BrandStory er et annonseprodukt, produsert etter gjeldende retningslinjer.

Retningslinjer for BrandStory

BrandStory er en markedsføringskanal for annonsører. Tanken bak annonseformatet er at firmaer med komplekse budskap skal få anledning til å gå i dybden på sine temaer, og ha mulighet til å få direkte feedback fra en relevant målgruppe.

Annonsørene er velkomne til å dele innsikt fra forskning og utvikling, refleksjoner rundt sin rolle i samfunnet og tanker om ledelse.

Produktreklame er ikke tillatt i dette formatet. Annonsører kan heller ikke bruke BrandStory som en kanal for tilsvar på journalistikk som utøves på redaksjonelle flater.

BRANDSTORY: Forventninger til nettskyen 2015
Innhold fra annonsør

Forventninger til nettskyen 2015

 

av: Niraj Sood

Du ligger ikke i forkant av utviklingen bare fordi du benytter nettskytjenester. Standard skytjenester er allerede normen i de fleste bransjer. I dette blogginnlegget ønsker jeg å dele mine spådommer for utviklingen av nettskytjenester i 2015 og komme med forslag til hvordan man oppnår konkurransefortrinn med fremtidens nettskytjenester.

Skreddersydde nettskyer

Spådommen innenfor skyen i 2015 er at det vil bli lansert en rekke fantastiske bransjerettede eksempler i markedet. Disse nettskytjenestene vil bli tilpasset spesielle krav innen hver bransje, med felles problemstillinger og utfordringer. Dette vil senke terskelen for å komme i gang med nettskytjenester og flytte nettskyen inn i bedriftenes kjernevirksomhet.

Hvor lagres dataene?

Sikkerheten i skyen er truet, og det knyttes store bekymringer til sikkerheten i nettskyen, noe som fører til at mange har betenkeligheter rundt den økende bruken av nettskytjenester. Kunder som er bekymret for hvor deres data oppbevares vil spørre, "Hvor er egentlig mine opplysninger lagret?". I Tieto har vi tatt denne bekymring på fullt alvor, og vi lover at kundene, når det er nødvendig, kan få alle sine nettskydata lagret i Sverige eller Finland som jeg mener er to av de sikreste landene i verden for lagring av data. Våre kunder skal føle seg trygge på at vi tar hensyn til de nødvendige nivåer innen sikkerhet og stabilitet, samtidig som at vi maksimerer de kostnadsmessige fordelene.

Å kombinere de beste private og offentlige nettskyløsningene i en optimal sammensetning vil være en avgjørende faktor for enhver organisasjon som benytter skytjenester. Denne kompetansen er det ikke alle nettskyleverandører som har i dag.

Nettskyens økosystemer

Vi har lenge hørt om en verden av økosystemer, og vi tror at utviklingen vil fortsette i 2015. Faktisk vil samarbeid innen og på tvers av økosystemer bli digitalisert. Forskjellige interessenter og teknologier vil samarbeide digitalt – og i stor utstrekning – automatisk. Nettskyen er den beste infrastrukturen for å oppnå dette.

Alle kjenner til eksempelet fra Amazon.com: de har bygget opp et digitalt økosystem for forskjellige typer forhandlere som selger deres produkter. I Tieto bygger vi opp en tilsvarende modell for våre partnere og kunder slik at de kan samarbeide på en digital markedsplass, ikke for utveksling av bøker eller varer, men av data og informasjonsrelaterte tjenester.

Nettskyorkestrering er avgjørende

Når det gjøres på den tradisjonelle måten, er utvikling og utrulling av nye programmer og tjenester både dyrt og tidkrevende. Vinnerne i den nye digitale virkeligheten er de som kan øke sin konkurransekraft med hyperfart. Det er her nettskyorkestrering kommer inn i bildet. Tjenester innenfor nettskyorkestrering vil hjelpe bedrifter med å redusere tiden det tar å lansere nye tjenester på markedet med flere måneder, og aktivere en server i løpet av timer i stedet for dager.

Jeg kan nesten ikke vente med å se hva dette året vil bringe innenfor nettskyen. Jeg tror at hvis jeg om fem år ser tilbake på dette blogginnlegget vil jeg se at alle disse spådommene har gått i oppfyllelse, og at dette vil være bransjestandard.

Niraj Sood er ledende forretningsutvikler i Tieto Managed Services og jobber med tilpasning til den digitale revolusjonen.