Annonsørinnhold fra  
Advertiser company logo

Hvordan lykkes med rask utrulling av nye digitale produkter og tjenester

I dag er alle virksomheter digitale. Ved å tilrettelegge for raskere innovasjon, med et høyere nivå av effektivitet og smidighet, kan virksomheter overleve og lykkes i fremtiden. Dette krever en helt ny måte å tenke forretninger og applikasjonsutvikling på.

Hvordan lykkes med rask utrulling av nye digitale produkter og tjenester
Tieto Cloud BrandStory
Tieto er Nordens største selskap innen IT-tjenester. Vi leverer helhetlige løsninger for både privat og offentlig sektor. Selskapet er tilstede over hele verden gjennom vår virksomhet innen produktutvikling og våre globale leveransesentre. I mer enn 40 år har vi levert IT-tjenester til kunder i Norden. Tieto har 150 cloud-kunder og har flyttet mer enn 7 000 servere til skyen. I Norge er Tieto lokalisert i 9 byer med hovedkontor på Skøyen i Oslo. Vi har 13 000 ansatte i mer enn 20 land. Tieto Skytjenester
Les mer

Den finske økonomien har siden finanskrisen i 2008 opplevd tøffe nedgangstider. Gjelden vokser med ca. seks milliarder Euro årlig, samtidig som befolkningen blir eldre.

Ett av de finske myndigheters nøkkelprosjekter for å imøtekomme utfordringene de står overfor, går ut på å starte digitaliseringen av offentlige tjenester for fullt. Dette er et viktig steg videre da det vil tilrettelegges for fremtidig økonomisk vekst, samtidig som det vil redusere kostnadene for den finske stat.

Flere virksomheter finner seg i dag i samme situasjon som Finland. Forbrukeratferden er i stadig endring, og det tradisjonelle utfordres ved at bedriftens påvirkningskraft reduseres – det samme gjør fortjenesten. Som et resultat av dette er virksomheter nødt til å fornye seg ved hjelp av digitalisering for å kunne forbli i markedet.

Grip mulighetene digitaliseringen gir

Innovasjon er i dag enda viktigere enn noen gang. Om man lykkes med innovasjon vil det resultere i økt inntekt og kundetilfredshet, ofte fra uventede tjenester og produkter.

Dagens kunder besitter høy digital kompetanse, noe som krever at bedrifter raskere må lansere nye produkter og tjenester, med dertil færre ressurser og økt fleksibilitet. Disse kravene må møtes for å være i stand til å vokse og lykkes i et samfunn i stadig endring.

På grunn av stadige kutt i budsjetter og ressurser, må utrulling av nye produkter og tjenester skje effektivt og automatisert. Både private og offentlige organisasjoner må tilrettelegge for en helt ny måte å tenke på når det kommer til håndtering og drift av produkter og tjenester, både for å optimalisere tilbudet og sikre en kontinuerlig og stødig innovasjonsvekst.

Nå finnes det en helt ny cloudtjeneste-plattform og økosystem som er designet for å automatisere ende-til-ende applikasjonslivssyklushåndtering. Dette lar kundene designe, teste og lansere innovative nye produkter og tjenester bare på minutter fremfor måneder. Dette fører til vekst i virksomheten samtidig som det industrialiserer og strømlinjeformer IT-miljøet. Slike nye løsninger kan forbedre prosesseffektiviteten med 40 prosent og kutte IT-kostnadene med 20 prosent. For en virksomhet som lager flere tusen applikasjoner i løpet av et år kan den totale innsparingen komme opp i flere titalls millioner Euro.

Ta del i det digitale samfunnet

Digitaliseringen vil transformere verden. Ettersom antallet tilkoblede enheter øker og vi fortsetter å bruke sosiale nettverk, nærmer vi oss et sanntids-samfunn hvor skybaserte økosystemer er på dagsorden og forretningsmuligheter skapes hvert sekund av brukerne. Fordelene ved å ta del i det nye digitale samfunnet er åpenbare for en tradisjonell virksomhet.

Hvorfor har ikke dette skjedd enda? Først og fremst er kostnader en utfordring, virksomheter må ta hensyn til allerede eksisterende, tradisjonelle IT-systemer og de må sette sin lit til tredjeparts-applikasjoner og tjenester som en del av deres IT-miljø. På en annen side finnes det løsninger med åpne grensesnitt (API) som gjør det mulig å beholde allerede eksisterende løsninger stabile, samtidig som man innoverer raskere og mer effektivt.

Denne annonsen er publisert av TUM Studio, en underavdeling av Teknisk Ukeblad Media. Journalistene og redaksjonen i Tu.no og Digi.no er ikke involvert i produksjonen.
Personvern
© TUM Studio 2022