BrandStory er et annonseprodukt, produsert etter gjeldende retningslinjer.

Retningslinjer for BrandStory

BrandStory er en markedsføringskanal for annonsører. Tanken bak annonseformatet er at firmaer med komplekse budskap skal få anledning til å gå i dybden på sine temaer, og ha mulighet til å få direkte feedback fra en relevant målgruppe.

Annonsørene er velkomne til å dele innsikt fra forskning og utvikling, refleksjoner rundt sin rolle i samfunnet og tanker om ledelse.

Produktreklame er ikke tillatt i dette formatet. Annonsører kan heller ikke bruke BrandStory som en kanal for tilsvar på journalistikk som utøves på redaksjonelle flater.

Capgemini Fredrikstad
Capgemini Fredrikstad
Innhold fra annonsør

Fra 39 til 69 ansatte på tre år. Målet er 100.

«Beklager så mye altså – Kan jeg ringe deg tilbake om to minutter? Det er en annen telefon jeg bare må ta».

Den blide nordlendingen Morten Granlund er en travel type. Dette er kanskje fordi Capgeminis kontor i Fredrikstad har vokst fra 39 til 69 ansatte på tre år, og han er principal, og leder. Han har mye å sette fingrene i, men utviklingen ser han på som utelukkende positiv.

– Det hele startet for litt over 30 år siden da Capgemini kjøpte opp Fredrikstad Mekaniske Verksted sin IT-avdeling og dets fire ansatte. Det var derimot ikke før ti år senere at fredrikstadkontoret ble etablert som et leveransesenter. Tanken var da at kontoret skulle fungere som et forvaltningssenter med hovedfokus på å industrialisere og vedlikeholde IT-systemer som oslokontoret utviklet.

I dag er historien en helt annen. Fredrikstadkontoret jobber som leveransesenter med fokus på hele livssyklusen til IT-systemer, og har satt byen på IT-kartet. Med utviklere som ikke bare kan fag, men også marked, har de kunder opp etter ørene og har planer om å vokse til å bli 100 personer. Morten mener mye av dette har blitt muliggjort fordi de jobber tverrfaglig og at gjengen som jobber der har en «dette fikser vi»-mentalitet i DNA-et sitt.

– Jeg tror at grunnen til at det svinger er at vi jobber på tvers av avdelinger. Vi jobber oftere med Invent, et team som er enormt gode på strategi og digitalisering. De jobber tett med kunders ledelse og har en unik evne til å identifisere og kartlegge nye prosjekter. I tillegg har vi designstudioet Idean som kan ta prosjektet videre, og designe digitale produkter som brukerne elsker. Deretter kommer vi inn og sørger for at dette bunner ut i robuste, produksjonsklare systemer som lar seg vedlikeholde. Dette er godt samarbeid!

Morten Granlund, principal og leder av Capgemini Fredrikstad

Men det er mye futt i fredrikstadkontoret alene også. Morten vektlegger at han ikke firer på kravene når han ansetter. Med prosjekter som har stor samfunnsmessig verdi, er det behov for de beste folka.

– Vi har både vært med å bygge en bank fra grunnen av, vært tungt inne og bistått kunder med nyskapende betalingsløsninger på det siste av teknologi, og vi jobber med å lage et nasjonalt og tverretatlig støttesystem som skal bekjempe arbeidskriminalitet. At én av våre utviklere fikk være med Erna ut på «kontroll» synes vi selvsagt er veldig stas.

Det er ikke bare prosjektene som skaper en god arbeidsdag, mener Morten. Han understreker også viktigheten av å ha det bra på jobb. Derfor jobbes det aktivt med å opprettholde gode relasjoner internt.

– Det som er gøy, er at vi kommer best ut på medarbeiderundersøkelser. Vi er faktisk det mest fornøyde teamet i Norge. Det er ikke bare det sosiale som gjør at vi koser oss på jobb, folk har en genuin interesse for å hjelpe sidemannen opp og fram

Det er også rom for forskjellige mennesker i Capgemini Fredrikstad. Er du en utvikler av høy kvalitet finner du din plass her, uansett alder.

– Jeg har sett at eldre, like mye som yngre mennesker, leverer knallgode resultater. Når det er sagt har vi jobbet med å få snittalderen ned de siste årene, dette for å sikre et sunt mangfold. Derfor har vi gjennom programmet IgnITe fokusert mye på å tilby robuste opplæringsprogrammer for nyutdannede. Fordi programmet har vært så populært, har andelen unge skutt i været.

I tillegg har Morten fokus på å skape en kultur mennesker kan trives i. Derfor legger han også vekt på at han gjerne skulle sett flere jenter i IT-bransjen.

– Dette er viktig! Vi jobber hardt for å få en jevn kjønnsbalanse og vi er ennå ikke fornøyde. Vi skal slå et slag for likestilling og gjøre Østfold et spennende arbeidssted for damene. Dette betyr at vi må legge inn innsatsen for å oppnå resultater, noe som vil ta tid. Men det er så absolutt verdt det.