Annonsørinnhold fra  
Advertiser company logo

Fra AI-administratorer, til futuristiske helsetjenester som kan forutsi plager

Førerløse biler, intelligente høyttalere og stadig bedre virtuelle assistenter ... mange vil hevde at vi allerede lever i et smart samfunn. 2017 var kanskje året da mange møtte kunstig intelligens (AI) for første gang. Vi hos Tieto kan fortelle at du bare så vidt har sett begynnelsen.

Tieto Cloud BrandStory
Tieto er Nordens største selskap innen IT-tjenester. Vi leverer helhetlige løsninger for både privat og offentlig sektor. Selskapet er tilstede over hele verden gjennom vår virksomhet innen produktutvikling og våre globale leveransesentre. I mer enn 40 år har vi levert IT-tjenester til kunder i Norden. Tieto har 150 cloud-kunder og har flyttet mer enn 7 000 servere til skyen. I Norge er Tieto lokalisert i 9 byer med hovedkontor på Skøyen i Oslo. Vi har 13 000 ansatte i mer enn 20 land. Tieto Skytjenester
Les mer

Det tok lang tid før AI ble kjent og tatt i bruk av folk flest og vi er fortsatt bare i startgropa, men det bekrefter at den eneste veien AI-bruken kan gå nå, er oppover. Denne nye teknologien åpner opp for en rekke muligheter. Aller mest spennende er hvordan AI-teknologien vil hjelpe oss å skape et smartere samfunn. Med det mener vi et AI-optimalisert samfunn som gjør livet vårt enklere og lettere hver dag.

Tenk deg et scenario der AI-veiledere er med i byrådet. AI-veilederne kan gå inn i byens demografiske database og finne ut hvor raskt befolkningen vil vokse i løpet av de neste årene. Så kan de vurdere topografiske data og foreslå hvordan og hvor byen bør utvides, slik at de menneskelige byrådsmedlemmene får viktig informasjon som kan hjelpe dem til å ta en godt informert beslutning. Byrådsmedlemmene kan også undersøke dataene og be AI-veilederen ta hensyn til forskjellige data, som byens økonomi og miljøfaktorer for å se hvordan de bør gjennomføre utbyggingsplanene.

Underbygging av menneskelige prestasjoner

 

Høres dette ut som science fiction? Ikke hvis du tenker på hvor raskt AI har utviklet seg. Arbeidet med neste generasjon av AI-modeller har allerede begynt. Disse vil kunne lære etter å ha blitt vist noen få, bra eksempler, akkurat som et menneske.

Under eksperimenter har Massachusetts Institute of Technology (MIT) brukt grupper med og uten AI-veiledere under utredningsarbeid. Eksperimentene har vist at gruppene som fikk hjelp av AI, presterte minst 17 % bedre enn gruppen som kun besto av mennesker.

Forskningen fra MIT viser at AI forbedrer beslutningstakernes teams forståelse av beslutninger og alternativer. Dette fører dermed til bedre beslutninger. Tieto har til og med inkludert en AI-modell med kallenavnet Alicia T som medlem i lederteamet for vår datadrevne forretningsenhet. Så stor tro har vi på AIs potensial.

Her er det viktig å merke seg AIs evne til å sile gjennom enorme datamengder, dette er noe ingen mennesker kan klare alene. I dag har vi tilgang til en nesten uendelig mengde data, som lagres i såkalte datasjøer. Tidligere kunne man bare få tilgang til disse dataene gjennom forhåndsdefinerte behov, men nå går AI-systemene konstant gjennom dem og finner mønstre. Disse mønstrene danner grunnlaget for optimalisering av forskjellige prosesser og kan til og med forutsi hendelser basert på historiske data og sanntidssignaler.

Dette er mest synlig i helsesektoren, der AI analyserer pasientdata og familiehistorikk og oppretter datamodeller som kan hjelpe leger å diagnostisere pasienter mye raskere. Ved å studere disse mønstrene kan de også forutsi om en person har risiko for å utvikle en bestemt sykdom og råde dem til relevante forebyggende tiltak. Et eksempel er Tietos plattform Intelligent Wellbeing, som brukes på forskjellige sykehus for å gi en mer effektiv behandling.

Datadrevne, innovative løsninger

Oljeindustrien og deres erfaringer med oljepumper er et annet område vi jobber med. Oljepumpene har en tendens til å gå i stykker ofte, noe som fører til kostbare reparasjoner og tidkrevende forsinkelser. Tieto jobber tett på oljeindustrien med AI-systemer som analyserer data om bruk av pumper, genererte vibrasjoner, brukssykluser, resonans, trykk og mye mer. AI-systemene kan gjennom analysen av denne dataen forutse nøyaktig når pumpene kan komme til å gå i stykker. Dermed hjelper den forebyggende analysen oljeselskapene med å treffe tiltak før pumpen bryter sammen.

Et annet eksempel som viser hvordan AI kan hjelpe oss å løse oppgaver på nye måter, er Tietos administrasjonsløsning Virtual Forest. Skogdriften i Finland er fragmentert, og mange forskjellige mennesker eier små skogområder som ikke er sammenhengende. Virtual Forest kartlegger skogene og bringer sammen eiere fra forskjellige områder, slik at de kan samarbeide om skogdriften og fremstå attraktive for aktører i tømmerindustrien som vil inngå avtaler med dem. Dataene brukes også til å bekjempe skadedyrangrep fra for eksempel av barkebiller og andre ugunstige forhold som kan oppstå i en skog.

Disse eksemplene viser hvor allsidig AI allerede er. I årene som kommer, spår vi at introduksjonen av kvantedatamaskiner vil utvide AIs egenskaper ytterligere. Effekten vil være like stor for menneskets historie som oppfinnelsen av datamaskinen. I mellomtiden satser myndigheter og bedrifter på tilgang til skybaserte AI-tjenester for å sikre at de henger med på utviklingen. Alt dette betyr at talentbassenget for å skape og bruke ny AI-teknologi bare vil øke, slik at ytterligere AI-utvikling blir enklere.

I denne utviklingen er det tydelig at AI er avgjørende for å skape en smartere fremtid, en som ikke bare utnytter AIs, men også menneskets, potensial.

Se Tanelis video "Et smartere samfunn – gjennom kunstig intelligens"

Bli med oss å forme et smartere samfunn

Ved hjelp av Tietos ekspertise på digitalisering, utvikler vi innovative løsninger med ett mål for øyet.

Lær mer her »
Denne annonsen er publisert av TUM Studio, en underavdeling av Teknisk Ukeblad Media. Journalistene og redaksjonen i Tu.no og Digi.no er ikke involvert i produksjonen.
Personvern
© TUM Studio 2022