BrandStory er et annonseprodukt, produsert etter gjeldende retningslinjer.

Retningslinjer for BrandStory

BrandStory er en markedsføringskanal for annonsører. Tanken bak annonseformatet er at firmaer med komplekse budskap skal få anledning til å gå i dybden på sine temaer, og ha mulighet til å få direkte feedback fra en relevant målgruppe.

Annonsørene er velkomne til å dele innsikt fra forskning og utvikling, refleksjoner rundt sin rolle i samfunnet og tanker om ledelse.

Produktreklame er ikke tillatt i dette formatet. Annonsører kan heller ikke bruke BrandStory som en kanal for tilsvar på journalistikk som utøves på redaksjonelle flater.

Jørgen Lybeck Hansen og Oskar Jensen Skulberg fra hhv Capgemini og Capgemini Consulting.
Jørgen Lybeck Hansen og Oskar Jensen Skulberg fra hhv Capgemini og Capgemini Consulting. (Line Slotnes)
Innhold fra annonsør

Blockchain; et spørsmål om når, ikke hvis

I Norge går det mest i prat om blockchain, men når den konkrete bruken først skyter fart, vil det gå styggfort. Derfor er det viktig å være godt forberedt.

Det er flere årsaker til at bruken av blockchain ennå ikke har sin store utbredelse i Norge, og en av dem er at ting fungerer stort sett bra som de gjør i dag, og at vi forbrukere har tillit til systemer.

– Her til lands er vi heldige i den forstand at vi er vant til at teknologien er trygg og sikker. I andre land, der offentlige systemer svikter og det er stor utbredelse av korrupsjon, er det et større behov for å bygge systemer på blockchain, sier Jørgen.

Umulig å endre informasjonen

Fordelen med blockchain er at informasjonen som lagres der, eksempelvis informasjon om økonomiske transaksjoner, ikke lagres på ett, sentralt sted men snarere på tvers av en hel rekke av datamaskiner samtidig. Dermed er det ikke mulig for en hacker eller en korrupt person å endre på informasjonen.

En annen årsak til at teknologien ennå ikke er så utbredt, er at den ennå er i startgropen.

– Teknologien er foreløpig mellom implementasjon og installasjonsfasen. Mange konsepter testes ut, men flere ting må nok på plass før blockchain vil bli tatt i bruk i større skala. Et eksempel på problemer som nå fikses er skaleringsevnen til Bitcoin. Lightning Network lover millioner av transaksjoner i sekundet, der Bitcoin originalt tillot 7. Det er viktig å huske at også internett hadde en relativt treg start og ble jo avskrevet av mange. Vi skal i alle fall ikke avskrive blockchain, forteller Jørgen

Blockchain kommer, vær du sikker.

Blockchain har potensial til å bli benyttet i nær sagt alle bransjer her til lands, ett eksempel er shipping og andre aktører som benytter seg av en lang verdikjede.

– Shipping involverer store transaksjoner på tvers av landegrenser, med en rekke ulike mellommenn. Med blockchain kan man utvikle det som heter smartkontrakter, som reduserer behovet for å finne mellommenn og agenter du er avhengig av å ha tillit til. Det er algoritmene som styrer hva som skjer i hvert ledd av prosessen, og som eksempelvis betaler ut fraktratene når du har levd opp til forpliktelsene dine, sier Oskar

To andre bransjer der blockchain kan få stor betydning er finansbransjen og innen det offentlige. Begge bransjene preges i dag av mange ledd og unødvendige systemtregheter – problemer som kan løses gjennom blockchain-teknologi. For eksempel vil man kunne effektivisere og redusere feil i mange av de offentlige registrene ved å få nasjonale registre til å snakke sammen med kommunal data gjennom blockchain.

– Litt av poenget med blockchain er at vi som privatpersoner skal ha kontroll over og tilgang på våre egne data, og kan så gi ulike institusjoner tilgang til denne informasjonen. Det er tryggere for oss som privatpersoner, og i tillegg er det mer effektivt enn at en rekke offentlige institusjoner og private virksomheter skal lagre denne informasjonen på hver sin server. De store fordelene med denne teknologien gjør meg helt sikker på at den kommer til å bli brukt i stor skala. Det er ikke et spørsmål om hvis, men når. Og den dagen kommer stadig nærmere, sier Jørgen

Klar, ferdig…

For Capgemini er det veldig viktig å være klare og ha kompetansen på plass den dagen blockchaintoget går.

–Vi har bygget oss kunnskap om denne teknologien ved å dra på seminarer og ikke minst høste av erfaringen til Capgemini-konsulenter i andre land, som har jobbet med en rekke ulike prosjekter. Vi har blant annet hatt tett dialog med kolleger i Sverige og Nederland. Det gir oss verdifull innsikt som vi kan tilføre våre kunder. For de er nysgjerrige på hvordan de kan bruke teknologien. De ønsker å kjenne til mulighetsrommet, forteller Oskar. 

– Jeg må berømme Capgemini. De har gitt oss relativt fritt spillerom til å utforske denne teknologien, selv om vi ikke nødvendigvis tjener penger på det på kort sikt. Vi har blant annet fått arrangere et eget seminar om blockchain. Å satse på denne teknologien er å være fremoverlent i praksis, sier Jørgen