BrandStory er et annonseprodukt, produsert etter gjeldende retningslinjer.

Retningslinjer for BrandStory

BrandStory er en markedsføringskanal for annonsører. Tanken bak annonseformatet er at firmaer med komplekse budskap skal få anledning til å gå i dybden på sine temaer, og ha mulighet til å få direkte feedback fra en relevant målgruppe.

Annonsørene er velkomne til å dele innsikt fra forskning og utvikling, refleksjoner rundt sin rolle i samfunnet og tanker om ledelse.

Produktreklame er ikke tillatt i dette formatet. Annonsører kan heller ikke bruke BrandStory som en kanal for tilsvar på journalistikk som utøves på redaksjonelle flater.

BRANDSTORY: Fem tegn på at din organisasjon trenger skyrådgivning
Innhold fra annonsør

Fem tegn på at din organisasjon trenger skyrådgivning

 

I fjor sommer gjennomførte Tieto og Radar spørreundersøkelsen Cloud Maturity Index 2015. Den avdekket at én av hovedforskjellene mellom nordiske organisasjoner med høy skymodenhet og deres mindre modne motparter, er hvorvidt de har fått etablert en skystrategi. Den første gruppen kjøper nemlig ikke skytjenester spontant, men baserer bruken på en langsiktig visjon og et veikart.

Undersøkelsen viste også at mange organisasjoner ennå ikke har begynt å tenke på skyen på denne måten. Over 40 prosent av deltakerne hadde verken definert eller innført en skystrategi, og – på en skala fra én til ti – havnet den nordiske regionen i sin helhet på 3,5 innen strategisk skymodenhet.

Dette er urovekkende, for mangelen på skystrategi er en betydelig trussel mot omlegging til skyen og hvilken verdi dette får. Det kan undergrave organisasjonens evne til å velge riktige skytjenester basert på behov, optimalisering av skyens ytelse, innfrielse av krav til sikkerhet og samsvar, og – til sist – bruke skyen til å fremme digitalisering.

I motsatt tilfelle kan en skymoden organisasjon med en veldefinert strategi forvente både kostnadsbesparelser og en rekke andre forretningsfordeler knyttet til innovasjon, utvikling og endring.

Så hvor står din organisasjon når det gjelder strategisk skymodenhet? Ligger du i forkant av utviklingen, eller hadde det vært nyttig å fått vurdert organisasjonens skymodenhet og laget en ny skystrategi?

Hvis du er i tvil, kan du tenke etter om du har sett noen av disse tegnene.

1. Du har ikke oversikt over alle mulighetene skyen kan gi din organisasjon

Skyen tilbyr en rekke muligheter innen både IT og drift, slik at organisasjoner kan utvikle og ta i bruk nye prosesser, systemer, produkter og tjenester.

Uten en skystrategi er det imidlertid mange organisasjoner som ikke klarer å se alle mulighetene som finnes i skyen. Hvis du ikke kan svare på spørsmål som hvordan skyen forbedrer IT-fleksibiliteten, gjør det mulig for bedriften å utvide seg til nye markeder, hjelper deg med å få nye kunder og sikrer raskere levering til markedet, kan det være på tide å definere og innføre en skystrategi.

2. Du vet ikke hvordan du måler din egen skymodenhet

Når overgangen til skyen skal planlegges, er det helt avgjørende at organisasjonen har god oversikt over sin egen skymodenhet. Overføringsprosessen kan medføre en betydelig endring av teknologi, arbeidsflyt og til og med kultur, og det kan kreve ferdigheter og fagkunnskaper som ikke finnes i organisasjonen for øyeblikket. Stort sett vil det være mulig å overføre enkelte arbeidsoppgaver raskt, mens andre må håndteres mer forsiktig.

Derfor er det svært viktig å ha på plass en veldefinert strategi og et veikart for omlegging til skyen.

3. Du synes det er vanskelig å vurdere ulike skytjenester

Uten et veldefinert veikart vil organisasjoner streve med å vurdere hvilke skytjenester som dekker deres behov. Spørsmål som hva man skal kjøpe fra hvem, om pris, sikkerhet, samsvar, lisensiering, partnerkontrakter og tid til marked, blir veldig vanskelig å svare på uten et godt veikart.

4. Du vet ikke hvordan skyen vil påvirke IT-arkitekturen

Skyen har gjort det mulig for organisasjoner å opprette virtuelle utgaver av nær sagt alle sider ved infrastrukturen, fra nettverksbygging, servere og lagring, og til databaser, programmer og sikkerhet. Med en veldefinert strategi kan du styrke denne utviklingen av IT-arkitektur over tid, og bruke den til å skape verdi for bedriften.

5. Du har en skyportefølje som vokser, men den er vanskelig å håndtere og bruke

Og til slutt har vi muligheten for at du allerede bruker en rekke skytjenester, men at du synes de er stadig vanskeligere å håndtere. Når du definerer og innfører en skystrategi, får du samtidig muligheten til å etablere gode rutiner og et rammeverk for administrasjon som fremmer bruken, og som sikrer en problemfri og effektiv skyopplevelse til daglig.

Men det er ikke nødvendigvis enkelt å utvikle en strategisk skymodenhet. Noen ganger kan det være best å få et perspektiv utenfra på hvordan organisasjonen kan forvandle visjonen til et farbart veikart. Som undersøkelsen viste er det likevel lett å få øye på fordelene – en skymoden organisasjon bruker 34 prosent mindre ressurser på pågående IT-drift, og 30 prosent mer på å støtte innovasjon, utvikling og endring innen bedriften.

I første rekke anbefaler vi å gjennomføre en workshop med en erfaren samarbeidspartner for å få en økt forståelse for organisasjonens skymodenhet og komme nærmere en strategisk skymodenhet.

Vil du lese gjennom undersøkelsen, kan du få tilgang til den her.