BrandStory er et annonseprodukt, produsert etter gjeldende retningslinjer.

Retningslinjer for BrandStory

BrandStory er en markedsføringskanal for annonsører. Tanken bak annonseformatet er at firmaer med komplekse budskap skal få anledning til å gå i dybden på sine temaer, og ha mulighet til å få direkte feedback fra en relevant målgruppe.

Annonsørene er velkomne til å dele innsikt fra forskning og utvikling, refleksjoner rundt sin rolle i samfunnet og tanker om ledelse.

Produktreklame er ikke tillatt i dette formatet. Annonsører kan heller ikke bruke BrandStory som en kanal for tilsvar på journalistikk som utøves på redaksjonelle flater.

BRANDSTORY: Velkommen, Apple Pay! Og stakkars norske banker?
Innhold fra annonsør

Velkommen, Apple Pay! Og stakkars norske banker?

Apple Pay er kommet til Norge. Da tror vi i Tieto at norske banker gjør rett i å se til Norden. Både for å levere bedre tjenester, men også for at tjenestene for brukerne skal bli sikrere og billigere.

Apple Pay inntreden i Norge er ikke overraskende. Og hvis verdens mest verdifulle selskap skal bli enda større, er betalingsløsninger et naturlig neste skritt. De leverer allerede hardware og programvare mange bruker til å handle, da er det logisk å tilby betalingsløsningene også.

Når Apple Pay kommer til Norge og Norden kommer de til en del av verden som har ligget i elitedivisjonen innen betalingssystemer. Bankenes Betalingssentral var en innovativ leverandør, og gjennom Vipps er nå norske banker i ferd med å ta det neste steget.

Nordisk betalingsløsning

Apples lansering kommer i kjølvannet av konkurransetilsynets godkjenning av fusjonen mellom Vipps og BankAxept. En godkjenning som inneholdt en del modererende tiltak som tyder på at norske myndigheter ser poenget med nordisk og internasjonal konkurranse.

Men Vipps er kun i Norge. Derfor tror Tieto at initiativet hvor syv nordiske banker vil skape en løsning for hele Norden er helt riktig tenkt. Kjøper du flesk og vin i Strømstad bør pengene trekkes i sanntid fra din norske konto. I Tieto har vi kunnskapene som er nødvendige for å få dette til å skje. Vi har erfaring med betalingsløsningene Siirto i Finland, og Swish i Sverige.

Nyskapende løsninger

En nordisk betalingsløsning vil kunne bli betydelig billigere enn en løsning for kun et av landene. I tillegg vil det åpne for en hel rekke nyskapende løsninger som vil kunne hjelpe både selskaper og konsumenter.

I en nylig gjennomført presentasjon fortalte sjefen for Sveriges Riksbank at betalingsformidlingen i Sverige står for 1% av landets BNP, i Norge er tilsvarende siffer ca 0,5%. Dette viser at vi allerede i dag har en kostnadseffektiv måte å håndtere betalinger på, men det advares mot at vi risikerer å få en kraftig økning i kostnadene dersom vi ikke passer på. Om «kortløsningene» får råde så risikerer vi en kostnad opp mot 1,5% av BNP, noe som bør være uakseptabelt når det finnes teknologi og løsninger som kan gjøre dette til en helt annen kostnad.

En felles plattform vil binde Norden sammen, senke transaksjonskostnadene og løfte konkurransekraften til hele Norden.

Den beste veien fremover

Vi er i en tidlig fase, men Tieto er allerede i dialog med flere aktører for å finne den beste veien fremover. Vi har erfaring både med betalingsløsninger over grensene og med sanntidsløsninger. Begge deler vil være viktige elementer i en nordisk løsning.

Nye reguleringer, herunder PSD2, vil gjøre at betalings- og bankløsninger vil bli innovative og konkurranseutsatte på en helt ny måte. Det er i lys av dette man må forstå Apple Pays inntreden nå.

Men dette er ikke noe «Apple moment». Apple Pay vil kunne få erfare at i Norden så finnes det mennesker og selskaper som har kunnskaper i verdensklasse på betalingsløsninger og viljen til å gi dem hard konkurranse til beste for brukerne.

Skrevet av, og ta kontakt med:
Magnus Berggren
Head of Sales Financial Services, Insurance
+4790191724
hansmagnus.berggren@tieto.com