter å møte markedet på, sier skyevangelist og seniorrådgiver Jan Aril Sigvartsen i Basefarm. 

Sigvartsen får regelmessig spørsmål om hva som går an å legge i den offentlige skyen og hvilke verktøy Basefarm benytter; både for å migrere, monitorere, drifte og optimalisere. Det får de gjerne vite, men teknologiaspektet er som regel bare en liten del av utfordringen når leveransen skal understøtte forventninger til gevinster som bringer nye kundeopplevelser uten å gå på akkord med sikkerhet og kontrollmekanismer.

”Helt annen leveransekultur”

Realiteten er at veldig få har forståelse for at hybridtanken ikke bare drar med seg et teknologiprosjekt, men også favner utviklingsprosesser og organisasjonskultur knyttet til persepsjonen av kvalitet.

– I den gamle verden har vi som regel etablerte utviklingsprosesser. Men, når vi starter med DevOps og mikrotjentester, snakker vi ofte om en helt annen leveransekultur enn det bedriftene så langt har bygget opp. Arbeid med sikkerhet er også noe som fungerer veldig annerledes i hybride skymiljøer sammenlignet med tradisjonelle. Kort fortalt kan man si at endelig kommer hensynet til kvaliteten på sluttbrukeropplevelsen først og dette setter en rekke innarbeidede prosesser og leveransekulturer under press.

Sigvartsen mener at steg nummer én må være å kikke noen år inn i fremtiden og vurdere hvordan du da skal levere verdi til kunder og brukere. Er dagens forretningsmodeller og operative modeller forberedt på dette?  

Basefarms erfaring er at kundene kan akselerere utviklingen og realiseringsevnen ved å blant annet etablere kontroll på kontoadministrasjon og rettighetsstyring. Foto: porcorex

– Du bør nok starte et stykke opp i verdikjeden. Starter du derimot i bunnen på det rent teknologiske området, vil du raskt finne ut at det blir vanskelig å gå optimalt inn i en hybrid modell i en smell. Kanskje kan en offentlig sky klare så mye som 70-80 prosent, men alt får du neppe med over på en god måte og må fortsatt forholde deg til de tradisjonelle miljøene, plattformene og prosessene, sier Sigvartsen, og legger til:

– Ta et skritt tilbake og ta hybridspørsmålet opp i ledergrupper og styrerom før du gjør tekniske integrasjoner og bygger sluttbrukertjenester, sier Sigvartsen.

Ta hybridspørsmålet opp i ledergrupper og styrerom før du gjør tekniske integrasjoner og bygger sluttbrukertjenester.

Jan Aril Sigvartsen, skyevangelist i Basefarm

Noen kan for eksempel friste med halv pris på plattformer i offentlig sky sammenlignet med privat. Men, plattformkostnader av underliggende enkelttjenester gir et lite dekkende kostnadsbilde. Annet som koster er flytting, utvikling, opplæring, kompleks leverandørstyring og utfordringer i budsjettprosessene fordi leveransene prises annerledes. I tillegg kommer de nye drifts- og sikkerhetstjenestene som er helt avgjørende for å sikre at man faktisk klarer å underholde sluttbrukertjenestene over tid.

Ukompatibelt med verdiskapning

– Sett at du gjør et teknologisk hybridprosjekt og integrerer et tradisjonelt virtualisert miljø med en offentlig sky. I slikt tilfelle ender du potensielt opp med en kulturell hybrid som vil være vanskelig å ratte. Dersom vi tar alt vi har gjort de siste titalls årene og integrerer det sammen med en offentlig skyløsning, kan vi faktisk få en kulturkrasj, budsjetteringsproblemer, dårlig produktivitet og annet som ikke er kompatibelt med verdiskapning.

Du kan ufrivillig ende opp med en kulturell hybrid som er inkompatibel med verdiskapning.

Jan Aril Sigvartsen, skyevangelist i Basefarm

Komme i gang-områder

Han forklarer at det likevel er noen områder som det ofte gir gevinst å starte med.

Grunnleggende Account Management er blant disse områdene. Når brukere skal ha tilgang på tvers av mange plattformer som AWS, Azure, virtualiseringsplattformer i datasenteret, Salesforce ellerhva det måtte være, står virksomheten bedre rustet dersom brukeridentifiseringen er.

Sigvartsen mener at dette er så sentralt at IT-avdelingen bør løfte problemstillingen helt opp til styre og ledelse siden gevinstene kan tas ut på tvers av en rekke forretningsenheter og favner både innovasjon-, utvikling og drift. Basefarm har selv definert dette inn i sitt eget konsept for skysatsinger.

– Mye av dette inngår i vår egen Basefarm Cloud Foundation, som løser en del grunnleggende skaleringsutfordringer og fjerner noen av sikkerhetsbekymringene dine. Mange har gått raskt frem og har i etterkant store problemer med å skalere veksten, ha kontroll på sikkerhet og jobber mindre effektivt enn det de kan.

Somleveien til høy hastighet

– Mange ønsker å gjøre et ”lift and shift”-prosjekt, altså flytte eksisterende tjenester over i skyen, uten å gjøre alt for mye forarbeid. De vil unngå å bremse opp skyprosessene. Realiteten er at utviklingsprosjektene deres kan akselerere når grunnmuren er på plass. Da kan de idriftssette nye ting nokså effektivt. Samtidig blir integrasjon på tvers av plattformer enklere med kontroll på kontoadministrasjon og rettigheter hele veien.

– Du får én sentral administrasjonsmodell på tvers uten å miste konkurransefortrinnene til de forskjellige plattformene.

3 trinn etter forretningsstrategien er lagt

  • Valg av Cloud Service Provider (CSP)
  • Ta kontroll med kontoadministrasjon og rettighetsstyring. Dermed reguleres effektivt hvem som har lov til å konsumere hva hos CSP-en
  • Bygge på toppen av dette fundamentet