BrandStory er et annonseprodukt, produsert etter gjeldende retningslinjer.

Retningslinjer for BrandStory

BrandStory er en markedsføringskanal for annonsører. Tanken bak annonseformatet er at firmaer med komplekse budskap skal få anledning til å gå i dybden på sine temaer, og ha mulighet til å få direkte feedback fra en relevant målgruppe.

Annonsørene er velkomne til å dele innsikt fra forskning og utvikling, refleksjoner rundt sin rolle i samfunnet og tanker om ledelse.

Produktreklame er ikke tillatt i dette formatet. Annonsører kan heller ikke bruke BrandStory som en kanal for tilsvar på journalistikk som utøves på redaksjonelle flater.

BRANDSTORY: Hvor mange PC-skjermer trenger du på arbeidsplassen?
Innhold fra annonsør

Hvor mange PC-skjermer trenger du på arbeidsplassen?


Hvis du holder på med mer enn én oppgave om gangen, merker du raskt behovet for å ha flere skjermer. Jobber du på to skjermer kan du øke produktiviteten med hele 30%. Nå har du også muligheten til å samle flere skjermer i én større, ultrawide skjerm.

Kanskje har tanken allerede slått deg, at det hadde vært praktisk med en tredje skjerm? Noen liker å jobbe med tre skjermer slik at de kan ha e-posten på en separat skjerm, for eksempel.

Jo flere PC-skjermer, desto bedre?

Jo flere arbeidsoppgaver du holder på med samtidig, desto større behov vil det være for flere skjermer. Jobber du med et excel-ark, et word-dokument og i tillegg vil ha et blikk på e-posten din, er det ikke usannsynlig at tre skjermer er en bedre løsning for deg. Det samme gjelder hvis du ofte sitter og kopierer fra et skjema til et annet, oversetter tekst eller lignende. Da trenger du to skjermer til arbeidsoppgaven din, og det kan være fint å ha en egen skjerm i tillegg, hvor du kan betjene e-posten eller løse andre arbeidsoppgaver som dukker opp fortløpende, uten å måtte stenge vinduene du allerede jobber med.

For at du skal ha utbytte av å ta skrittet fra 2 til 3 skjermer, skal du ha god kontroll og oversikt over det du driver med. Noen utfordringer med å ha tre skjermer er at distansen du skal føre musepekeren for å komme fra en oppgave til neste kan bli så lang at det over tid vil bli en belastning for arm, albue og håndledd. Det er også utfordrende å finne en god måte å plassere tre skjermer på pulten. Har du ikke et godt system og en solid koordinering, kan det bli mer rot enn effektivitet, i alle fall før du kommer inn i det og får organisert alt i et oppsett som fungerer for nettopp deg.

Pivot i skjermfoten

Med en pivot-funksjon i skjermfoten har du muligheten til å snu skjermen i alle tenkelige retninger, og bildet vil justere seg slik at det hele tiden er lesbart for deg. Slik kan du lese et helt word-dokument, med hele sider, i en størrelse og oppløsning som er behagelig for øynene dine. En vanlig skjerm vil kaste bort en del plass på sidemarger og ikke-optimal utnyttelse av den skjermplassen som finnes. Jobber du mye med tekst, vil det være en fordel å investere i en pivot, slik at du kan lese på samme måte du gjør i en bok eller på et ark.

Om du vil, kan du lese mer om PC-skjermer på vår samleside.

Fremtiden sier ultrawide

Å finne riktig innsynsvinkel slik at det er behagelig å jobbe foran alle skjermene, blir mer utfordrende jo flere skjermer du har. Hvis behovet for tre skjermer først gjør seg gjeldende, er en stor ultrawide ofte en bedre løsning enn tre separate. Med sin buede form og store kapasitet vil det totalt sett gi en behageligere og mer effektiv arbeidsstasjon.

Det aller viktigste å se på når du skal finne riktig skjermløsning for deg, er å velge ut fra de reelle behovene din arbeidshverdag byr på. Om det er én ultrawide skjerm eller to separate, er et spørsmål om preferanse.

Jeg tror ultrawide er den skjermløsningen som vil dominere fremover.