BrandStory er et annonseprodukt, produsert etter gjeldende retningslinjer.

Retningslinjer for BrandStory

BrandStory er en markedsføringskanal for annonsører. Tanken bak annonseformatet er at firmaer med komplekse budskap skal få anledning til å gå i dybden på sine temaer, og ha mulighet til å få direkte feedback fra en relevant målgruppe.

Annonsørene er velkomne til å dele innsikt fra forskning og utvikling, refleksjoner rundt sin rolle i samfunnet og tanker om ledelse.

Produktreklame er ikke tillatt i dette formatet. Annonsører kan heller ikke bruke BrandStory som en kanal for tilsvar på journalistikk som utøves på redaksjonelle flater.

BRANDSTORY: Du må tenke sikkerhet på en helt ny måte
Innhold fra annonsør

Du må tenke sikkerhet på en helt ny måte

 

Uvitenhet fritar ingen ledere for ansvar. Et voksende antall alvorlige sikkerhetsbrudd i godt beskyttede, og vel ansette globale selskaper markerer begynnelsen på en ny æra når det gjelder hvordan virksomheter må tenke på og håndtere sikkerhet.

Faren ved å ikke gi sikkerheten høyeste prioritet, er at man både kan tape penger og kunder på kort sikt. Men de langsiktige konsekvensene, som tap av omdømme, kan være enda mer skadelige, noe vi har sett flere tilfeller av de siste årene.

Det er ikke bare økonomiske tap som svir

En organisasjon som mislykkes innenfor sikkerhetsområdet, mislykkes ikke innen teknologi, men innen forretningskontinuitet.

Et dramatisk sikkerhetsbrudd kan føre til at digitale driftsmidler går tapt. De viktigste eiendelene er digitale innen mange forretningsområder, særlig i finanssektoren. Alvorlige cyberangrep kan i dag ramme hele bedriften ved at tillit og omdømme, og dermed evnen til å drive virksomhet, går tapt.

Gjenopprettingskostnader, bøter, sanksjoner og skade på omdømmet kan gjøre et cyberangrep veldig dyrt. Verizon anslo i 2015 at en lekkasje av bare 1000 oppføringer kan koste en organisasjon opptil 87 000 dollar. Ved 10 millioner oppføringer øker kostnaden til 5,2 millioner dollar – og ved 100 millioner oppføringer kan beløpet bli så høyt som 15,6 millioner dollar.

EU har nylig kommet med nye personvernregler og innført svært strenge sanksjoner for dem som ikke sikrer sine kunders personopplysninger. Bøtene kan bli så høye som fire prosent av den globale årsomsetningen. Vi ser at mange ledere er tidlig ute med å investere, nettopp for å sikre seg mot disse sanksjonene.

Gode, innovative sikkerhetsløsninger

Vi har snakket med selskaper som opererer i privat og offentlig sektor og vet at virksomhetene må og vil legge teknologien bak seg, kvitte seg med akronymer, glemme kompleksitet og gå bort fra ønsketenkning.

Sikkerheten må håndteres på en helt ny måte: med prinsippene oversikt, enkelhet og beskyttelse.

Sikkerhet er ikke et teknologispørsmål, men et forretningsspørsmål. Og det er viktig at du velger en partner som streber etter å levere komplette, forvaltede sikkerhetstjenester som gir deg et konkurransefortrinn.

For sikkerhet trenger ikke å bety risiko:
Last ned artikkelen om hvordan sikkerhetstjenester kan brukes til å skape helt nye forretningsmuligheter »