BrandStory er et annonseprodukt, produsert etter gjeldende retningslinjer.

Retningslinjer for BrandStory

BrandStory er en markedsføringskanal for annonsører. Tanken bak annonseformatet er at firmaer med komplekse budskap skal få anledning til å gå i dybden på sine temaer, og ha mulighet til å få direkte feedback fra en relevant målgruppe.

Annonsørene er velkomne til å dele innsikt fra forskning og utvikling, refleksjoner rundt sin rolle i samfunnet og tanker om ledelse.

Produktreklame er ikke tillatt i dette formatet. Annonsører kan heller ikke bruke BrandStory som en kanal for tilsvar på journalistikk som utøves på redaksjonelle flater.

BRANDSTORY: 3 ting du må tenke på når skyen blir en driftsmodell
Innhold fra annonsør

3 ting du må tenke på når skyen blir en driftsmodell


Multisky har blitt standarden. Skal du lykkes, må du tenke sky som driftsmodell.

Data oppstår, samles og behandles i krysningspunktet mellom den fysiske og digitale verden. Her skapes ny verdi, og det har endret hvordan mennesker forbruker teknologi. Derfor anser vi skyen som en driftsmodell, og ikke en destinasjon.

Det er tre naturlover som avgjør hvor data og applikasjoner plasseres:

 1. Fysisk avstand

Dette handler om avstanden mellom hvor dataene er, og hvor de brukes. Det er stor avstand mellom en arbeider i Tromsø, og de offentlige skyfasilitetene nede på kontinentet. Man må ta i betraktning hvor brukeren er, og hvor dataene må flyttes. Blir avstandene for store, kan man oppleve forsinkelser 

2. Økonomiske begrensninger

Offentlige skytilbydere har gitt oss en ny måte å forbruke teknologi, og gjort det enklere for nye bedrifter som må starte helt på «scratch». Det finnes ingen lettere måte å lansere en enkelt applikasjon enn gjennom skyen. Forretningsmodellen, hvor du bare betaler for det du bruker, kan være bra. Men hva når du bruker mer og mer og mer? Lagring kan sprenge skybudsjettene. Det er derfor viktig å tenke på applikasjonens fotavtrykk, hvordan den ser ut og hvordan den bruker data, når du planlegger plasseringen av den. 

3. Juss

Dette er et veldig viktig poeng. Virksomheter er ofte underlagt en rekke lover og regler for lagring og oppbevaring av data. De siste årene har vi også sett utfordringer i form av datasuverenitet. Enorme selskaper oppbevarer data om nordmenn helt andre steder enn i Norge, hvor lovene kan være annerledes. Heldigvis har vi blant annet fått personvernforordningen (GDPR) fra EU, som styrker og harmoniserer personvernet i EU- og EØS-landene. Det kan bli svært kostbart for bedriften å bryte GDPR-reglene.

Flere skyer som jobber sammen

Før trodde man at private skyer kom til å forsvinne. Man trodde også at virksomheter ville klare seg fint med én enkelt offentlig skytilbyder. Det har vist seg å ikke stemme. 

I stedet ser vi i dag at virksomheter ofte bruker flere skyer. Og nå legges edge til i ligningen. Med tre forskjellige miljøer å håndtere og administrere, er man avhengig av at de jobber sammen. Det krever at man bygger skystrategien sin som en driftsmodell. 

Kort fortalt innebærer det:

  • IT-ressurser leveres som en tjeneste
  • Verktøyene er enkle å bruke, uansett miljø
  • Kapasitet kan skaleres opp og ned etter behov
  • Moderne forbruksmodeller
  • Utviklere har tilgang til oppdaterte verktøy