BrandStory er et annonseprodukt, produsert etter gjeldende retningslinjer.

Retningslinjer for BrandStory

BrandStory er en markedsføringskanal for annonsører. Tanken bak annonseformatet er at firmaer med komplekse budskap skal få anledning til å gå i dybden på sine temaer, og ha mulighet til å få direkte feedback fra en relevant målgruppe.

Annonsørene er velkomne til å dele innsikt fra forskning og utvikling, refleksjoner rundt sin rolle i samfunnet og tanker om ledelse.

Produktreklame er ikke tillatt i dette formatet. Annonsører kan heller ikke bruke BrandStory som en kanal for tilsvar på journalistikk som utøves på redaksjonelle flater.

Innhold fra annonsør

Hvordan vil kapasitetstjenester bli anskaffet i fremtiden?

 

av: Kim Remvik-Larsen

I fremtiden vil kapasitetstjenester ikke bare bli enklere og raskere å anskaffe, de vil også gjøre bedrifter bedre i stand til å reagere på endringer i omgivelsene.

Så lenge skyen har vært en del av IT-samtalen, har man vært enige om at en av de største fordelene med den er den skalerbarheten den gir. Enten den brukes som en kilde til rå datakraft, lagringsplass og båndbredde eller som en løsning av høyere verdi slik som programvare som en tjeneste (software-as-a-service), gjør skyen at selskaper kan betale for IT-kapasitet på OPEX-basis – istedenfor på CAPEX-basis – og slik spare penger.

I dag er dette "business as usual". Nesten alle skyleverandører kan nå levere et virtuelt miljø på noen øyeblikk – mye raskere enn for et tiår eller to siden. Da kunne det ta uker å behandle en forespørsel om ny kapasitet; den gikk fra team til team, der forskjellige mennesker tok seg av anskaffelse av maskinvare, installasjon av operativsystem, lagring, sikkerhetskopiering osv. Etter at alle hadde gjort sitt, var den nye serveren endelig klar til bruk. Takket være skyen og virtualiseringen går denne prosessen nå mye raskere. I mange tilfeller er den basert på selvbetjening.

Men tjenestene utvikler seg kontinuerlig. Vi i Tieto mener at anskaffelse av kapasitetstjenester vil bli stadig enklere og mindre tidkrevende i fremtiden, og at en kombinasjon av virtualisering og automatisering vil gjøre at organisasjoner effektivt vil kunne innhente kapasitet i sanntid.

Kapasitet vil i sin tur bli en viktig kilde til fleksibilitet og innovasjon – et middel selskapene kan bruke for å reagere på endringer i omgivelsene så effektivt som mulig og med så lite tjenesteavbrudd som mulig.

Kapasitetstilførsel i sanntid som en kilde til fleksibilitet

For å forstå hvordan økt IT-kapasitet kan gjøre en bedrift mer fleksibel, kan man tenke på hvordan den skalerbarheten skyen gir, er en fordel i utgangspunktet. Et e-handelsselskap, for eksempel, trenger kanskje mye mer kapasitet ved juletider enn på andre tider av året, mens et nettspillselskap kanskje trenger kapasitet til å ta imot en mengde nye spillere når det lanserer nytt innhold.

I dag er skalerbarheten rask, men den er ikke automatisert ennå. Automatisk skalering er imidlertid teknisk gjennomførbart. Snart er det kanskje lite som hindrer organisasjoner i å sette opp fullstendig automatiserte, intelligente miljøer som kan innhente kapasitet i sanntid når behovet øker.

Dermed er det ikke umulig at det i eksemplene med detaljhandleren og nettspillselskapet om et par år vil være mulig å bruke prediktiv analyse for å beregne nøyaktig hvor mye kapasitet man vil trenge på et gitt tidspunkt, og deretter koble servere til og fra automatisk.

Et viktig poeng: Denne kapasiteten vil kunne innhentes fra flere forskjellige kilder, også fra leverandører av offentlige skyer når det passer. I denne typen hybrid miljø vil automatisert skalering ikke bare kunne imøtekomme en organisasjons kapasitetsbehov, men også hjelpe organisasjonen med å nå mer generelle forretningsmål. Ulike skyleverandører tilbyr ulike tjenestenivåavtaler, ulike prisstrukturer og ulike datasikringstiltak. Forestill deg en IT-løsning som automatisk kan skaffe rett tjeneste til et bestemt kapasitetsbehov!

