BrandStory er et annonseprodukt, produsert etter gjeldende retningslinjer.

Retningslinjer for BrandStory

BrandStory er en markedsføringskanal for annonsører. Tanken bak annonseformatet er at firmaer med komplekse budskap skal få anledning til å gå i dybden på sine temaer, og ha mulighet til å få direkte feedback fra en relevant målgruppe.

Annonsørene er velkomne til å dele innsikt fra forskning og utvikling, refleksjoner rundt sin rolle i samfunnet og tanker om ledelse.

Produktreklame er ikke tillatt i dette formatet. Annonsører kan heller ikke bruke BrandStory som en kanal for tilsvar på journalistikk som utøves på redaksjonelle flater.

BRANDSTORY: Hva kan IT-bransjen lære av OL?
Innhold fra annonsør

Hva kan IT-bransjen lære av OL?

Nordmenn elsker OL. Og vi elsker å vinne. Nasjonskampen har spredd seg litt til IT-bransjen. Men skal Norden lykkes med å bli et kraftsenter for digitale løsninger må vi samarbeide, ikke bare konkurrere.

Mange nordmenn har nå gått inn i den såkalte OL-boblen. Vi elsker å feire store og små seire. Og spesielt når vi slår svenskene.

Det kan virke som om denne begeistringen har smittet litt over på  IT-bransjen. Vi kan nylig lese fra flere undersøkelser at det pågår en pågår en konkurranse mellom de nordiske landene om hvem som er lengst foran i «digitaliseringen». 

For det første er likheten mellom de nordiske landene når det gjelder teknisk infrastruktur så lik at det gir mer mening og snakke om Norden som en helhet enn landene hver for seg. For det andre er det svært vanskelig å måle digitalisering empirisk. For det tredje er det utfordrende å sammenligne de ulike undersøkelsene. Det viser seg at noen analyser har Norge på topp, andre Finland, Sverige eller Danmark.

Samarbeid avgjørende for å lykkes

I en nylig diskusjon med IKT Norge falt kommentaren «er det egentlig så viktig å havne på digitaliseringspallen?» Poenget er først og fremst å drive kontinuerlig utvikling og forbedring som kommer innbyggerne til gode i form av stabile, sikre og brukervennlige løsninger i det offentlige. At det skapes brukervennlige, digitale  innbyggertjenester.

Og at vi bygger konkurransekraft i næringslivet gjennom å fornye primærnæringene og videreutvikle posisjoner innen både fornybar energi og industri. 

Gjennom å jobbe i Nordens størte IT-tjenesteselskap har vi har gleden av å samarbeide daglig med kolleger i Sverige og Finland. Dette samarbeidet driver oss alle framover og er en avgjørende faktor for å lykkes.

Megautfordringen kompetanse

På sitt årlige Symposium sist høst fremhevet Gartner at knapphet på kompetanse er en av megautfordringene innen IT i årene framover. Det gjør at oppmersomheten må være å drive en aktiv kompetanseutvikling av medarbeidere og utstrakt nordisk og europeisk samarbeid.

Det gjør at vi bør droppe å tenke på nordiske pallplasseringer og heller veksle på å trekke feltet i tiden framover. Det vil sikre at alle kommer raskere til mål.

Ønsker dere alle et fortsatt spennende OL. Og samtidig lykke til i prosessen med å gjøre Norge og Norden til et kraftsenter for digitale løsninger gjennom 2018. Og ta gjerne kontakt dersom du vil høre mer om hvordan vi bidrar til å digitalisere de nordiske landene. Vi har mange erfaringer som vi gjerne deler med deg!