BrandStory er et annonseprodukt, produsert etter gjeldende retningslinjer.

Retningslinjer for BrandStory

BrandStory er en markedsføringskanal for annonsører. Tanken bak annonseformatet er at firmaer med komplekse budskap skal få anledning til å gå i dybden på sine temaer, og ha mulighet til å få direkte feedback fra en relevant målgruppe.

Annonsørene er velkomne til å dele innsikt fra forskning og utvikling, refleksjoner rundt sin rolle i samfunnet og tanker om ledelse.

Produktreklame er ikke tillatt i dette formatet. Annonsører kan heller ikke bruke BrandStory som en kanal for tilsvar på journalistikk som utøves på redaksjonelle flater.

Oscar Simonsen, leder Insights and Data i Capgemini Norge
Oscar Simonsen, leder Insights and Data i Capgemini Norge
Innhold fra annonsør

Erfaring med maskinlæring er ikke noe du kan lese deg til!

Da Oscar så på listen over hvem som jobbet med maskinlæring i Capgemini, trengte han ikke lese lengre enn til bokstaven E.

– Google mener det finnes 100 000 folk som er gode på maskinlæring, men bare 100 som virkelig kan faget sitt, forteller Oscar Simonsen, leder for Insights and Data i Capgemini Norge.

– Robert Engels er en av de 100, og han jobber for oss, her i Norge. Min erfaring er at, problemet ikke er mangel på ressurser, men mangel på kombinasjonen av ferdigheter og erfaring. Det er først i de siste årene at faget har økt i popularitet, og dermed finnes det svært få som både har en doktorgrad innen faget og har praktisk erfaring. Robert tok sin doktorgrad i 1999, og har jobbet med faget siden. Det er jo åpenbart at praktisk erfaring teller. Så ja, det var liten tvil om at jeg ville bli en del av dette miljøet da sjansen bød seg.

Praksis vs. powerpoint

Insights & Data består av 110 personer i Norge og 120 dedikerte personer i India. Det er på ingen måte bare Robert som har tyngden som trengs. 

–Mange av medarbeiderne i avdelingen Robert leder har doktorgrad, og det som gjør det gøy å jobbe med denne gjengen er at vi har konkrete case og prosjekter å vise til. Ikke bare noen tanker vi har satt ned i en fancy powerpoint.

Oscar Simonsen, leder for Insights and Data i Capgemini Norge

Listen over prosjekter Capgemini har jobbet med i Norge begynner å bli lang, og et eksempel Oscar trekker frem er Hafslund.

– Vi har brukt maskinlæring for å predikere kundefrafall. Vi kobler sammen data fra Hafslund med data fra Oslo kommune og Kartverket. Enkelt sagt kan vi basert på informasjon om alder, utdanning, antall hus som blir solgt og hvor ofte man flytter predikere hvor sannsynlig det er at noen snart kommer til å bytte strømleverandør, og da pleie kunden litt ekstra. Det er eksempelvis større sjanse for at en 29-åring på Grünerløkka som har bodd i samme leilighet i fire år bytter strømleverandør enn en 65-åring på Tåsen. Plattformen er bygget på Microsoft Azure og kjører noe som heter Microsoft Cortana Analytics Suite.

Det går alltid et tog, men når?

Et annet prosjekt Capgemini har jobbet med er for Bane NOR, for å bedre forutsi når neste tog kommer, i tilfelle forsinkelser.

– Systemet som er utviklet kan med svært høy treffsikkerhet si når neste tog kommer på en stasjon, gitt en feil med et annet tog, et annet sted på jernbanen. Tidligere har passasjerer bare fått informasjon om at et tog var forsinket, uten noe videre informasjon om hva følgende var. En ting vi nå ser på, er å koble dette systemet sammen med værdata, helligdager og informasjon om antall mobiltelefoner i et område, for å kunne spå sannsynligheten for at et tog som ennå ikke har gått blir forsinket.

Skal vokse med Google

Oscar har ambisjoner for den videre veksten i avdelingen, og det særlig innen maskinlæring og kunstig intelligens.

– Kundene etterspør skyløsninger som er satt sammen fra flere leverandører, såkalt multicloud. Dermed unngår de å låse seg til én og samme plattform, og kan nyte godene fra flere leverandører. Google Cloud Platform er det tydelig økt etterspørsel etter. Tradisjonelt har vi vært sterke på Microsoft Azure og Amazon AWS-teknologi, men nå sertifiserer vi 20 konsulenter på Google sin plattform. Om kort tid vil vi dermed ha en betydelig andel av alle sertifiserte konsulenter i Norge jobbende hos oss, og vi skal bli ledende på Google i Skandinavia. Å være del av et større selskap har sine fordeler i den forstand at våre konsulenter også får muligheten til å jobbe på internasjonale Google Cloud Platform prosjekter.

Et annet område Oscar spår vekst innenfor er information security.

– Vi har etablert et satsingsområde som omhandler Privacy, ledet av Tor Ståle Hansen. Han er også Capgeminis Chief information security officer, med andre ord en person som er svært anerkjent i det internasjonale fagmiljøet. Dette er et fagområde det er høy etterspørsel etter, men hvor få er virkelig på et høyt nivå. Det gjør vi altså noe med, sier Oscar.