BrandStory er et annonseprodukt, produsert etter gjeldende retningslinjer.

Retningslinjer for BrandStory

BrandStory er en markedsføringskanal for annonsører. Tanken bak annonseformatet er at firmaer med komplekse budskap skal få anledning til å gå i dybden på sine temaer, og ha mulighet til å få direkte feedback fra en relevant målgruppe.

Annonsørene er velkomne til å dele innsikt fra forskning og utvikling, refleksjoner rundt sin rolle i samfunnet og tanker om ledelse.

Produktreklame er ikke tillatt i dette formatet. Annonsører kan heller ikke bruke BrandStory som en kanal for tilsvar på journalistikk som utøves på redaksjonelle flater.

BRANDSTORY: Tverrfaglig samarbeid som del av DevOps
(Foto: Iryna Yuzhyna)
Innhold fra annonsør

Tverrfaglig samarbeid som del av DevOps

DevOps handler om langt mer enn verktøy – det handler om å skape kultur for tverrfaglig samarbeid. Dette danner grunnlaget for pålitelig programvare som raskt kan settes i produksjon for å forbedre kundeopplevelsen og øke omsetningen.

Dette er den første av tre deler i en serie som hjelper deg med å få maks ut av DevOps og Agile i overgangen til skyteknologi og programmer for applikasjonsutvikling.

Målet med DevOps er å gjøre virksomheter smidigere og mer effektive på tvers av hele økosystemet, fra å øke produktiviteten til å redusere driftskostnadene. Dette gjør at virksomhetene raskere kan tilpasse seg til kundenes behov og beholde forspranget til konkurrentene.

Effektive DevOps-team må være fleksible, kunne gjøre flere ting samtidig og ha gode kommunikasjonsferdigheter. De trenger en solid forståelse av hvordan virksomheter jobber, for å kunne forenkle det overordnede driftsmiljøet og sørge for kontinuerlige programvareleveranser. Et vellykket samarbeid mellom IT og økonomi fører til en slankere, smidigere organisasjon som raskere kan levere produkter til markedet med innebygd kvalitet og sikkerhet.

DevOps hindrer silotenkning mellom utviklingsteam, driftsteam og testteam. Ved å innføre en samarbeidsorientert kultur i tverrfaglige team kan virksomheter raskt og tidlig identifisere problemer i utviklingssyklusen, bruke mindre tid på brannslukking og ikke minst gi kundene en bedre opplevelse. Resultatet er en svært fleksibel og dynamisk tilnærming til systemutvikling og distribusjon i hele organisasjonen.

Ta kontroll over IT-administrasjonskostnadene

DevOps legger til rette for digital transformasjon, innovasjon og smidighet, samtidig som metoden styrker konkurranseevnen og bidrar til gode økonomiske resultater.

DevOps fremmer bedre samarbeid, automatisering og prosesseffektivitet, noe som hjelper virksomheten med å oppfylle forretningsmessige krav og ta kontroll over kostnadene. Dette gjør at IT blir en strategisk partner for vekst i stedet for en utgiftspost.

Hvordan kan DevOps skape nytteverdi her? Tenk for eksempel på operasjonalisering av programvare. Hvis dere ikke har tatt høyde for dette i planleggingen, vil kostnadene forbundet med driftsstabilisering av plattformen komme senere, noe som kan medføre høye IT-administrasjonskostnader. Eller koden kan bli for komplisert til at førstelinjepersonalet på kundeservice forstår den. Ved å la driftsavdelingen delta i utviklingsprosessen kan man utarbeide en omfattende driftshåndbok, noe som bidrar til rask og god problemløsing.

Argumenter for Agile

Mange synes Agile-prinsippene er utfordrende, siden de fokuserer mer på mennesker enn på prosesser, og dermed krever en radikal omlegging. Men hvis Agile-prinsippene og DevOps brukes riktig, kan de sammen bidra til at store virksomheter drives effektivt og strømlinjeformet.

Agile er en metode for programvareutvikling med noenlunde samme mål som DevOps når det gjelder å oppnå mest mulig rask og effektiv lansering av sluttprodukter. Agile fokuserer på å tilpasse utviklingen til kundenes krav – selv om disse, eller trendene i markedet, endrer seg underveis i utviklingsprosessen.

Selv om den digitale transformasjonen skaper disrupsjon i bransjen, sørger Agile-tankegangen for at teamene raskt kan identifisere muligheter i markedet og tilføre kundene nytteverdi. Agile anses som nøkkelen til suksess i den digitale økonomien.

  Foto: Basefarm

Agile er imidlertid ingen trylleformel for utvikling. Jan Aril Sigvartsen, som er ansvarlig for skytjenester hos Basefarm – et Orange Business Services-selskap – understreker at Agile bare kan øke tempoet hvis prosessene er smidige. Han anbefaler for eksempel ikke å følge Agile-prinsippene bare når det gjelder funksjonalitet, og deretter begynne å tenke på sikkerhet uken før løsningen implementeres overalt.

“Dette kan man delvis løse ved å sette sammen et tverrfaglig team”, forklarer han. “Det reduserer avstander og gjør sikkerhet, samsvar og kostnadsstyring til en del av prosjektet fra starten av.”

Hvis man samarbeider, tilfører DevOps og Agile viktige ferdigheter i utviklingsprosessen. DevOps bidrar med en automatisert prosess for kontinuerlig distribusjon som muliggjør hyppige programvareutgivelser. Agile legger til rette for rask og effektiv tilpassing til skiftende behov.

Agile både internt og eksternt

En Agile-tilnærming kan gjøre utviklingssykluser og team mer effektive, takket være den kontinuerlige integreringen og leveringen som DevOps muliggjør. Men skal prosjekter ha en mulighet til å lykkes og leveres etter planen, må vi ikke glemme samarbeid med interne og eksterne team. Hvis for eksempel en ekstern leverandør av sikkerhetsprogramvare hentes inn i siste øyeblikk, risikerer du å velte all risikoen over på DevOps-teamene på en gang.

“Noen ganger går det bra, men ofte fører det til unødvendige forsinkelser”, forklarer Jan Aril Sigvartsen. “Hvis sikkerhet inkluderes iterativt, kan man håndtere risikoen trinn for trinn. Det kan dessuten skje helt i tråd med resten av teamets kultur og deres syn på applikasjonens fremtid.”

DevOps er ikke feilfritt

Selv om man bruker DevOps og har interne og eksterne team som samarbeider i henhold til Agile-prinsippene, vil det oppstå feil. “Noen ganger fungerer ikke en innovasjon like godt som forventet, men tanken er å oppdage feilen tidlig, slik at du kaster bort minst mulig tid”, sier Jan Aril Sigvartsen.

“Du kan bare oppå dette tempoet hvis du virkelig følger Agile- og DevOps-prinsippene. På denne måten kan en CIO kanskje redusere antall mislykkede prosjekter fra ni av ti til ett av ti”, legger han til.

DevOps kan være utfordrende, men ved å velge riktige teknologipartnere, verktøy og ferdigheter kan du gi prosjektene dine en reell sjanse til å lykkes helt fra starten av.