TU BrandStory er et annonseprodukt, produsert etter gjeldende retningslinjer.

Retningslinjer for TU BrandStory

TU BrandStory er en markedsføringskanal for annonsører.

Tanken bak annonseformatet er at firmaer med komplekse budskap skal få anledning til å gå i dybden på sine temaer, og ha mulighet til å få direkte feedback fra en relevant målgruppe.

Annonsørene er velkomne til å dele innsikt fra forskning og utvikling, refleksjoner rundt sin rolle i samfunnet og tanker om ledelse.

Produktreklame er ikke tillatt i dette formatet. Annonsører kan heller ikke bruke TU BrandStory som en kanal for tilsvar på journalistikk som utøves på redaksjonelle flater.

Innhold fra annonsør

AquaGen: Forutsigbarhet med leide nettverkstjenester

EVRY Story
+ Følg

AquaGen er et avlsselskap som utvikler, fremstiller og leverer genetisk materiale til den globale havbruksnæringen. Gjennom forskning og utvikling har selskapet en ledende posisjon som leverandør av befruktet rogn fra atlantisk laks og regnbueørret.

AquaGen tok tidlig et strategisk valg om å fokusere på forretningen og utnyttelse av de digitale mulighetene fremfor operativ IT-drift.

Network as a Service: Høy tilgjengelighet og stabilitet

Network as a Service

«Network as a Service» er en løsning der nettverksdrift i sin helhet leies som en tjeneste. På global basis er det nå stadig flere store virksomheter som velger en slik løsning, selv der det er større interne IT-avdelinger.

EVRY tilbyr «Network as a Service» for alle deler av et nettverk. Informasjon om tjenesten finner du her »

–For å ivareta våre krav til nettverksikkerhet og tilgjengelighet, inngikk vi for 7 år siden en kontrakt med EVRY om leveranse av «Network as a Service», forteller Rolf Myklebust i AquaGen.

Nettverket driftes og overvåkes i sin helhet fra EVRYs datasenter. EVRY tar hånd om alt vedlikehold og alle oppgraderinger i nettet, og i løpet av alle disse årene har vi hatt stabil drift og tilgjengelighet.

Slipper egne investeringer

– AquaGen er fordelt geografisk på seks lokasjoner i Norge med tyngdepunktet i Midt-Norge. Selskapet har også et datterselskap i Chile. Selv om vi har over 100 medarbeidere fordelt rundt omkring i Norge, klarer vi oss helt uten egen nettverksadministrasjon, fortsetter Myklebust.

– En stor fordel er også at vi betaler en månedspris for nettverkstjenestene, og på denne måten slipper vi å investere i egen kompetanse, utstyr og systemer.

– Så lenge alt fungerer som skal, er det optimalt for oss at vi konsentrerer oss om kjerneområdet vårt og at andre tar ansvaret for IT-driften.

Sikkerhet har topp prioritet

– Våre fleste forretningssystemer, som også består av en egen avlsdatabase, nås fra en sentral Citrix-plattform hos EVRY. Avlsbasen er selve hjertet i virksomhetensom gjør det mulig å drive målrettet avlsarbeid for å sikre bærekraftig oppdrett i fremtiden. Det er forretningskritisk at disse dataene blir forvaltet på en 100% sikker og trygg måte, avslutter Myklebust.

God brukeropplevelse - over alt

Når de ansatte i AquaGen logger seg på Citrixserverne i EVRYs datasenter, får de tilgang på alle applikasjoner og data. Enten brukerne befinner seg på et av kontorene, hjemme eller ute på reise, er brukeropplevelsen den samme..

– Alle fagapplikasjoner blir oppgradert av oss, og hver måned har vi fast vedlikehold på AquaGens servere, forteller Arild Molden i EVRY.

– Vi har full oversikt over løpende kapasitetsutnyttelse og status i nettet, og derfor kan vi til enhver tid gå inn og utbedre eventuelle problemer før brukerne merker noe til dem.

Network as a Service

«Network as a Service» er en løsning der nettverksdrift i sin helhet leies som en tjeneste. På global basis er det nå stadig flere store virksomheter som velger en slik løsning, selv der det er større interne IT-avdelinger.

EVRY tilbyr «Network as a Service» for alle deler av et nettverk. Informasjon om tjenesten finner du her »

Skalerbarhet og fleksibilitet - uten egne investeringer

– Alt utstyr eies og driftes av EVRY, - AquaGen leier både linjekapasitet og endeutstyr som en tjeneste til en fast månedlig pris per bruker. Dermed er det enkelt og økonomisk forutsigbart for dem å skalere kapasitet og funksjonalitet etter behov. De sender enkelt og greit en endringsmelding til oss, og fra vårt datasenter gjør vi raskt de nødvendige justeringer, sier Molden. 

Til toppen