BrandStory er et annonseprodukt, produsert etter gjeldende retningslinjer.

Retningslinjer for BrandStory

BrandStory er en markedsføringskanal for annonsører. Tanken bak annonseformatet er at firmaer med komplekse budskap skal få anledning til å gå i dybden på sine temaer, og ha mulighet til å få direkte feedback fra en relevant målgruppe.

Annonsørene er velkomne til å dele innsikt fra forskning og utvikling, refleksjoner rundt sin rolle i samfunnet og tanker om ledelse.

Produktreklame er ikke tillatt i dette formatet. Annonsører kan heller ikke bruke BrandStory som en kanal for tilsvar på journalistikk som utøves på redaksjonelle flater.

BRANDSTORY: Utløs vekst med åpne API-er og åpne dataplattformer
(Iryna Yuzhyna)
Innhold fra annonsør

Utløs vekst med åpne API-er og åpne dataplattformer


De økonomiske mulighetene API-er gir for alle bransjer og programmer, har steget som en rakett. Åpenheten er i ferd med å bli en enorm inntektsgenerator. Gartner anser at leverandører av infrastrukturtjenester (et annet navn for skytjenester) innen 2023 vil generere 65 prosent av inntektene sine fra API-er, det vil si 15 prosent mer enn i 2018.

Behovet for å samarbeide for å oppnå nyskapning og akkumulering gjennom denne åpenhetstrenden, er en del av det vi kaller API-økonomien. Selskap som eBay og Expedia oppnår hhv. 60 og 90 prosent av utbyttet sitt fra API-er. Den er også viktig for det nye globale, datadrevne økosystemet som kobler sammen mennesker, objekter og prosesser innenfor og utenfor selskapet, det som Basefarm kaller den nye “Internet of Enterprises”-tidsalderen.

Det er API-ene som limer programmene sammen. De fleste av dagens programmer bruker API-er til å koble til tredjeparters datatjenester og programmer. Med IoT og en verden som er stadig mer tilkoblet, vil API-er bli enda viktigere.

Kristin Moyer som er Vice President hos Gartner, sier at API-er i realiteten fører til at virksomheten blir en plattform: “Plattformer øker verdiskapelsen fordi forretningsøkosystemer innenfor og utenfor konsernet får mulighet til å fullbyrde matcher og tilrettelegge for opprettelse og/eller utveksling av varer, tjenester og sosial valuta slik at alle deltakere kan realisere verdier.”

API-er ble først utviklet som lukkede enheter som skulle tilrettelegge forretningsprosesser for interne sluttbrukere og brukes i webprogrammer og mobilapper. I dag, i de åpne API-ers tidsalder, kan virksomheter samarbeide om innovasjonen og nå inntekts- og vekstmålene ved hjelp av fritt tilgjengelige API-er som gir tilgang til åpne data og aktiverer integrasjonen og bruken av tredjepartstjenester.

Tenk for eksempel på eBay som i stor grad har brukt OpenAPI-spesifikasjonen til å gjøre det mye raskere og enklere for utviklere å integreres med eBays offentlige RESTful-API-er (REpresentational STate Transfer). Ifølge eBay gjør denne tilnærmingen det enklere for selskapets økosystem av utviklere å skape nye eBay-opplevelser. I dag kommer over 60 prosent av eBays utbytte fra API-ene.

Bankdrift fremmer åpne API-er

EUs nye betalingstjenestedirektiv, PSD2 (Revised Payment Service Directive) som ble innført i begynnelsen av 2018, er laget for å fremme nyskapning, konkurranse og effektivitet i banksektoren. Det vil også gi forbrukerne flere valgmuligheter i EUs massebetalingsmarked.

Under PSD2-direktivet må EUs banker og finansinstitusjoner levere åpne API-er til andre EU-selskap som er autorisert for å bruke tjenestene til å utvikle nyskapende finanstjenester basert på tjenestene bankene leverer allerede. I likhet med GDPR følges PSD2 av sanksjoner, og manglende overholdelse vil gi store bøter.

Åpne banktjenester vil gi finansteknologer og mindre spillere tilgang til markedet. Banker vil kunne samarbeide med tredjeparter til gjensidig nytte ved å la finansteknologiske innovatører lage programmer som skaper tjenester som utgjør en forskjell. Metro Bank i Storbritannia har laget en utvikler-selvbetjeningsportal for FCA-registrerte (Financial Conduct Authority) tredjeparter som ønsker å basere tjenester på deres API-er, for eksempel i form av budsjett-apper.

En stor fordel ved åpne banktjenester er at det vil skape et bedre økosystem for samarbeid i finansnæringen som direkte følge av at data deles mellom tradisjonelle leverandører, banker og finansteknologer fordi hver av disse kan levere noe de andre ikke kan levere, noe som er avgjørende for å kunne fremme “Internet of Enterprises” hvor arbeidsflyter og systemer kobles sammen på tvers av forretningsøkosystemer. Samtidig vil det gjøre det lettere for spillere å overleve og vokse på et marked med stadig mer konkurranse.

Åpne andre bransjer

Apple har vist hvilke muligheter åpne API-er kan gi, og de fortsetter å være banebrytende på dette området. De åpnet nylig sin API for helseregistre for utviklere for å lage et økosystem av apper som bruker pasientdata til å styrke administrasjonen av medikamenter og ernæringsplaner samt overvåke diagnostiserte sykdommer. De som utvikler helseapper kan tilpasse og personliggjøre opplevelsen for brukere som tillater det, basert på brukernes unike helsehistorikk. Ett eksempel kan være en app for håndtering av diabetes.

Eller tenk på Uber som ved hjelp av åpen API-strategien kan la eksterne partnere utnytte Uber-teknologien. Dette inkluderer muligheten til å be om Uber-turer fra andre apper.

I tillegg kan åpne API-er løse forretningsproblemer. Matleveringstjenesten Deliveroo er ett eksempel på dette. De har åpnet sin PoS-integrering (Point of Sale – salgssted) for restaurantpartnere via sin API. Formålet med integrasjonen er å redusere behovet for manuell inntasting av ordrer i restaurantens salgssystem. Rundt 500 restauranter og mange PoS-selskaper har koblet seg til API-en.

Byggesteiner for fremtiden

Nå er over 21 000 åpne API-er tilgjengelige i ProgrammableWeb, den største API-katalogen på nettet, og det innebærer at API-økonomien er kommet for å bli. Den endrer raskt organisasjonenes formidlung av verdier til kundene gjennom ulike tjenester. Resultatet er et smidig og samarbeidsbasert forretningsøkosystem som med stor fleksibilitet følger behovene i markedet, samtidig som det utgjør et solid grunnlag for “Internet of Enterprises.”