BrandStory er et annonseprodukt, produsert etter gjeldende retningslinjer.

Retningslinjer for BrandStory

BrandStory er en markedsføringskanal for annonsører. Tanken bak annonseformatet er at firmaer med komplekse budskap skal få anledning til å gå i dybden på sine temaer, og ha mulighet til å få direkte feedback fra en relevant målgruppe.

Annonsørene er velkomne til å dele innsikt fra forskning og utvikling, refleksjoner rundt sin rolle i samfunnet og tanker om ledelse.

Produktreklame er ikke tillatt i dette formatet. Annonsører kan heller ikke bruke BrandStory som en kanal for tilsvar på journalistikk som utøves på redaksjonelle flater.

Anders Høye og Thor-Mikkel Nordahl er konsulenter i Capgemini.
Anders Høye og Thor-Mikkel Nordahl er konsulenter i Capgemini. (Line Slotnes)
Innhold fra annonsør

PSD2; vinter eller ny vår for bankene?

Er banknæringen best tjent med å samarbeide eller konkurrere mot nye aktører i kjølvannet av EU-direktivet PSD2?

EU ønsker å stimulere til økt handel på tvers av landegrenser, og vil gjøre det enklere å billigere å gjennomføre betalinger på en sikker måte. PSD2-direktivet vil gjøre det mulig å betale på nett fra egen betalingskonto, uten å bruke kort eller nettbank.

Direktivet fører til at banker må åpne opp sin infrastruktur gjennom APIer, noe som tillater andre aktører å sette i gang finansielle transaksjoner i banken på vegne av sine kunder. Banker må også tilrettelegge for deling av kundeinformasjon, gitt at kunden gir sitt samtykke.

- I hovedsak ser vi for oss to nye type aktører i bransjen: kontosammenstillere (AISP) og de som initierer betalingstjenster (PISP), sier konsulent Anders Høye i Capgemini. Ved å sammenstille kontoinformasjon på tvers av banker i ett og samme grensesnitt, kan AISP-aktører fjerne direktekontakten mellom kunden og banken. Det er en stor trussel for banknæringen, da denne kontakten er et viktig element for å skape lojalitet til kundene.

Tall fra Finans Norge viser at 55 % av nordmenn uttrykker interesse for en slik tjeneste.

- Når det blir mulig å samle all kontoinformasjon på ett sted, vil vi sannsynligvis se at det dukker opp en lang rekke nye, spesialiserte tilbydere av finansielle tjenester, sier Høye. I stedet for at vi, som i dag, for det meste er totalkunder hos én bank, vil vi sannsynligvis i økende grad plukke her og der.

Kjempene kommer

PSD2

Payment Services Directive 2 (PSD2), revidert betalingstjenestedirektiv på norsk, trådte i kraft i EU den 13. januar 2018. Det forventes at det vedtas i Norge tidlig i 2019. Intensjonen er å tilrettelegge for økt konkurranse, fremme innovasjon samt harmonisere regelverket for betalinger.

Google og Facebook har allerede søkt om europeisk betalingslisens, og det er nærliggende å tro at flere andre kommer til å utfordre banknæringen, deriblant Amazon.

- Fordelen med disse aktørene er at de allerede har store kundebaser med mye brukerhistorikk, sier konsulent Thor-Mikkel Nordahl i Capgemini. Det gjør at de kan skreddersy nye fintech-tjenester, eksempelvis vennebetalingsløsninger. En annen enorm fordel er at de eier plattformer vi bruker flere ganger per dag, i kontrast til hvor sjelden vi logger oss inn på nettbanken. Men den kanskje største fordelen er at de har en innovasjonstakt- og evne som går langt utenpå banknæringen.

Nordmenn har alltid vært svært lojale mot banken sin, og kun 13 % av oss byttet bank i 2017 – til tross for at det aldri har vært enklere.

- Det interessante er at det bankene har levd godt på lenge, nemlig kundenes lojalitet, kan vise seg å være en stor ulempe, sier Høye. Bankene har hatt få insentiver til å fornye seg, og det kan straffe seg når store, utenlandske aktører kommer på banen.

Er tillit bankenes fremste valuta?

Samtidig nyter norsk banknæring av høy grad av tillit, noe som kan vise seg å være avgjørende.

- Nordmenn stoler langt mer på banker enn på internasjonale IT-aktører, og det kan være deres fremste våpen i kampen som vil utspille seg, sier Høye.

Tall fra Finans Norge fra 2017 viser at nordmenn har klart høyest tillit til at banker kan håndtere kontoinformasjon, og har klart lavest tillit til at sosiale medier kan ta hånd om dette på en sikker måte.

Kjempe alene eller samarbeide?

Som et svar på trusselen, kan bankene utvikle egne produkter og tjenester som er i direkte konkurranse med nye aktører. Alternativt kan de velge å samarbeide med aktørene, og andre banker.

- I Danmark har Danske Bank åpnet sine APIer og samarbeider både med tredjepartsaktører og andre banker gjennom MobilePay. Det øker terskelen for nye PSIP-aktører, sier Nordahl. Det samme ser vi i Norge med Vipps. Det skal en hel del til for å få 2,7 millioner nordmenn til å bytte til en ny løsning for vennebetaling. Men umulig er det ikke.

Markedsdominans er nemlig neppe godt nok alene til å stå i mot konkurransen fra de nye fintech-selskapene.

Vi mener bankene må bli langt flinkere til å utnytte kundedata de sitter på for å tilby skreddersydd rådgivning og hyppig kundekontakt, sier Høye. Bankene må rett og slett bli mer proaktive.