Annonsørinnhold fra  
Advertiser company logo

Reduserer fremtidig miljøpåvirkning i oppdrettsfiskindustrien

Havbruksnæringen ønsker å tilby et effektivt sporingssystem for fisk som rømmer fra oppdrettsanlegg.
Havbruksnæringen ønsker å tilby et effektivt sporingssystem for fisk som rømmer fra oppdrettsanlegg. Foto: Helge Klungland, Sporbarhet
Inmeta BrandStory
Inmeta er spesialist på datadrevet innovasjon. Med 250 konsulenter og et solid fagmiljø innen forretningsrådgivning, design, utvikling, data og AI bistår vi virksomheter hele veien fra strategi til realisering av verdi.
Les mer

Sporingssystem som bestemmer hvor en rømt oppdrettsfisk stammer fra.

Fisk som rømmer fra oppdrettsanlegg er et problem, ikke bare for fiskenæringen, men også for miljøet. For å proaktivt redusere miljøpåvirkningen, ønsker havbruksnæringen å tilby et effektivt sporingssystem i samarbeid med relevante myndigheter. 

Målet med dette systemet er å identifisere stedet fisken har rømt fra. Dette kan igjen muliggjøre målrettede handlinger for å unngå flere rømningshendelser.

Sporbarhet er et selskap eid av de 4 største oppdrettsselskapene i Norge, og ble etablert i 2019 for å utvikle og drifte et nasjonalt sporingssystem.

Dataløsning som muliggjør oppdraget

Inmeta, et selskap i Crayon-gruppen, ble involvert av Sporbarhet for å utvikle dataløsningen som muliggjør deres misjon. Gjennom dette partnerskapet har Inmeta utviklet en moderne dataplattform med et brukervennlig grensesnitt. Løsningen samler inn og kobler sammen data fra ulike deler av bransjen, analyserer dem og visualiserer dataene.

Ved å bruke data fra konkurrerende fiskeoppdretts- og produksjonsbedrifter, genetisk prøvetaking fra fanget mistenkt rømt fisk, og åpne datakilder som Statistisk sentralbyrå og havbruksregisteret, kan løsningen gi en smal liste over mulige steder hvor en rømt fisk har sitt opphav. Hvis en ansvarlig plassering ikke kan angis fra denne listen, utføres en geoanalyse. Denne metoden benytter en analyse av de kjemiske elementene i vannet en fisk har vært i for å statistisk bestemme opprinnelsen. 

Målet med dette systemet er å identifisere stedet fisken har rømt fra. Foto: Helge Klungland, Sporbarhet

– Inmeta har den viktigste rollen i prosjektet, å koble sammen all data og utvikle et system som sikrer en god brukeropplevelse. Løsningen gjør oss i stand til å identifisere ansvarlig lokalisering av en rømt fisk og iverksette målrettede tiltak for å forhindre fremtidig miljøpåvirkning, sier Helge Klungland, administrerende direktør i Sporbarhet.

Den første versjonen av løsningen inneholder data fra de fire største oppdrettsselskapene, samt to avlsselskaper. Det vil bli etablert et lovpålagt krav om felles sporingsløsning i Norge, og alle oppdrettsselskaper i Norge vil være en del av samme løsning. 

Siden dette er konkurrerende selskaper og å identifisere en rømningshendelse kan ha konsekvenser, har løsningen strenge krav både når det gjelder sikkerhet og sporbarhet. Løsningen er bygget i Microsoft Azure-plattformen ved hjelp av Azure Synapse for å jobbe med data, og .NET og Angular for å presentere et brukervennlig grensesnitt.

– Vi er veldig fornøyde med samarbeidet med Inmeta. Den verdifulle kunnskapen deres dataingeniører gir oss er nøkkelen til å lykkes med et nasjonalt sporingssystem for rømt fisk, sier Klungland.

Denne annonsen er publisert av TUM Studio, en underavdeling av Teknisk Ukeblad Media. Journalistene og redaksjonen i Tu.no og Digi.no er ikke involvert i produksjonen.
Personvern
© TUM Studio 2022