BrandStory er et annonseprodukt, produsert etter gjeldende retningslinjer.

Retningslinjer for BrandStory

BrandStory er en markedsføringskanal for annonsører. Tanken bak annonseformatet er at firmaer med komplekse budskap skal få anledning til å gå i dybden på sine temaer, og ha mulighet til å få direkte feedback fra en relevant målgruppe.

Annonsørene er velkomne til å dele innsikt fra forskning og utvikling, refleksjoner rundt sin rolle i samfunnet og tanker om ledelse.

Produktreklame er ikke tillatt i dette formatet. Annonsører kan heller ikke bruke BrandStory som en kanal for tilsvar på journalistikk som utøves på redaksjonelle flater.

– Den beste tommelfingerregelen innenfor lisensområdet er å jobbe med driftsmodeller og lisensmodeller i én integrert prosess, sier Kenneth Jacobsen, Software Asset Manager i Basefarm Group.
– Den beste tommelfingerregelen innenfor lisensområdet er å jobbe med driftsmodeller og lisensmodeller i én integrert prosess, sier Kenneth Jacobsen, Software Asset Manager i Basefarm Group.
Innhold fra annonsør

Unngå lisenskostnads-fella med én smart regel

Med cloud tjenester følger både godt og dårlig nytt i forhold til programvarelisens-kostnader. Med en liten porsjon lisensbevissthet i IT-strategiøyeblikket kan du langt på vei velge de gode.

I henhold til Software Asset Manager Kenneth Jacobsen i Basefarm Group er det én huskeregel som trumfer alle andre i forhold til å holde lisenskostnader i sjakk.

Jacobsen startet sommeren 2019 med ansvaret for all programvare i Basefarm Group og har dermed ansvar i Nederland, Tyskland, Østerrike, Sverige og Norge.

Det er et stort ansvar.

Alt samtidig

Om Kenneth Jacobsen

Kenneth Jacobsen er opprinnelig utdannet innenfor digital animasjon. Denne bakgrunnen sammen med supporterfaring bragte ham inn i feltet softwarelisenser for store bedrifter. Jacobsen har bakgrunn fra Atea og Skill som begge er tunge innenfor Microsoft-løsninger. Gjennom årene har han jobbe med mange store private og offentlige virksomheter, inkludert store fusjonsprosesser hvor også IT-systemer med tilhørende lisenser skal samles. Han brenner for lisensområdet som forandrer seg hele tiden og medfører at han som ekspert fortløpende må fornye seg selv.

– En ting er selve programvaren. Den henger ikke i løse lufta, men er unektelig knyttet til infrastruktur, forretningstrategien, partnere og leverandører. Trår du feil med valg av disse, kan prisen bli høy, sier han, og forklarer den smarteste lisenshuskereglen av alle.

– Ikke bestem deg først for en driftsmodell for deretter å se på lisenskostnader. Det kan bli fryktelig dyrt. Se på alt under ett, tenk på lisens tidlig og som en del av helheten.

Gjennom styrkingen av lisensforvaltning med Jacobsen, videreutvikler Basefarm sin rolle som one shop-partner for hybride og private cloud tjenester.

Basefarm optimaliserer driftsmodeller ut i fra kundenes behov. Det kan gi løsninger i private skyer som Basefarm Cloud og public cloud tjenester som Azure, AWS og GCP. Innsikt i både funksjon og kostnad inkludert lisenskostnader er en selvsagt del av kompetansen.

– Lisensiering og skykostnader er svært sammenvevd, og dessuten i kontinuerlig endring. Det gjelder å være på ballen hele tiden.

Mer komplekst

I tradisjonelle klient-tjener-oppsett i private skyer gjelder et sett lisensmodeller som avviker fra offentlige skyer.  – Folk trodde det ville bli mindre komplekst for dem med public cloud. Realiteten er det motsatte fordi de nå må optimalisere på tvers av to hovedmodeller.

Jacobsen har jobbet med lisens i 12 år og ble tiltrukket av stillingen i Basefarm nettopp fordi selskapet ikke står i den ene eller andre cloud-leiren, men er ett kontaktpunkt for begge.

– Riktig valg av IT-modell handler om å analysere hvordan brukere og kunder jobber i dag og kanskje ønsker eller burde jobbe. I dette IT-strategiske arbeidet må også lisenskostnader med i regnestykket. Det er viktig å velge modeller som både gir uttelling forretningsmessig og kostnadsmessig, også når det gjelder lisenskostnader.

Han ser at programvareleverandører stadig strammer kostnadene til på tradisjonell teknologi. Da blir cloud versjonen av teknologien deres mer attraktiv. Bak kan ligge strategier for å bringe kunder inn i cloud hvor de kan stå uten retrettmuligheter og bli offer for akselererende kostnader.

Exit-strategi

– Vi prøver å finne driftsmodeller og lisensregler som holder lisenskostnadene nede fremfor å løpe løpsk, sier Kenneth Jacobsen, Software Asset Manager i Basefarm Group.

– Mange har en skynde-seg-til-cloud-strategi. De bør også ha en flytte-videre-strategi. Å tenke denne tanken medfører et bevisst forhold til å unngå innelåsing.

I dette ligger også god nyheten tilknyttet lisenskostnader. Ved et bevisst forhold til teknologivalg kan løsninger bli lett flyttbare fra en cloud til en annen. Øker drifts- og lisenskostnadene mye kan du da flytte.

Ikke minst for offentlige virksomheter, som regelmessig må legge tjenestene sine ut på anbud, er det viktig å ha en bevisst forflytningsstrategi.

En tydelig exit-strategi er et godt forhandlingskort. Den flytter makten tilbake til kundene, sier han.

Gunstig regime

Lisenseksperten forklarer at virksomheter tidligere måtte tegne lisensavtale for flere år av gangen. Med en exit-strategi og riktig valg av avtaler kan de nå hoppe av på en måneds tid.

– Dette er veldig gunstig for virksomheter som har vært bevisste på å velge en flyttbar teknologi for eksempel med IaC og database- eller containerteknologi som brukes på tvers av de fleste cloud plattformer. Den korte oppsigelsestiden legger et stort press på programvareselskapene for å fornye seg og være konkurransedyktige. Dermed får vi mer nytt og bedre løsninger hele tiden.