BrandStory er et annonseprodukt, produsert etter gjeldende retningslinjer.

Retningslinjer for BrandStory

BrandStory er en markedsføringskanal for annonsører. Tanken bak annonseformatet er at firmaer med komplekse budskap skal få anledning til å gå i dybden på sine temaer, og ha mulighet til å få direkte feedback fra en relevant målgruppe.

Annonsørene er velkomne til å dele innsikt fra forskning og utvikling, refleksjoner rundt sin rolle i samfunnet og tanker om ledelse.

Produktreklame er ikke tillatt i dette formatet. Annonsører kan heller ikke bruke BrandStory som en kanal for tilsvar på journalistikk som utøves på redaksjonelle flater.

Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock
Innhold fra annonsør

– Flere burde prøve seg som konsulent

Ståle har jobbet både in-house og som konsulent. Det er ingen tvil om hva som passer ham best, ingen tvil om hvor han får størst utløp for sin nysgjerrighet.

–Det er i grunn bare mitt eget initiativ som setter grenser for hvilke fagområder jeg får utdype meg i, hvilke kurs jeg får ta og hvilke utfordringer jeg får bryne meg på, forteller Ståle Andre Mikalsen, Intelligent Automation Developer i Capgemini i Bergen. Utviklingstakten man får som konsulent kan de færreste matche.

Ståle er utdannet dataingeniør fra Høgskolen i Bergen, og spesialiserte seg innen web- og mobilteknologi. Etter studiene begynte han å jobbe som systemadministrator innen offshore-næringen, der han vedlikeholdt systemer til en flåte med skip på alle verdens hav. Det var midt i en pappaperm i 2017 at muligheten i Capgemini dukket opp.

–Jeg hadde lyst til å vende tilbake til en hverdag som utvikler, sier Ståle, jeg ville skrive kode. Jeg havnet i avdelingen for intelligent automation hos Capgemini i Bergen, med fokus på RPA.

Det første Ståle var med på, var onboarding i Oslo sammen med kolleger fra hele landet.

–Der fikk jeg øynene opp for de mange mulige områdene jeg kunne utforske og hvordan man skal gå frem for å få en karriere innen de ulike fagfeltene.

Variert hverdag

På sine få måneder i Capgemini, har Ståle jobbet med vidt forskjellige prosjekter.

–Jeg har jobbet med et «proof of concept» for en internettleverandør, der vi automatiserte deler av salgsprosessen og erstattet en manuell prosess med robotisering. I tillegg har jeg jobbet med et webprosjekt, og nå ser jeg på IT-arkitektur og informasjonssikkerhet. Ikke bare er bransjene og fagfeltene ulike, men også min rolle i prosjektene.

Nysgjerrig natur

Det var under et prosjekt med rolle som webutvikler for en bryllupsplanlegger at Ståle fikk vekket interessen for prosjektledelse.

–I det prosjektet så jeg verdien av å ha en dyktig prosjektleder. Selv koordinerte jeg oppgavene mellom teamet her i Norge og utviklingsteamet i India. Jeg synes prosjektledelse var såpass interessant at jeg meldte meg inn i fagmiljøet for Engagement Management. Der har jeg deltatt på fagkvelder både her på huset og via Skype. Jeg har også vært på et kurs i Oslo som heter «Collaboration with clients». Det jeg har lært på denne korte tiden er i grunn ganske utrolig.

Teori og praksis

Ståle Andre Mikalsen i Capgemini.

En ting er nå teori, men for Capgemini gjelder det å få utnyttet kunnskapen i praksis. Det har ført Ståle til et prosjekt innen helsesektoren.

–Vi skal kartlegge nåværende IT-situasjon for kunden, og se på fremtidig arkitektur. Jeg jobber som hovedressurs på prosjektet og har en «pool» av timer med rådgivning fra andre fagmiljøer på huset. Dermed får jeg både verdifulle innspill fra svært flinke kolleger, men også dyrket den gryende interessen for prosjektledelse.

Vi må tenke på miljøet

I tillegg til en faglig utvikling som er variert, er Ståle strålende fornøyd med miljøet i Capgemini, og det til tross for at konsulenter ofte sitter hos kundene. -Det som er fint med miljøet her er at det er mange flinke folk som har lyst til å hjelpe deg. Det er fint med den tryggheten, det gjør at jeg tør bevege meg ut av komfortsonen. Jeg har for så vidt ikke blitt kastet ut på dypt vann, snarere var det vel at Capgemini spurte om jeg ville bade, og da stupte jeg uti den dype enden. I tillegg er vi en veldig sosial gjeng, og vi treffes ofte etter arbeidstid. Jeg prøver å være på kontoret minst en dag i uken, ofte blir det 2-3 dager i uken. Med det vi har av fagkvelder og møter med erfaringsutveksling og sosiale samlinger, så blir vi en sammensveiset gjeng. Her forleden var dessuten alle i Norge samlet i Sandefjord for å bli kjent på tvers av kontorene.

At Ståle trives, er åpenbart. –Det er ingen tvil om at konsulenttilværelsen passer meg. Kombinasjonen av læring, utvikling og fleksibilitet er tilnærmet ideell. Flere burde prøve.