BrandStory er et annonseprodukt, produsert etter gjeldende retningslinjer.

Retningslinjer for BrandStory

BrandStory er en markedsføringskanal for annonsører. Tanken bak annonseformatet er at firmaer med komplekse budskap skal få anledning til å gå i dybden på sine temaer, og ha mulighet til å få direkte feedback fra en relevant målgruppe.

Annonsørene er velkomne til å dele innsikt fra forskning og utvikling, refleksjoner rundt sin rolle i samfunnet og tanker om ledelse.

Produktreklame er ikke tillatt i dette formatet. Annonsører kan heller ikke bruke BrandStory som en kanal for tilsvar på journalistikk som utøves på redaksjonelle flater.

Anine Ragnif og Gøril Rønning er Principals i Capgemini.
Anine Ragnif og Gøril Rønning er Principals i Capgemini. (Line Slotnes)
Innhold fra annonsør

Rekk opp hånda, jenter!

En del av innholdet i programmet Women at Capgemini har vært en workshop over temaet «Executive Presence». Skal kvinner ta mer plass, må de tørre å rekke opp hånda.

Anine Ragnif og Gøril Rønning har begge ledende roller i Capgemini, og har over to samlinger bidratt til å videreføre sin erfaring, tips, triks og verktøy til andre kvinner i selskapet. Målet er å sikre mer mangfold på alle nivåer i virksomheten. Gjennom dette kurset får deltagerne en bevisstgjøring rundt hva slags type leder og medarbeider de ønsker å være, og verktøy for å utøve den rollen i praksis.

– “Executive presence” i kommunikasjon handler om hvordan du bruker rom, kropp, stemme for å skape positiv oppfatning av deg og ditt budskap, sier Anine. Det handler ikke om et spesielt møte eller foredrag, men hvordan du bruker dette som virkemiddel i det daglige i din rolle.
– «Executive presence» står for 26 % av det som skal til for å bli forfremmet, i følge Forbes og Center for Talent Innovation, forteller Gøril. Derfor er denne workshopen så viktig. 18 kvinner var med i første runde som nettopp er avsluttet, og nå har vi en venteliste av kolleger som ønsker å være med på neste runde.

Anine og Gøril er også midt i gjennomføringen av workshopen for kvinner utenfor Capgemini, i regi av ODA, Nordens ledende nettverket for kvinner i tech.

Å levere

Den første samlingen handler om å bli en god formidler og er innom tema som språk og kroppsspråk. I denne delen av kurset blir deltagerne bedt om å nevne forbilder de har.

– Det ble nevnt så vidt ulike forbilder som Michelle Obama, Gro Harlem Brundtland og Jessica fra Suits, sier Anine. Det er spennende å diskutere hva som gjør nettopp disse til forbilder, hvordan de klarer å ha en nærmest magisk eller magnetisk tilstedeværelse. Man kan lære mye av forbilder, men litt av poenget med samlingene er å finne frem til deltagernes egne, individuelle styrker og jobbe med dem.

– Ja, vi har vært veldig opptatt av å gi alle individuell tilbakemelding, supplerer Gøril.
Et tema som tas opp, er ordene man velger. I stedet for å si «jeg lurte på om ikke..» eller «kanskje vi burde» kan man heller si «jeg mener» og «planen min er å…».

– Nøkkelen til å kommunisere med «executive presence» er selvtillit. Når folk føler at du snakker med selvtillit og kunnskap, vil de stole på deg, åpne opp og være mottakelig, sier Anine.

Den andre samlingen handler om storytelling, altså det å påvirke mennesker gjennom å bygge en god historie.

Grip mulighetene

Foruten tidligere nevnte kvinnelige forbilder, står også Pippi høyt i kurs hos både Anine og Gøril og flere kvinner i Capgemini.

– Veldig mye handler om å ha mot til å gripe sjansen når den byr seg, til tross for at man ikke er helt sikker på om man klarer oppgaven, sier Gøril. En av de største utfordringene vi har møtt under samlingene, er knyttet til det å være trygg på seg selv og egne ferdigheter.

– Mange kvinner må ofte være helt sikre før de takker ja til noe, men jeg mener mange har godt av å slippe opp og tørre litt mer, legger Anine til. Det er bare å rekke opp hånda ved neste anledning.

Det handler ikke bare om kvinner

STAR-programmet

STAR-programmet er initiert av Abelia sammen med Oda-nettverket og AFI for å flere kvinner inn i toppledelsen i IKT-bedrifter.

En del av programmet er kåringen av Norges 50 fremste teknologikvinner den 8. mars.

Man kan innvende at ikke alt ansvaret for at kvinner skal få sin rettmessige plass hviler på kvinner alene.

– Menn er jo enige i at å sikre mangfold er viktig, men det er det fort gjort å glemme i hverdagen, sier Anine. Vi har hatt eksempler på nyhetsoppslag om nye kontrakter der du ser fem menn i dress, til tross for at damer har vært like delaktige i å sikre kunden. Så vi har ennå et stykke vei å gå, både vi og resten av bransjen. Men ting skjer, det er det ingen tvil om.

Et ledd i dette arbeidet er Capgeminis deltagelse i Abelias STAR-program og tette samarbeid med Oda, som skal sikre at man jobber strategisk med å sikre mangfold.

– Med dette programmet får vi en struktur som sikrer at vi jobber strategisk med å løfte frem kvinner til den posisjonen de rettmessig fortjener, sier Gøril. Det som kanskje hjelper mest, er rollemodeller, kvinner og menn, som synliggjør at dette arbeidet er viktig og ikke minst gøy. Vi har heldigvis mange som støtter oss i dette viktige arbeidet.