TU BrandStory er et annonseprodukt, produsert etter gjeldende retningslinjer.

Retningslinjer for TU BrandStory

TU BrandStory er en markedsføringskanal for annonsører.

Tanken bak annonseformatet er at firmaer med komplekse budskap skal få anledning til å gå i dybden på sine temaer, og ha mulighet til å få direkte feedback fra en relevant målgruppe.

Annonsørene er velkomne til å dele innsikt fra forskning og utvikling, refleksjoner rundt sin rolle i samfunnet og tanker om ledelse.

Produktreklame er ikke tillatt i dette formatet. Annonsører kan heller ikke bruke TU BrandStory som en kanal for tilsvar på journalistikk som utøves på redaksjonelle flater.

Innhold fra annonsør

Slik får du et sikrere og mer fleksibelt nettverk - uten å investere en krone

EVRY Story
+ Følg

Datanettverket, selve livsnerven i alle moderne organisasjoner, er virksomhetskritisk. Tilgjengelighet, stabilitet og sikkerhet må til enhver tid prioriteres, noe som til nå har krevd omfattende investeringer i utstyr, programvare og ikke minst personalressurser og kompetanse.

Spørsmålet er da hvordan IT-avdelingen kan sikre at løsningene og investeringene er riktige og optimale på sikt? 

Svaret er at det ikke er mulig. Flere virksomheter vurderer derfor løsninger der implementering, drift, overvåkning, og vedlikehold av nettverket ivaretas gjennom en helhetlig tjenesteleveranse som "Network as a Service" (NaaS). Gartner antar at 40% av alle større globale virksomheter vil velge en eller annen form for tjenesteleveranse av nettverk innen 2017.

"Network as a Service" er en modell som kan gi store gevinster, men som samtidig stiller høye krav til leverandørens kompetanse. Det å flytte en virksomhetskritisk funksjon ut av huset må bygge på et solid tillitsforhold, klare avtaler og god dialog.

Network as a Service: Fordelene ved å la andre administrere nettverket

Network as a Service

«Network as a Service» er en løsning der nettverksdrift i sin helhet leies som en tjeneste. På global basis er det nå stadig flere store virksomheter som velger en slik løsning, selv der det er større interne IT-avdelinger.

EVRY tilbyr «Network as a Service» for alle deler av et nettverk. Informasjon om tjenesten finner du her »

Mens tradisjonell nettverksdrift baseres på at egne ressurser drifter svitsjer, aksesspunkter, brannmurer og rutere, innebærer «Network as a Service» at dette overlates til en ekstern partner. Hovedansvaret vil fremdeles ligge hos virksomheten, men ved å benytte tjenesteleveranser for underliggende nettverksteknologi, frigjøres både kapital, tid og oppmerksomhet. Fordelene ved denne løsningen ligger på flere plan: 

1: Mer tid til strategisk IT-arbeid

– Gamle løsninger, daglige driftsoppgaver og dag-til-dag-fokus tar ofte uforholdsmessig stor plass i IT-budsjettet og hverdagen til kundene, slik at mange overordnede utviklingsprosjekter blir satt på vent, sier Steffen Dahl, produktansvarlig for 'Network as a Service' i EVRY.

– Ved å frigjøre IT-ressursene, kapital og tid, blir det mulig å fokusere mer på strategisk bruk av IT og de forretningsmessige mulighetene som ligger i digital transformasjon.

2: Sikkerheten overlates til de som kan det

Ved å la en nettverksspesialist følge trusselbildet og ta hånd om overvåking og styring av sikkerhetsmodulene, oppnår man en høyere grad av sikkerhet i nettverket. Samtidig får IT-avdelingen mer tid til å innarbeide gode sikkerhetsrutiner blant de ansatte, noe som er helt avgjørende for det totale sikkerhetsbildet i virksomheten.

3: Dedikert overvåking gir bedre stabilitet

Med forretningskritiske applikasjoner som i stadig større grad aksesseres over nettverket, er tilgjengelighet viktigere enn noen gang. En leverandør med dedikerte overvåkingsressurser kan på en effektiv måte bidra til høyere tilgjengelighet og stabilitet. 

4: Du får bedre kontroll over kostnadene

Ekstern håndtering av nettverket prises på abonnementsbasis med en fast kostnad per måned per nettverkspunkt. Dermed blir kostnadsbildet forutsigbart og variabelt med antall ansatte og størrelsen på virksomheten. 

5: Oppgraderinger og endringer blir mye enklere

Den naturlige skalerbarheten i «Network as a Service» innebærer at endringer i nettet kan gjøres både raskere og rimeligere. Samtidig peker Dahl på at terskelen for at virksomheter tar i bruk nye digitale muligheter kan virke lavere når leverandøren enkelt kan tilrettelegge med riktig og tilpasset kapasitet.

– Fleksibilitet i nettverket er helt avgjørende for å kunne ta i bruk nye løsninger. Dermed utnyttes potensialet i den stadig mer gjennomgripende digitaliseringen av alle forretningsprosesser, sier han.

Hva bør du passe på?

Steffen Dahl i EVRY anbefaler virksomheter å gjøre en risikovurdering før man går inn i et samarbeid der nettverksdrift settes ut:

– Det bør gjøres en grundig evaluering av mulige samarbeidspartnere, der erfaring og kompetanse er nøkkelord. Vi vil trolig se mange nye løsninger og aktører på dette området, men her er det viktig at konseptene er gjennomprøvd og holder høy kvalitet, sier han.

Hva med IT-avdelingen?

Virksomheter som er vant til å administrere sitt eget nettverk vil oppleve en endring når de ikke lenger skal eie og styre alt selv. For at dette skal bli vellykket, bør man gjennomføre en forretningsmessig vurdering av nettverkets betydning og hvor kritisk dette er for virksomheten. På dette grunnlag vil man se hvilke områder som bør overlates til en profesjonell samarbeidspartner – og hvilke krav man skal sette til denne.

Network as a Service:
Ferdig driftet nettverk - til en fast månedlig pris per bruker »

Til toppen