BrandStory er et annonseprodukt, produsert etter gjeldende retningslinjer.

Retningslinjer for BrandStory

BrandStory er en markedsføringskanal for annonsører. Tanken bak annonseformatet er at firmaer med komplekse budskap skal få anledning til å gå i dybden på sine temaer, og ha mulighet til å få direkte feedback fra en relevant målgruppe.

Annonsørene er velkomne til å dele innsikt fra forskning og utvikling, refleksjoner rundt sin rolle i samfunnet og tanker om ledelse.

Produktreklame er ikke tillatt i dette formatet. Annonsører kan heller ikke bruke BrandStory som en kanal for tilsvar på journalistikk som utøves på redaksjonelle flater.

BRANDSTORY: Drammen øker digitaliseringstakten
Innhold fra annonsør

Drammen øker digitaliseringstakten

Drammen blir Norges 7. største kommune i 2020, og har satt høye mål for utrulling av digitale innbyggertjenester i den nye storkommunen. Som et ledd i arbeidet har Drammen inngått avtale med Tieto om å innføre ny skybasert løsning for kvalitetsstyring, saksbehandling og arkiv. Løsningen danner plattformen for å tilby bedre og flere digitale tjenester til innbyggerne, næringsliv og egne medarbeidere. Det er et uttalt mål at innbyggerne i kommunene skal få bedre innsyn, og medvirke mer i saksbehandlingen av egne saker.

Løsningen Public 360° skal rulles ut i de respektive kommunene som utgjør Nye Drammen kommune allerede i 2019, for så å videreføres i som er et resultat av kommunesammenslåingen som skal gjelde fra 1.1. 2020. Nye Drammen kommune vil bestå av Svelvik, Nedre Eiker og Drammen kommune, og løsningen vil totalt omfatte over 100 000 innbyggere.     

Fremtidens innbyggerkontakt handler å om å tilrettelegge for økt anvendelse av digitale løsninger.

Frank Baklid, Digitaliseringssjef i Drammen kommune.

Fremtidens digitale løsninger  

– I dag handler innbyggerkontakt om kort ventetid og personlig betjening. Fremtidens innbyggerkontakt handler å om å tilrettelegge for økt anvendelse av digitale løsninger. Den mest effektive formen for digitalisering er fullintegrerte løsninger, og mange av våre fagsystemer skal integreres med løsningen fra Tieto. Dermed kan vi legge til rette for at innbyggerne i utstrakt grad kan medvirke i egne saker, sier Frank Baklid, Digitaliseringssjef i Drammen kommune.  

Sentrale mål med anskaffelsen er å skape en velfungerende løsning for saksbehandling og arkiv. Dette er en viktig grunnstein for digitalisering av kommunens tjenester, og står sentralt for å oppnå flere og bedre tjenester, en åpen og tilgjengelig kommune, som igjen kan bidra til mer effektiv ressursbruk og bedre beslutninger. 

Digitalisering i praksis 

Løsningen benytter intelligent teknologi og teknologianvendelse for å avhjelpe kommunens medarbeidere der det er mulig; og løsningen benytter kontekst- og innholdsanalyse for å gi brukeren støtte i bruk av løsningen. Løsningen er skalerbar, gir økt tilgjengelighet for brukerne

For oss er det viktig å bidra med skybaserte og kostnadseffektive løsninger for kommuner.

Gunnar Nybø, leder for offentlig sektor i Tieto Norge.

og er kostnadseffektiv. Dermed kan saksbehandlingen effektiviseres og resultere i bedre offentlige tjenester. Brukskvalitet er sentralt for alle brukere, og den nye løsningen fra Tieto gjør det mulig å automatiserende repeterende prosesser  

– Drammen fortjener ros for å sette høye mål og vi er skikkelig stolte over å levere digitale løsninger som skal forenkle hverdagen for innbyggere, næringsliv og kommunens medarbeidere. For oss er det viktig å bidra med skybaserte og kostnadseffektive løsninger for kommuner som har mange krevende oppgaver i forbindelse med pågående kommunesammenslåinger. Vi gleder oss veldig til denne oppgaven, sier Gunnar Nybø, leder for offentlig sektor i Tieto Norge.  

Leveransen er basert på Tietos eByggesaksløsning og skybaserte løsning Public 360°, som er en standardløsning for saksbehandling, dokumenthåndtering og arkivering i offentlig forvaltning. 

 

Lær mer om effektiv forvaltning

Med nytt saks- og arkivsystem som selve navet i digitaliseringen vil Drammen kommune involvere og forenkle innbyggerne sin hverdag.

Les mer »