BrandStory er et annonseprodukt, produsert etter gjeldende retningslinjer.

Retningslinjer for BrandStory

BrandStory er en markedsføringskanal for annonsører. Tanken bak annonseformatet er at firmaer med komplekse budskap skal få anledning til å gå i dybden på sine temaer, og ha mulighet til å få direkte feedback fra en relevant målgruppe.

Annonsørene er velkomne til å dele innsikt fra forskning og utvikling, refleksjoner rundt sin rolle i samfunnet og tanker om ledelse.

Produktreklame er ikke tillatt i dette formatet. Annonsører kan heller ikke bruke BrandStory som en kanal for tilsvar på journalistikk som utøves på redaksjonelle flater.

BRANDSTORY: Hvordan utnytte DevOps som arbeidsform?
Innhold fra annonsør

Hvordan utnytte DevOps som arbeidsform?

Ny funksjonalitet og nye tjenester leveres raskt til markedet med DevOps som arbeidsform.

For å opprettholde og forsterke egen konkurransekraft kreves det stadig høyere utviklingskvalitet og leveringshastighet for de fleste virksomheter. Med mål om å forbedre deres evne til raskt å utvikle og levere nye tjenester av høy kvalitet, ser stadig flere behovet for å levere funksjonalitet og forretningsverdi raskt til produksjon for å ivareta kundens behov.

Med bruk av DevOps kan virksomheter øke hastigheten på time-to-market for programvareløsninger. Metoden automatiserer kritiske prosesser for utvikling av programvare, inkludert design, integrasjon og testmiljøer. Det som tidligere tok måneder å rulle ut, skal nå kunne gjennomføres på timer. Dermed styrkes evnen til å lansere nye funksjoner for bedre å betjene kundene, tilby nye digitale tjenester for kundene og sikre kompatibilitet med markedet og lovkrav.

Endring av IT-kulturen

I følge Gartner representerer DevOps en endring i IT-kulturen, med rask IT-tjenesteutvikling gjennom adopsjon av agile lean-prinsipper (kjent fra Toyota) kombinert med en systemorientert tilnærming. DevOps legger vekt på mennesker og kultur, og søker å forbedre samarbeidet mellom drift og utvikling.

Begrepet DevOps er en sammenstilling av av ordene "Developer" og "Operations," nærmere bestemt  en forkortelse av "software DEVelopment" og "information technology OPerationS."  Grovt sett er de  tre hovedprinsippene for DevOps-tilnærmingen flyt, tilbakemelding og kontinuerlig læring/eksperimentering.

Det er fortsatt mange bedrifter i Norden som lanserer for eksempel to store programvareutgivelser per år. Men siden næringslivet ganske enkelt ikke har råd til å vente i seks måneder på en sårt tiltrengt ny funksjon, tjeneste eller funksjonalitet, er mange bedrifter i ferd med å implementere DevOps som arbeidsform. Den tar sikte på å fjerne flaskehalser i utviklingsprosessen og øke synligheten og åpenheten for alle parter som samarbeider, herunder næringsliv, IT og drift.

Raskere utvikling

Behovet for å fremskynde utviklingen er så pressende at det noen ganger oppnås ved å ofre kvalitet. Mange bedrifter har en utfordring med å nå de forventede fordelene med DevOps som arbeidsform. Så, hvor vanskelig kan det være å skifte fra for eksempel to store programoppdateringer til fire per år, og gå mot en kontinuerlig leveringstilnærming?

Som i alle i endringsprosjekter, er utfordringen å håndtere flere ting samtidig: Infrastruktur i skyen, utviklingsverktøyskjeder, leverandørens operasjonsmodeller, leverandøravtaler, testmetoder og til og med gjeldende arbeidsmetoder. Vi ønsker denne utfordringen velkommen, ettersom vi har sett styrken til E-2-E DevOps-tilnærmingen, som akselererer tiden det tar å nå markedet med faktor 10 til 100.

 

Dette er Tieto DevOps

Tieto DevOps Space skal styrke kundenes innovasjonsevne

Les mer »