BrandStory er et annonseprodukt, produsert etter gjeldende retningslinjer.

Retningslinjer for BrandStory

BrandStory er en markedsføringskanal for annonsører. Tanken bak annonseformatet er at firmaer med komplekse budskap skal få anledning til å gå i dybden på sine temaer, og ha mulighet til å få direkte feedback fra en relevant målgruppe.

Annonsørene er velkomne til å dele innsikt fra forskning og utvikling, refleksjoner rundt sin rolle i samfunnet og tanker om ledelse.

Produktreklame er ikke tillatt i dette formatet. Annonsører kan heller ikke bruke BrandStory som en kanal for tilsvar på journalistikk som utøves på redaksjonelle flater.

BRANDSTORY: Fremtiden er hybrid
Innhold fra annonsør

Fremtiden er hybrid

 

Fremtiden er hybrid, uttalte analysehuset Gartner i oktober 2014. Tieto leder an med den mest fleksible skyløsningen på markedet.

Analysehuset Gartner spår at «cloud computing» kommer til å stå for de største investeringene i IT-bransjen i årene som kommer. Byrået spår at 2017 vil stå i ”hybridskyens tegn”, og tror at vi vil se en stadig større andel selskaper som går over fra tradisjonelle til hybride løsninger

Hybridskyen er privat og offentlig skytjeneste sømløst sammensatt etter den enkelte virksomhets behov. Fremtiden er hybrid, det er ingen tvil om det. Selskaper vil i økende grad ønske å fordele oppgavene mellom tradisjonell drift og en hybridsky tilpasset akkurat dem. Det er mange drivere bak denne utviklingen, men økte krav til fleksibilitet, big data og kostnadseffektivitet avpasset sikkerhet står særlig sentralt.

Alt handler om integrasjon

Når vi går over til hybride skyer betyr det at nettskyene må snakke sammen, og i denne prosessen må man sikre seg en riktig miks. Man må integrere nettskyene på riktig måte. Alt vil egentlig handle om integrasjon i årene som kommer, og akkurat her har vi et fortrinn, sier Louhivuori.

Skreddersydd for kundens behov

Nettskyen har endret både hvordan enkeltpersoner og selskaper bruker tjenester og har skapt nye forventninger til smidighet, time-to-market og enkelhet. Revolusjonen er ikke over. Mange bedrifter har begitt seg ut på en reise som legger til rette for stadig raskere adopsjon.