BrandStory er et annonseprodukt, produsert etter gjeldende retningslinjer.

Retningslinjer for BrandStory

BrandStory er en markedsføringskanal for annonsører. Tanken bak annonseformatet er at firmaer med komplekse budskap skal få anledning til å gå i dybden på sine temaer, og ha mulighet til å få direkte feedback fra en relevant målgruppe.

Annonsørene er velkomne til å dele innsikt fra forskning og utvikling, refleksjoner rundt sin rolle i samfunnet og tanker om ledelse.

Produktreklame er ikke tillatt i dette formatet. Annonsører kan heller ikke bruke BrandStory som en kanal for tilsvar på journalistikk som utøves på redaksjonelle flater.

BRANDSTORY: Modernisering av IT-infrastruktur reduserer kostnader hos Agder Energi
Innhold fra annonsør

Modernisering av IT-infrastruktur reduserer kostnader hos Agder Energi

Cognizant har siden 2015 bistått Agder Energi med helhetlige IT-leveranser. I 2019 ble samarbeidet fornyet. Nøkkelen til suksessen er et lokalt team med bred bransjekunnskap som arbeider fra energiselskapets kontorer. Det sikrer tett dialog og fremdrift.

I 2015 startet Agder Energi en prosess for å effektivisere sitt IT-arbeid, redusere kostnader og frigjøre egne ressurser til forretningsutvikling og strategisk arbeid. De ønsket en leverandør som kunne tilføre ny kompetanse, og støtte virksomheten med daglig IT-drift og digitalisering.

Modernisering av IT-infrastrukturen over flere år

Valget falt på Cognizant, som startet jobben med å oppgradere IT-infrastrukturen i 2015. Den ble modernisert og optimalisert for å kunne levere best mulige tjenester på tvers av organisasjonen, fra datasenter via applikasjoner, til sluttbrukerne i organisasjonen.

Cognizant har også bistått Agder Energi med løsninger som forenkler og effektiviserer kommunikasjon mot selskapets nærmere 200.000 kunder. I tillegg omfatter leveransene sikkerhet og overvåking. Med ny kontrakt signert i 2019, fortsetter Cognizant videreutvikling av løsningene, som omfatter hele IT-infrastrukturen, ende-til-ende, samt tjenester og applikasjonssupport.

Lokalt team, global leveransemodell

 

Et dedikert Cognizant-team er lokalisert ved Agder Energi sitt kontor i Kristiansand. Det sikrer en daglig og nær dialog med kunden. Det lokale teamet sørger blant annet for daglig it-drift, service desk, implementering av nye tjenester, prosessforbedring, styring av tredjepartsleverandører og rapportering. Samtidig sørger et Cognizant offshore-team for fjerndrift av sentrale tjenester og prosjektleveranser.

– Vi er veldig fornøyde med hvordan leveransene fungerer, og det skyldes i stor grad at Cognizants team hos oss leverer godt, sier Tor Magne Lindeberg, CTO i Agder Energi. 

– Vi opplever god stabilitet med velfungerende tjenester. Vi har gjennomført og skal gjennomføre store endringer i IT-miljøet, og teamet leverer kvalitet i IT-endringene, fortsetter han.

IT-moderniseringen har skapt en mer effektiv infrastruktur med færre overlappende systemer som frigjør ressurser på tvers av organisasjonen. Nye løsninger er i sikker og stabil drift. Alle sentrale deler av IT-infrastrukturen har meget høy tilgjengelighet, i henhold til avtalte tjenestenivåer.

– Det har foregått, og foregår, en mengde prosesser parallelt, og det jobbes svært godt med omleggingene fra Cognizants team. Blant annet går vi nå over fra on-premise-løsninger til Azure for integrasjoner og ruller ut landets mest moderne pc-klienter til våre brukere. Selv om dette gjøres på tvers av språk, landegrenser og i en krevende situasjon knyttet til Covid-19, er det ikke noe å si på leveransene. Service-innstillingen til teamet som jobber hos oss er avgjørende, så her må vi bare gi ros, sier Lindeberg.

Cognizant utfører modernisering og drift, mens kunden kan konsentrere seg om sin kjernevirksomhet. Kundeteamet som jobber hos Agder Energi sitter tett på IT og forretning, har jobbet med dem over tid, og har kunnskap og forståelse for selskapet og deres bransje. Det gjør at leveranser og implementering av nye tjenester kan gjøres effektivt og med minimale forstyrrelser for kundens daglige drift. 

I tiden fremover skal IT-plattformen kontinuerlig videreutvikles, slik at den til enhver tid leverer moderne og sikre IT-tjenester som møter fremtidens krav. – Kombinasjonen av bedre brukeropplevelser og reduserte kostnader er blant målene med Agder Energis IT-endringer. Etter opprydning og modernisering av applikasjonsportefølje og IT-infrastruktur har vi nå begynt å se de resultatene vi ønsket i så måte. Det er svært gledelig, avslutter Lindeberg. 

Ta kloke valg knyttet til digitale endringsprosesser

Rapporten «The end of the beginning» avdekker hvordan ledende selskaper over hele verden arbeider med digital transformasjon. Dokumentet er basert på undersøkelser med noen av verdens største selskaper, samt intervjuer med toppledere som har styrt virksomheter gjennom omfattende endringsprosesser.

Her vil du få innsikt og anvendbare tips som hjelper deg og din virksomhet med å ta kloke valg knyttet til digital transformasjon.

Les rapporten her.