BrandStory er et annonseprodukt, produsert etter gjeldende retningslinjer.

Retningslinjer for BrandStory

BrandStory er en markedsføringskanal for annonsører. Tanken bak annonseformatet er at firmaer med komplekse budskap skal få anledning til å gå i dybden på sine temaer, og ha mulighet til å få direkte feedback fra en relevant målgruppe.

Annonsørene er velkomne til å dele innsikt fra forskning og utvikling, refleksjoner rundt sin rolle i samfunnet og tanker om ledelse.

Produktreklame er ikke tillatt i dette formatet. Annonsører kan heller ikke bruke BrandStory som en kanal for tilsvar på journalistikk som utøves på redaksjonelle flater.

BRANDSTORY: Vet du hva norske bedrifter i henhold til EY mener er viktigst ved outsourcing?
(Foto: Terje Borud Foto)
Innhold fra annonsør

Vet du hva norske bedrifter i henhold til EY mener er viktigst ved outsourcing?

Nå er ikke lenger kostnadsreduksjon den viktigste driveren for outsourcing fastslår EY i sin Norwegian IT Outsourcing Survey 2019. – Benytt anledningen når gamle outsourcings-avtaler utgår og nye inngås til å planlegge for skytransformasjon, oppfordrer konsulentselskapet.

Driverne for IT-outsourcing i Norge er under endring. Det er blant hovedfunnene i EY-undersøkelsen, noe som også PA og Whitelane Research IT Sourcing Study Nordic 2019 støtter oppunder. 

Fortsatt er reduserte kostnader viktig. Styrket operasjonell effektivitet og kombinasjonen av økt fleksibilitet og skalerbarhet blir imidlertid rangert enda høyere enn kostnadselementet.

Ønsker støtte til kjernevirksomheten

EY fastslår at 90 prosent av respondentene i undersøkelsen har skyplaner og oppfordrer til å vurdere sourcings-partnere med kompetanse på dette ved neste korsvei.

Men, også dette blir slått ut av argumentet som bedriftene setter foran alt annet: Tilgang fra outsourcings-partneren på kunnskap, ekspertise og verktøy som kan styrke virksomhetens kjernevirksomhet. 76 prosentene av respondentene i EY-undersøkelsen fremhever betydningen av fokus på kjernevirksomheten.

Tilsvarende i Whitelane-undersøkelsen er 64 prosent.

– IT har nå tatt reisen fullt ut fra administrativ hjelpemiddel til et selvsagt element i all forretningsutvikling. Da blir gevinstene ved IT enda viktigere enn kostnadssiden, enten det handler om å overleve, økt kundetilfredshet, bedre forvaltning eller større overskudd.

– Dette reflekterer begge undersøkelsene og samsvarer med våre egne erfaringer, sier markedssjef Robert Baumann i Basefarm.

EY-undersøkelsen ble gjennomført i fjor. 72 prosent av deltakerne hadde mer enn 1000 medarbeidere og representert et bredt spekter sektorer inkludert bygg/anlegg, offentlig, helse, industriproduksjon, logistikk og finans. 55 prosent av respondentene var hjemmehørende utenlands, de øvrige i Norge.

Vil beholde kunnskap og uavhengighet

De sterkeste driverne mot outsourcing er frykt for å miste sentral kunnskap og bli for avhengige av eksterne partnere. Å sette ut grunnleggende drift av infrastruktur og datasentre blir opplevd som greit, mens mange organisasjoner er lite villige til å outsource aktiviteter som krever unik eller spesialisert kunnskap.

Rundt halvparten av respondentene opplever manglende evne til innovasjon hos deres nåværende partner. Ofte mangler ressurser til å bidra til disruptiv innovasjon i stor skala. I og med at 90 prosent av respondentene allerede har lansert eller planlegger å lansere skybaserte tjenester, er det lite tvil om at kompetanse på skytjenester står høyt på ønskelisten.

– Vi er snart like godt kjent for våre tjenester på hybrid sky som på applikasjonsdrift. Faktisk leverer vi big data, AI, IoT, DevOps-kulturutvikling og programmatisk infrastruktur som knapt er i kontakt med vår tradisjonelle infrastruktur, sier skyevangelist Jan Aril Sigvartsen i Basefarm. 

– Skytjenester er fortsatt nytt for mange og vil på mange måter fortsette å være det på grunn av den ekstreme innovasjonstakten vi ser her, sier Basefarms skyevangelist Jan Aril Sigvartsen.

– Egentlig har det aldri vært slik at vi i Basefarm ikke har unnlatt kompetanseoverføring til kundene våre, det har bare ikke vært så relevant i forhold til rene driftstjenester. I skyen er det annerledes. Her går vi naturlig mye mer hånd i hånd med kundene. Jeg må innrømme at vi faktisk og med stor glede også lærer mye av dem, forklarer han. 

Da Basefarm for alvor ga seg i kast med offenlige skytjenester for noen år siden var det nemlig tydelig at mange kunder allerede lå svært langt fremme. Kompetansenivået sto ikke noe tilbake for Basefarm sitt og kundene hadde ingen intensjoner om å bli mindre á jour.

Basefarm overfører kompetanse

– Ved skyprosjekter jobber vi derfor stort sett alltid transparent i team med kunden og legger vekt på kompetanseoverføring.

– Rådgiverne våre er orientert inn mot hva som best kan muliggjøre innovasjonsløpet kunden legger opp til. Det handler om valg av skyleverandør for ulike type oppgaver, tilrettelegging for devops-kultur og programvare som muliggjør agil programvareutvikling i praksis, sier Sigvartsen. 

I dag leverer Basefarm rådgivning og tjenester som ikke berører selskapets egne datasentre overhode. Basefarm har partnerstatus med store, internasjonale skyleverandører.

Løsninger som kan settes i drift

Når IT-selskapet ekspanderer innenfor rene rådgivningstjenester, er imidlertid driftskompetanse helt sentralt. Råd og samspill fra Basefarm er nemlig basert på hva som fungerer i praksis også i overgangsfasen fra utvikling til drift. Det er uvurderlig kunnskap i forhold til å gjøre riktige teknologivalg helt initialt i forretningsutvikling hvor IT spiller en nøkkelrolle.

– Skyleverandørene tilrettelegger for innovasjon. Men, innovasjon kommer ikke av seg selv ved å logge på en sky. Som tjenesteleverandør bidrar Basefarm til at innovasjonen skjer i praksis.

Etter innovasjon kommer dessuten drift. Basefarm leverer 24/7/365 overvåking og driftssupport også på skybaserte tjenester hos AWS, Azure, GCP og andre.