BrandStory er et annonseprodukt, produsert etter gjeldende retningslinjer.

Retningslinjer for BrandStory

BrandStory er en markedsføringskanal for annonsører. Tanken bak annonseformatet er at firmaer med komplekse budskap skal få anledning til å gå i dybden på sine temaer, og ha mulighet til å få direkte feedback fra en relevant målgruppe.

Annonsørene er velkomne til å dele innsikt fra forskning og utvikling, refleksjoner rundt sin rolle i samfunnet og tanker om ledelse.

Produktreklame er ikke tillatt i dette formatet. Annonsører kan heller ikke bruke BrandStory som en kanal for tilsvar på journalistikk som utøves på redaksjonelle flater.

BRANDSTORY: Holder du orden på nettskyen?
Innhold fra annonsør

Holder du orden på nettskyen?

Det er ikke enkelt, men her er vårt klare tips som gjør deg i stand til å ta i bruk de nyeste innovasjonene.

Bruken av skyen er i rask vekst. Alle store nordiske organisasjoner har nå implementert skytjenester som en del av sitt IT-miljø. De fleste av dem får også et stadig større antall skytjenester som er innført som skygge-IT av brukere rundt om i organisasjonen. Samtidig er markedet for offentlig skyinfrastruktur som en tjeneste i  ferd med å endre seg radikalt.

Konkurranselandskapet er i endring, og det offentlige skyøkosystemet er i ferd med å konsolidere seg rundt et lite antall markedsledere. Det er en miks av private, offentlige og hybride skyer, som kommer i tillegg til de tradisjonelle IT-systemene bedriftene har fra før. Dette kan være vanskelig å håndtere og fra IT-sjefens ståsted er det kanskje allerede for mange skyer?

Å håndtere et slikt miljø effektivt er utfordrende. Det er også utfordrende å velge den rette miksen av tjenester fra den offentlige og den private skyen.  Selv om offentlige skytjenester har modnet og mange store organisasjoner vurderer å flytte til dem, kan de fortsatt ikke brukes til alt.  At leverandørene av skytjenester ustanselig lanserer nye tjenester, gjør ikke situasjonen lettere. Det er vanskelig for kundene å vite hva de faktisk har behov for.

Neste generasjons nettsky - èn sky

Ville det ikke vært praktisk om du kunne samle alle de ulike skyene du bruker, sammen med de eldre IT-systemene dine, under én paraply? Dersom du kunne integrere og styre tjenestene på en enhetlig måte samtidig som at det er mulig å implementere innovative nye skytjenester når du ønsker, på den måten du ønsker? Å gjøre alt dette på en sikker måte og samtidig gi sluttbrukerne en optimal brukeropplevelse er mulig og dette er retningen utviklingen går. Til slutt vil du bare trenge én sky.

Vi går mot en hybrid skystrategi

Snart er det obligatorisk med hybrid skystrategi sammen med dine tradisjonelle IT-systemer. Måten skytjenester blir konsumert på, vil endre seg grunnleggende i nær fremtid. Etter hvert som skyvolumene vokser og flere selskaper begynner å se seg om etter offentlige og hybride skyløsninger, vil det ikke være mulig for dem å fortsette ad hoc uten en tydelig strategi.  En god skystrategi må omfatte hele det hybride miljøet, inkludert bedriftens eldre IT-systemer. En slik strategi vil gjøre det enklere for organisasjonen å bestemme hvilke applikasjoner som skal inn i den offentlige skyen, og hvilke som skal forbli private, for å få en optimal miks.

IT-sjefen vil ha behov for å kunne integrere og styre hele IT-miksen i organisasjonen, og tjenesteleverandørene vil bli tvunget til å gjøre integrasjonen mulig, uavhengig av om de tilbyr offentlige eller private skytjenester. I et optimistisk scenario vil det bli et kappløp tjenesteleverandørene imellom om å bygge de beste økosystemene av tjenester, og å implementere tjenestene på en måte som er tilpasset den enkelte kundens behov.

For å komme tilbake til spørsmålet i overskriften til dette blogginnlegget: Ja, det er mange skyer, og det kommer til å komme mange flere.  Men det er ikke noe du trenger å tenke på. Du trenger heller ikke å tenke på hvilken teknologi du skal bruke, for teknologier kommer og går.

Bare pass på at du har en skystrategi, og skaff deg en fleksibel skyplattform uten leverandørbindinger, slik at du lett kan bytte teknologi og fortløpende ta i bruk de nyeste innovasjonene.

Legg merke til hva som skjer på markedet. Snart trenger du bare én sky: et smidig og fleksibelt hybridmiljø som dekker alle dine behov sømløst – som om det skulle vært bare én enkelt sky.

Les hele blogginnlegget her