BrandStory er et annonseprodukt, produsert etter gjeldende retningslinjer.

Retningslinjer for BrandStory

BrandStory er en markedsføringskanal for annonsører. Tanken bak annonseformatet er at firmaer med komplekse budskap skal få anledning til å gå i dybden på sine temaer, og ha mulighet til å få direkte feedback fra en relevant målgruppe.

Annonsørene er velkomne til å dele innsikt fra forskning og utvikling, refleksjoner rundt sin rolle i samfunnet og tanker om ledelse.

Produktreklame er ikke tillatt i dette formatet. Annonsører kan heller ikke bruke BrandStory som en kanal for tilsvar på journalistikk som utøves på redaksjonelle flater.

BRANDSTORY: Økt behov for kompetanse innenfor cybersikkerhet
(Foto: sandra cifo)
Innhold fra annonsør

Økt behov for kompetanse innenfor cybersikkerhet

Nils Roald, cybersikkerhetsekspert

Roald er utdannet innen telematikk og har over 20 års erfaring innen IT-sikkerhet i mange ulike internasjonale, små og store selskaper i Norge. I Cisco jobber Roald i dag som forretningsutvikler og evangelist for vår Advanced Threat Group for Nord-Europa. Han har bred erfaring innenfor nettverksinfrastruktur, IT-sikkerhet, Virtualisering, sky, digital skilting, IP telefoni, video, trådløs, mobilitet og andre høyteknologiske løsninger.

Les mer »

Med en stadig eskalering av nettkriminalitet verden over, er eneste løsning et nært samarbeid mellom privat og offentlig sektor. Sammen må vi jobbe for økt synlighet og omfattende bevisstgjøring rundt farene for nettkriminalitet. Dette er helt kritisk for å kunne oppdage, analysere og beskytte oss mot stadig nye trusler.

Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) avslørte 22 000 dataangrep mot norske bedrifter og offentlige etater i 2017. Å kjenne hackernes metoder og tankegang blir viktigere og viktigere for at vi skal kunne forsvare oss mot angrep og oppfylle kravene til en solid og sikker IT-infrastruktur. Moderne cyberforsvar krever proaktiv sikkerhetsdrift drevet av kompetent personale med erfaring og kompetanse til å oppdage og fjerne sofistikerte trusler.

To millioner sikkerhetsspesialister innen 2019

ISACA forutser at det vil være en global mangel på to millioner sikkerhetsspesialister innen 2019. Hvert år blir 40 000 arbeidsplasser for stillinger relatert til IT-sikkerhet stående ubesatt i USA, og arbeidsgiverne sliter med å fylle 200 000 andre cyber-sikkerhetsrelaterte roller. Med mangel på kompetanse øker antall trusler og risikoen for avanserte angrep.

Hovedfunn fra Cisco Security Rapport:

  • 20 prosent av virksomheter er offer for spionprogramvare
  • Selskaper betalte mer enn 1 milliard dollar i løsepenger i 2016
  • De tre siste årene lurte cyberkriminelle til seg 5,3 milliarder dollar gjennom sosial manipulering
  • Kun to av tre selskapet sjekker sikkerhetsvarsler
    • For helse- og transportsektorene er tallet nede i én av to.
    • Finanssektoren er enda dårligere.
  • Mange virksomheter gjør lite for å bedre sin egen sikkerhet selv etter å ha blitt utsatt for angrep

Les mer om våre funn her

Data er kjernen i alt virksomheten din gjør

Norske bedrifter og organisasjoner er generelt flinke til å oppdatere programvare og ha etablert et sikkerhetsregime. Den store utfordringen er mangel på sikkerhetskompetanse i et stort geografisk og desentralisert land. I tillegg er vi i Norge tidlig ute med teknologi og de fleste bransjer er i gang med digitalisering i større eller mindre grad. Dagens samfunn krever en velfungerende IT-infrastruktur.

Et datainnbrudd koster mye mer enn kostnadene for å rette opp i angrepet og reparere ødelagte systemer. Det tar organisasjoner i gjennomsnitt 191 dager å oppdage et brudd, og 66 dager å begrense det (kilde: Ponemon Institute). I Cisco opererer vi med en gjennomsnittstid for å oppdage et brudd på 3,5 time. 

Siden de fleste selskaper har investert i gode sikkerhetsløsninger er det ofte samhandling mellom produktene, kompetanse og erfaring med å bruke løsningene som gjør bedriften sårbar. De fleste selskaper i verden i dag bruker mange forskjellige sikkerhetsprodukter, leverandører og produsenter. Ofte snakker ikke disse sammen og man ender opp med en løsning som krever store ressurser, tid og ikke minst penger for å holdes i drift.

Gjennom en helhetlig sikkerhetsarkitektur vil din virksomhet oppnå en høyere grad av sikkerhet og raskere oppdage nye trusler, samt frigjøre menneskelige ressurser til å jobbe mer proaktivt med IT-sikkerhet.