BrandStory er et annonseprodukt, produsert etter gjeldende retningslinjer.

Retningslinjer for BrandStory

BrandStory er en markedsføringskanal for annonsører. Tanken bak annonseformatet er at firmaer med komplekse budskap skal få anledning til å gå i dybden på sine temaer, og ha mulighet til å få direkte feedback fra en relevant målgruppe.

Annonsørene er velkomne til å dele innsikt fra forskning og utvikling, refleksjoner rundt sin rolle i samfunnet og tanker om ledelse.

Produktreklame er ikke tillatt i dette formatet. Annonsører kan heller ikke bruke BrandStory som en kanal for tilsvar på journalistikk som utøves på redaksjonelle flater.

Innhold fra annonsør

Den ultimate stresstesten

Den 24. mars innførte India en nasjonal «lockdown» for 1,3 milliarder mennesker. Pandemien førte til den ultimate stresstesten for samarbeidet mellom PostNord og Cognizant.

PostNord leverer post og pakker i Norden til både privatpersoner og bedrifter. I 2019 leverte selskapet utrolige 2,9 milliarder brev og forsendelser i Norden.

Enkelte av logistikk-gigantens finansielle prosesser håndteres av Cognizant, og leveres fra India. Da den indiske befolkningen fikk beskjed om å holde seg hjemme, tok PostNord og Cognizant grep for å sikre at PostNord kunne levere post og pakker til Nordens 27 millioner innbyggere og to millioner virksomheter.

– Nedstengingen av India kom brått, og fordi vi er svært digitale, er vi helt avhengige av at medarbeidere og samarbeidspartnere kan koble seg til systemer og mennesker. Det er kritisk for PostNord, forklarer Head og Shared Services Center i Post Nord, Kaj Nyman.

En ekte partner

Cognizant håndterer finansielle prosesser og rapportering som hjelper virksomheten med å foreta strategiske, økonomiske og operasjonelle valg. Like etter nedstengningen skulle kvartalsrapporten leveres.

Nyman forklarer at det første steget var å sørge for at menneskene var trygge og friske, for deretter å gjøre de produktive igjen.

– Cognizant responderte som en ekte partner. Sammen viste vi lojalitet og vilje for å løse utfordringene som sto i kø, fortsetter Nyman som opplevde situasjonen som svært stressende.

Han støttes av Hans Hasselgren som arbeider som Head of Digital Operations i Norden for Cognizant.

– Vi måtte tenke helt nytt, og sørge for at PostNord kunne fortsette sine operasjoner. På tross av situasjonen var det ingen fall i verken leveranser eller kvalitet, og den finansielle kvartalsrapporten ble levert i tide.

Et styrket partnerskap

De siste tre årene har Cognizant også bistått PostNord med avansert digital transformasjon:

– Fokuset har særlig vært innenfor automatisering og analyse. Dette har vært av stor verdi for PostNord, sier Engagement Manager i Cognizant, Kuldeep Tahin.

Nyman mener krisen har styrket partnerskapet ytterligere mellom Cognizant og PostNord:

– Stresstesten har ført oss tettere sammen. Vi er ikke redd for fremtidige utfordringer - vi har bevist at det kan løses i fellesskap, avslutter Nyman.

Cognizant har gjennomomført en ledelsesundersøkelse med 500 respondenter fra større amerikanske selskaper.

Klikk her for å lese rapporten som avdekker hvordan Covid-19 pandemien vil påvirke selskapene i tiden fremover.

Cognizant har over 500 ansatte i Norge som jobber med flere av landets største virksomheter, for å bistå i planleggingen og gjennomføringen av de store og viktige teknologiske endringene.

Se videoer og les mer om Cognizant Norge ved å trykke her.

Til toppen