Annonsørinnhold fra  
Advertiser company logo

Saksbehandlingen skal ikke overtas av roboter

Tieto Cloud BrandStory
Tieto er Nordens største selskap innen IT-tjenester. Vi leverer helhetlige løsninger for både privat og offentlig sektor. Selskapet er tilstede over hele verden gjennom vår virksomhet innen produktutvikling og våre globale leveransesentre. I mer enn 40 år har vi levert IT-tjenester til kunder i Norden. Tieto har 150 cloud-kunder og har flyttet mer enn 7 000 servere til skyen. I Norge er Tieto lokalisert i 9 byer med hovedkontor på Skøyen i Oslo. Vi har 13 000 ansatte i mer enn 20 land. Tieto Skytjenester
Les mer

Vi i Tieto har en visjon om et fullmodernisert og digitalt samfunn, der vi sammen med innbyggere og kommuner utnytter de resursene vi har tilgjengelig på best mulig måte og sammen former et smartere samfunn. Vi ser flere gevinster ved å effektivisere blant annet byggesøknadsprosessen for å blant annet sikre at man tar høyde for miljø- og klimavennlig utbygging, unngår byggfeil og byggskader og kan håndtere høyere produktvitet, ettersom kommuner blir større.

Kommuner som implementerer et eByggesak fagsystem, vil merke hvordan løsningen kan bidra til mer tid til oppfølging og tilsyn. Videre erfarer vi som leverandør at løsningen effektiviserer og forenkler byggesakprosessen som igjen gjør at tidsbruken går drastisk ned og sparer kommunen for både tid og penger.

Noen tilbakemeldinger vi har mottatt, viser at saksbehandlingen ikke bare blir gjort raskere, men også at kvalitetet øker. Mye av grunnen til dette er at eByggesak lager sine egne føringer for hvordan saker skal behandles og arkiveres når ferdigstilt.

Styrking av kommunens omdømme i en plan- og byggesaksprosess

Det er viktig for en kommune å forstå investeringen på sikt, når man gjør en implementering av en slik løsning. Noen punkter som KS nevner som effektmål av innføring av byggesakløsning er:

  • Øke en kommunes attraksjon for investorer
  • Bedre, enklere og raskere arealplanlegging
  • Bedre dialog med alle aktører i en planprosess / mer demokrati
  • Økt digital kompetanse
  • Forbedret arbeidssituasjon
  • Mindre ressursbruk til datahåndtering i parallelle systemer og ved rapportering
  • Anvendelse av felleskomponenter og -data.
  • Leverandøruavhengighet og mer rom for konkurranse

Et eByggesak fagsystem er et nytt sømløst og frittstående saksbehandlingssystem som samler all relevant informasjon om saken på ett sted. Informasjon fra ulike kilder som kart og tilsynssaker blir tilgjengelig i èn arbeidsflate. Dette er et av områdene som gjør at saksbehandlingen for byggesøknader blir mer effektive.

Robotene tar ikke over

  • En svakhet ved manuell behandling av byggesaker, er at det kan og mest sannsynelig vil forekomme forskjellsbehandling. Dette ungår man når «roboter» gjør vurderinger.
  • I dag anslår Kommunal- og moderniseringsdepartementet at det er feil i omkring 40% av byggesøknadene kommunen mottar.

Dette betyr ikke at ansvaret for saksbehandlingen skal overtas av roboter!

Løsninger som et  eByggesak fagsystem vil kun være ett verktøy, som vil bidra til en effektiv og resursbesparende hverdag for kommunen og saksbehandlere, hvor de får mer tid til tilsyn og oppfølging på saker som virkelig trenger det.

Et fagsystem utviklet sammen med kommunene

Tieto sitt eByggesak 360° Online er utviklet i samarbeid med kunden, og er et nytt sømløst og frittstående saksbehandlingssystem som samler all relevant informasjon om saken på ett sted. Informasjon fra ulike kilder som kart og tilsynssaker blir tilgjengelig i èn arbeidsflate. Dette er en av områdene som gjør at saksbehandlingen for byggesøknader blir mer effektive.

Du kan lese mer om eByggesak 360° Online på våre nettsider.

Skrevet av: Martin Hungnes Tautra, Account Executive Cloud, Tieto.

Bli med oss å forme et smartere samfunn

Ved hjelp av Tietos ekspertise på digitalisering, utvikler vi innovative løsninger med ett mål for øyet.

Lær mer her »
Denne annonsen er publisert av TUM Studio, en underavdeling av Teknisk Ukeblad Media. Journalistene og redaksjonen i Tu.no og Digi.no er ikke involvert i produksjonen.
Personvern
© TUM Studio 2022