Annonsørinnhold fra  
Advertiser company logo

Moderne IT gir større trygghet for kraftbransjen

Cognizant BrandStory
Cognizant er en av verdens ledende IT- og konsulentselskaper. Selskapet bistår store virksomheter med å skape konkurransefortrinn, nye forretningsmodeller og vekst gjennom å ta i bruk teknologi. Cognizant har over 500 ansatte i Norge som jobber med flere av landets største virksomheter, for å bistå i planleggingen og gjennomføringen av de store og viktige teknologiske endringene. Les mer på https://www.cognizant.com/en-no/

Kraftbransjen møter nye krav og utfordringer fra mange kanter. – Vi ser at det er behov for en modernisering av IT-løsningene i kraftbransjen for å sikre tilgjengelighet, stabilitet og lavere kostnader, sier Torgeir Brovold i Cognizant Norge.

Selskap i kraftbransjen har sjelden møtt større krav enn i dag. De jobber med alt fra kraftproduksjon og optimalisering av kraftlinjer til sluttkunde-dialog i alle segmenter, og har flere interessenter enn i de fleste andre bransjer. Samtidig blir flere kraftselskap fusjonert og driften konsolidert, den daglige driften skal digitaliseres, effektiviseres og kostnadene skal ned.

For å svare på kravene trenger kraftselskapene moderne og fleksible IT-systemer som støtter alle ledd i bedriften, fra datarommet til sluttbrukerne og kunder. De færreste selskaper sitter med egen kompetanse for å kunne ta de nødvendige grepene. Derfor kan det lønne seg å søke ekstern kompetanse som hjelper med å ivareta alle behov.

– Velfungerende fagsystem og IT-infrastruktur som støtter hele virksomheten skaper trygghet og forutsigbarhet for driften av selskapet. Hver enkelt ansatt er avhengig av at IT-systemene leverer det de skal. Cognizant sørger for velfungerende digitale løsninger som effektiviserer driften, reduserer kostnader og øker kundetilfredsheten, sier Torgeir Brovold, Client Partner i Cognizant Norge.

Sørger for at alt bare virker

Cognizant har erfaring med digitalisering av nettselskap både fra norsk og internasjonal kraftbransje. Nettselskapene kan støtte seg på ekspertise med bred erfaring fra kraftbransjen, både i Norge og fra Cognizants internasjonale nettverk.

– Når vi jobber med å effektivisere og modernisere IT-systemene hos norske selskaper, trekker vi på våre lokale kundeteam med bransjekunnskap, samtidig som vi utnytter det beste av ekspertise i vårt globale leveranseapparat. Slik skaper vi velfungerende løsninger som gir stor verdi for kunden, sier Brovold.

Kraftbransjen leverer samfunnskritiske tjenester, og er avhengige av stabilitet for å sikre strøm til privatkunder og bedrifter. Alt skal fungere, fra fagsystemer via produksjonssystemer for kraft og vind, til løsninger for analyse og kundedialog.

– En moderne IT-infrastruktur skal støtte og løfte verdiskapingen i bedriften. Da blir IT et forretningskritisk gode, ikke bare en kostnad. Vi tar et helhetlig ansvar, pakker det trygt, godt og sikkert, og sørger for at det bare virker, forklarer Brovold.

Last ned rapporten som hjelper deg med å ta kloke teknologivalg.

Bransjekunnskap

En av styrkene til Cognizant er god kjennskap til kraftbransjen.

– Bransjen er preget av strenge reguleringer og unike utfordringer. Vi vet hvor skoen trykker, og kan blant annet gå inn og støtte med analyser som hjelper kundene med alt fra preventivt vedlikehold på kraftlinjene til kundekommunikasjon. Vår bransjekunnskap gjør det også enklere å se muligheter og være en pådriver for innovasjon, mener han.

En god IT-strategi for et nettselskap starter i datasenteret, og ender på skrivebordet hos den enkelte ansatte.

– Mange behøver hjelp til effektivisering etter at to eller flere selskaper har slått seg sammen. Vi ser på det totale behovet for IT-verktøy og moderniserer datasenteret i riktig hybridsky-miljø som støtter alle oppgaver i bedriften. Det legger grunnlaget for at alt skal fungere, fra fagsystem til ulike produksjonssystem for vann- og vindkraft, forklarer Brovold.

Nye informasjonskrav

Torgeir Brovold i Cognizant Norge.

I tillegg til alle interne systemer, er det viktig for nettselskaper å kommunisere godt med kundene.

– Når strømmen gikk før i tiden, registrerte man bare at den var borte, og håpte den kom raskt tilbake. I dag krever markedet raske svar og presise tilbakemeldinger, samt kontinuerlig oppdatering gjennom feilperioden. Struktur og teknologi som sammen gjør det mulig å sende ut informasjon raskt og presist til nettselskapets kunder er viktig. Det kan spare nettselskapet for tusenvis av henvendelser man normalt ikke har kapasitet til å besvare, og er en viktig del av en velfungerende IT-infrastruktur for aktører i kraftbransjen, forklarer Brovold.

Ivaretar både gamle og nye systemer

Han forteller videre at mange har behov for å ivareta aldrende fagsystem, samtidig som man implementerer nye og moderne IT-løsninger. Cognizant gjør begge deler.

– Eldre fagsystem får en stabil plattform for drift, samtidig som vi moderniserer og flytter egnede oppgaver til privat eller offentlig sky. Vi er bevisste på hvilke løsninger som passer hvilke system, slik at skyen blir trygg. Orden i sysakene gir bedre løsninger.

Totalt sett blir teknologiløsningene rimeligere å drifte, samtidig som systemene blir mer robuste. Forutsigbare og velfungerende IT-system, er en forutsetning for stabil drift av et nettselskap.

– Særlig nå i koronakrisen har vi fått gode tilbakemeldinger på at velfungerende og stabile IT-løsninger gjør det mulig å jobbe videre som før. Digitale møterom og andre nettbaserte kommunikasjonsverktøy som fungerer som de skal, har blitt enda viktigere. Mange ser fordelene av en solid og enhetlig IT-leverandør i disse dager, avslutter Brovold.

Vi har samlet og analysert svar fra over 2.400 virksomhets- og teknologiledere i ulike sektorer for å gi deg innsikt til å ta velinformerte teknologivalg. 

Ta kloke valg knyttet til digitale endringsprosesser

Rapporten «The end of the beginning» avdekker hvordan ledende selskaper over hele verden arbeider med digital transformasjon. Dokumentet er basert på undersøkelser med noen av verdens største selskaper, samt intervjuer med toppledere som har styrt virksomheter gjennom omfattende endringsprosesser.

Her vil du få innsikt og anvendbare tips som hjelper deg og din virksomhet med å ta kloke valg knyttet til digital transformasjon.

Les rapporten her.

Denne annonsen er publisert av TUM Studio, en underavdeling av Teknisk Ukeblad Media. Journalistene og redaksjonen i Tu.no og Digi.no er ikke involvert i produksjonen.
Personvern
© TUM Studio 2023