BrandStory er et annonseprodukt, produsert etter gjeldende retningslinjer.

Retningslinjer for BrandStory

BrandStory er en markedsføringskanal for annonsører. Tanken bak annonseformatet er at firmaer med komplekse budskap skal få anledning til å gå i dybden på sine temaer, og ha mulighet til å få direkte feedback fra en relevant målgruppe.

Annonsørene er velkomne til å dele innsikt fra forskning og utvikling, refleksjoner rundt sin rolle i samfunnet og tanker om ledelse.

Produktreklame er ikke tillatt i dette formatet. Annonsører kan heller ikke bruke BrandStory som en kanal for tilsvar på journalistikk som utøves på redaksjonelle flater.

Bilde August_Tips til skytjenester.jpg
Bilde August_Tips til skytjenester.jpg
Innhold fra annonsør

Våre 3 beste tips til valg av skyytjenester

Det kan være vanskelig å få oversikten over den komplekse verdenen som skytjenester og alt rundt dem omfatter. Vi hjelper deg på veien.

Alle snakker om digitalisering og skyen men ikke alle har en klar strategi. Det kan være vanskelig å få oversikten over den komplekse verdenen som skytjenester og alt rundt dem omfatter. Når man skal sette sammen en helhetlig skyløsning som både er optimal og kostnadseffektiv, kreves det både kompetanse og lang erfaring på flere ulike områder.

I Tieto tenker vi at digitalisering er som en bedre middag. Man må ha de rette råvarene – for eksempel skytjenester – men også en ordentlig god oppskrift. Og så er målet at sluttbrukerne skal få den store kulinariske opplevelsen.

Å finne riktig kombinasjon av tjenester og riktig strategi for hver gitte situasjon er en utfordring og krever ofte at noen utenfra hjelper til med å orkestrere og veilede i riktig retning. Derfor er det viktig å ta utgangspunkt i den nåværende situasjonen og finne ut hva som kan og bør legges ut i skyen, og at det gjøres på en sikker måte. Det er også viktig å sørge for at man bruker de riktige komponentene, slik at din bedrift kan bygge de tjenestene og brukeropplevelsene som dere ønsker.

Farlig å gå i gamle spor

Den vanligste fellen for IT generelt er at du går i gamle spor. Du evaluerer, men ser ikke mulighetene som nettskyen tilbyr. Da kan du være sikker på at det kommer en utfordrer med skalerbare, nye disruptive ideer, som det satses på i stedet. Skytjenester legger grunnlaget for å kunne skalere og bruke digitale grensesnitt mot sluttbrukere globalt, så hvorfor er det likevel noen som tviler?

Et aspekt kan være at organisasjonen ikke ser mulighetene med nye forretningsmodeller og ikke er vant til behovet for transparens som oppstår horisontalt i en organisasjon. Avdelingene er silobaserte med egne budsjetter osv. som de fremfor alt må verne om.

Et annet aspekt er at IT og virksomheten ikke forstår eller skylder på hverandre.

En ekstern leverandør kan ofte være en god brobygger i en slik situasjon. For de fleste er det en selvfølge å levere bilen inn til service med jevne mellomrom. Tilstanden sjekkes, de får kanskje utført et oljeskift og skulle motoren stå i fare for å skjære seg, kan de kvele det i fødselen. Men å sette skyen og IT-strategien under lupen, krever ofte ny innsikt. For å bli moden for skyen, må man kanskje innse at man ikke klarer å sette sammen en velfungerende helhetlig løsning på egen hånd.

Tips til en god skyløsning

  1. Det er viktig å finne riktig kombinasjon av tjenester og riktig strategi.
  2. Det kan være nyttig å få et utenfraperspektiv. Det kan være vanskelig å sette sammen en velfungerende helhetlig løsning for dem som ser organisasjonen innenfra.
  3. Av og til kan IT og virksomheten ha vanskelig for å forstå hverandre. Da kan det være nyttig å hente inn hjelp som kan bistå de to sidene med å snakke med hverandre.

Les mer på Tieto.no »