BrandStory er et annonseprodukt, produsert etter gjeldende retningslinjer.

Retningslinjer for BrandStory

BrandStory er en markedsføringskanal for annonsører. Tanken bak annonseformatet er at firmaer med komplekse budskap skal få anledning til å gå i dybden på sine temaer, og ha mulighet til å få direkte feedback fra en relevant målgruppe.

Annonsørene er velkomne til å dele innsikt fra forskning og utvikling, refleksjoner rundt sin rolle i samfunnet og tanker om ledelse.

Produktreklame er ikke tillatt i dette formatet. Annonsører kan heller ikke bruke BrandStory som en kanal for tilsvar på journalistikk som utøves på redaksjonelle flater.

Opprinnelsesgarantier må saksbehandles hos NVE. Takket være smart bruk av Public 360, kunne prosessen automatiseres og saksbehandlingstiden ble drastisk redusert. Samtidig fikk saksbehandlerne muligheten til å utføre mindre rutinepregede oppgaver.
Opprinnelsesgarantier må saksbehandles hos NVE. Takket være smart bruk av Public 360, kunne prosessen automatiseres og saksbehandlingstiden ble drastisk redusert. Samtidig fikk saksbehandlerne muligheten til å utføre mindre rutinepregede oppgaver.
Innhold fra annonsør

Slik reduserte de saksbehandlingstiden fra 14 dager til 2 minutter

NVE ønsket å se på hvordan de kunne effektivisere saksbehandlingen. De tok tak i en konkret prosess som besto av masse manuelt arbeid, hvor de så at det ikke var behov for å bruke særlig skjønn. Samtidig som de så på hvordan de rent teknisk kunne rigge seg, slik at NVE kunne ta tak i mange saksbehandlingsprosesser og automatisere dem i fremtiden.

Les mer om: Effektiv saksbehandling, arkiv- og dokumenthåndtering

Jeg tror det er viktig at vi som kunde greier å utnytte den erfaringen som vår leverandør har, på best mulig måte.

Siri Slettvåg, Seksjonssjef i Informasjonsforvaltning og kulturhistorie, NVE

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har ansvaret for å forvalte landets vann- og energiressurser, og skal arbeide systematisk med å utnytte tildelte ressurser bedre og øke produktiviteten. Digitalisering av arbeidsprosesser og tjenester er et sentralt virkemiddel i dette arbeidet, med fokus på hvordan man kan erstatte manuelle rutiner med digitale løsninger.

NVE benyttet allerede Public 360°, og de innså at de hadde en modul, Process Engine, som muliggjorde mange av de funksjonene de trengte slik at det ble et naturlig valg. Dette krevde lite utviklerressurser hos NVE. Resultatet ble en reduksjon i behandlingstiden av søknaden fra 14 dager til to minutter. NVE har bestemt seg for å rigge digitaliseringen rundt Public 360°.

Les mer om: 360° – Saksbehandling, arkiv og dokumenthåndtering

Enklere hverdag for saksbehandleren

Utfallet er at jeg kan fokusere på mer spennende oppgaver og ting som er viktigere.

Nikolai Aksnes, Overingeniør i Energiavdeling, NVE

NVE har nå planer om å gå løs på resten av prosessene som kan forbedres. Men samtidig oppgraderer de nå til seneste versjon av Public 360°, versjon 5. Saksbehandleren får dermed tilgang til den nye integrerte søkefunksjonen som gjør det mulig å søke i dokumenter og metadata, som man gjør i google, både dokument innhold og metadata er søkbart. Brukergrensesnittet er mer attraktivt og gir et lettere og mer oversiktlig inntrykk, er raskere og ikke minst med konfigurerbart enn tidligere. 

Ta kontakt med oss for mer informasjon.