BrandStory er et annonseprodukt, produsert etter gjeldende retningslinjer.

Retningslinjer for BrandStory

BrandStory er en markedsføringskanal for annonsører. Tanken bak annonseformatet er at firmaer med komplekse budskap skal få anledning til å gå i dybden på sine temaer, og ha mulighet til å få direkte feedback fra en relevant målgruppe.

Annonsørene er velkomne til å dele innsikt fra forskning og utvikling, refleksjoner rundt sin rolle i samfunnet og tanker om ledelse.

Produktreklame er ikke tillatt i dette formatet. Annonsører kan heller ikke bruke BrandStory som en kanal for tilsvar på journalistikk som utøves på redaksjonelle flater.

BRANDSTORY: Enkeltpersoners rettigheter med ny personopplysningslov
Innhold fra annonsør

Enkeltpersoners rettigheter med ny personopplysningslov

Det påstås at hver enkelt av oss i 2015 hadde ca 90 brukerkontoer på nett og i 2020 vil vi være oppe i 200. Hvert minutt er det ca 3 millioner søk på Google og ca 1 million innlogginger på Facebook. Offentlige og private registre over personopplysninger vokser og vi får større og større registre med informasjon om oss.

25.mai 2018 trer den nye personvernsloven i kraft. Loven kommer som følge av den digital utviklingen de siste to tiårene. Endring i vår digitale atferd er noe av bakgrunnen for at vi får nye regler som skal hjelpe oss til å bruke personopplysningene riktig, samtidig som vi ivaretar personvernet til de som eier opplysningene.

Enkeltpersoners mot for personvern

Vi kan takke Edward Snowdon for han avslørte en snikende dannelse av en overvåkingsstat og på den måten fikk satt eierskapet til personopplysninger på dagsorden og behovet for et nytt regelverk. På internett blir vår atferd stadig «overvåket» og dokumentert. Enkeltpersoners mot til å sette personvern på agendaen, har bidratt til de nye reglene. I Spania gikk Mario Gonzales til sak mot Google, fordi han ikke ønsket at Google skulle vise informasjon om han som lå tilbake i tid. Mario Gonzales vant over Google i EU domstolen i 2014. Med denne dommen ble retten til å bli glemt etablert.  Les mer om dommen her.

Med den nye personopplysningsloven får hver enkelt av oss mange nye rettigheter. Vi er eiere av våre personopplysninger. Vi får rett til å vite hva slags opplysninger virksomheter/organisasjoner har registrert om oss, hvor de har dem fra, hvem som har tilgang til dem, om den overføres noe sted og hvem som har tilgang til å lese dem.

Vi får også rett til å kreve at opplysninger rettes og slettes. Det er mulig å motsette seg automatiske avgjørelser og profilering i markedsføring.

Du eier opplysningene

Vi har også rett til å få vite hva som er formålet med at opplysningene om oss blir registrert. Virksomheter som innhenter og registrer opplysninger om oss må kunne begrunne hvorfor de gjør det, hva de skal bruke opplysningene til og hvor lenge de har tenkt å lagre dem. Vi, som eiere av opplysningene, har rett til å kreve både retting og sletting, samt be om å få alle opplysningene ut i et elektronisk format.

Det er viktig å sette seg inn de nye reglene. Dine personopplysninger er en verdi som har krav på beskyttelse, og du skal ha kontroll over dem.  

Du kan lese mer om «retten til å bli glemt» her.

Anna Skaset, Senior rådgiver, offentlig sektor