BrandStory er et annonseprodukt, produsert etter gjeldende retningslinjer.

Retningslinjer for BrandStory

BrandStory er en markedsføringskanal for annonsører. Tanken bak annonseformatet er at firmaer med komplekse budskap skal få anledning til å gå i dybden på sine temaer, og ha mulighet til å få direkte feedback fra en relevant målgruppe.

Annonsørene er velkomne til å dele innsikt fra forskning og utvikling, refleksjoner rundt sin rolle i samfunnet og tanker om ledelse.

Produktreklame er ikke tillatt i dette formatet. Annonsører kan heller ikke bruke BrandStory som en kanal for tilsvar på journalistikk som utøves på redaksjonelle flater.

Tre grunner til å ikke digitalisere
Tre grunner til å ikke digitalisere
Innhold fra annonsør

3 grunner til ikke å digitalisere alt i kommunen

Det finnes faktisk grunner til at en kommune ikke bør digitalisere byggesaksbehandlingen, men de er ikke spesielt gode.

Av: Krister Koen, Cloud Product Marketing Manager, Tieto Norway.

Det finnes faktisk grunner til at en kommune ikke bør digitalisere byggesaksbehandlingen: For det første kan det hende at man har altfor mye penger i kommunekassa. For det andre kan det hende at innbyggerne i kommunen liker å stå i telefonkø og få søknadene sine i retur. For det tredje kan det hende at kommunen ikke liker nybygg. Utover dette er det ingen grunn til ikke å velge en elektronisk byggesaksløsning.

Arve Corneliussen, som er sjefsarkitekten bak Tietos elektroniske byggesaksløsning, legger ikke fingrene imellom når jeg spør ham om digitalisering av byggesaksbehandlingen er en fordel for absolutt alle kommuner.

Vinn-vinn

Byggesaker står for en stor del av den samlede dokumentasjonen som behandles i kommunen, og krever store ressurser som kommunen helt klart kunne brukt på en bedre måte. For eksempel har Arendal kommune tidligere uttalt at byggesaker representerer hele 20 prosent av kommunens dokumentasjonsbehandling, mens byggesaksavdelingen kun har prosent av saksbehandlerne i kommunen. Da sier det seg selv at det er fornuftig å se på mulige måter å effektivisere på.

– Det er jo litt humoristisk ment, men etter vår mening skal en kommune ha svært spesielle grunner for ikke å velge å digitalisere byggesøknadsprosessen, sier Corneliussen, og fortsetter:

– For kommunen betyr det sparte penger og mer fornuftig bruk av fagkompetanse. For søkerne betyr det en raskere og mer smidig prosess. Så ja, dette er en klassisk vinn-vinn-situasjon.

Bedre bygg

Effektivisering handler ikke bare om kroner og øre og hvordan man bruker menneskelige ressurser bedre. Det handler også om å bedre kvaliteten på selve prosessen og, ikke minst, på det ferdige bygget.

– Det er ikke til å komme fra at en kronglete og langtekkelig søknadsprosess kan føre til at enkelte velger ikke å søke og satser på at de ikke får ettersyn eller blir «avslørt». Spesielt gjelder dette private utbyggere som ofte kun skal ha godkjent et enkelt tilbygg eller bruksendring av en kjelleretasje, forteller Corneliussen.

– Hele poenget med en byggesak er jo å sørge for at bygg blir oppført på en sikker og bærekraftig måte, ikke å holde liv i printere, for å si det slik. Og jo mer tid byggesaksavdelingen må bruke på saksbehandling, jo mindre tid blir brukt til å kontrollere og kvalitetssikre nybygg.

Vi trenger boliger, ikke papirhauger

Treg byggesaksbehandling er ikke bare et irritasjonsmoment, det er også en hemsko for by- og samfunnsutvikling. I Oslo er det stor befolkningsvekst og sterkt press på boligmarkedet, og det er ingen hemmelighet at man rett og slett sliter med å bygge nok boliger til alle som vil bo der. Treg saksgang er en del av dette bildet.

– I Oslo er det feil på så mye som ni av ti byggesøknader, noe som gjør at saker ofte må sendes frem og tilbake både tre og fire ganger før de blir godkjent. Dette gjelder først og fremst prosjekter i forbindelse med eneboliger, men det tapper uansett ressurser av et allerede presset system, og gjør at også profesjonelle utbyggere opplever unødige forsinkelser og lang ventetid.

– Ved å digitalisere og automatisere mange av disse prosessene, ville man kunne bidratt til at også større prosjekter kan gjennomføres raskere og dermed minske presset på boligmarkedet. Som vi pleier å si det når vi skal tøffe oss litt, så trenger ikke Oslo papirhauger, men nye boliger, og burde snarest ringe oss, avslutter Corneliussen.

Enklere og bedre byggesaksbehandling 

eByggesak 360° samler all informasjon i én felles brukerflate.

Les mer og ta kontakt »