Hvis en detaljhandler trenger store mengder kapasitet ved juletider, for eksempel, kan den innhente tjenester fra de mest kostnadseffektive offentlige skyene – automatisk og i sanntid – og samtidig sikre at dens kritiske infrastrukturelementer og lovregulerte data blir liggende på servere i detaljhandlerens eget land.

En kilde til forretningskontinuitet og innovasjon

Det er også andre fordeler ved sanntidsinnhenting av kapasitet. For det første vil slik innhenting gi bedre forretningskontinuitet. Hvis et av selskapets datasentre skulle falle ut, kan tjenesteavbruddet minimeres ved at trafikken automatisk omdirigeres til et skymiljø hos en tredjepart.

For det andre, og dette er kanskje enda viktigere, vil en raskere anskaffelsesprosess bidra til å forbedre innovasjonen. Med slik rask innhenting av kapasitet kan en organisasjon på noen sekunder lage en kopi av produksjonsmiljøet sitt, slik at den raskt kan sette opp et testområde, som den så kan kvitte seg med igjen så snart applikasjonen er ferdig utviklet.

Selskapene trenger altså ikke å betale for utviklingsmiljøer de ikke bruker, og kan dermed drive innovasjon til en mye lavere kostnad enn før. Når det går så fort å sette opp slike miljøer, vil man også kunne få nye produkter og tjenester på markedet mye raskere.

Anskaffe kapasitet i et hybrid miljø

Denne nye måten å arbeide på er imidlertid ikke uten utfordringer. Det kanskje største problemet er at når en organisasjon begynner å bruke et komplekst hybrid miljø som spenner over mange ulike datasentre og offentlige skyer, og noe så går galt, kan grunnårsaken være svært vanskelig å finne.

Det fins selvfølgelig måter å omgå slike problemer på. Kapasitetsinnhenting i sanntid innebærer at et kritisk miljø kan kopieres og flyttes til en annen plattform i løpet av noen sekunder, slik at man reduserer faren for nedetid som følge av problemet. Men hvis problemet ligger hos en leverandør av en offentlig sky, har organisasjonen likevel liten eller ingen kontroll over hvor lang tid det tar å løse problemet.

I tillegg er det en fare for at man låser seg til leverandører. Når de flytter data til offentlige skyer, tenker de fleste selskaper bare på hvor mye lagringen koster. De tenker ikke på hva det koster jevnlig å flytte data fra en sky til en annen. Hvis man tar hensyn til slike flyttekostnader, kan totalbildet av tjenesten bli helt annerledes.

Det er ingen enkel måte å håndtere disse problemene på. De understreker imidlertid hvor nyttig en toppstyrt tilnærming til kapasitetsinnhenting i sanntid er – med full oversikt over hvor mye datakraft, lagringsplass og båndbredde som brukes til enhver tid, og over hvor kapasiteten kommer fra – i forhold til ad hoc-anskaffelser i de ulike forretningsenhetene.

Det er ikke enkelt for en organisasjon selv å sette i gang med sanntidsinnhenting av kapasitet. Ofte vil det være mest aktuelt å bruke en betrodd IT-partner som iscenesetter, integrerer og mellomledd. Hvis organisasjonen kjøper en hybridløsning fra en IT-partner, vil den ha all den informasjonen og alle de verktøyene som skal til for å styre skymiljøet, på ett sted.

I Tieto er vi i ferd med å utvikle neste generasjons kapasitetstjenester. Målet er å kombinere så mange kilder til skyinfrastruktur som mulig under én paraply, som vi så kan tilby våre kunder på en enkel måte – med kundestøtte på kundens eget språk, helhetlige automatiserings- og analyseverktøyer og én enkelt faktura.

Kapasitet er kjernen i alle andre skytjenester

Endelig er det viktig å huske at måtene IT-kapasitet anskaffes på, er i endring. Det er ikke lenger så vanlig at selskaper bare kjøper lagringsplass. Isteden leveres kapasitet ofte integrert i løsninger av høyere verdi slik som programvare som en tjeneste.

Derfor er kapasitetsinnhenting i sanntid av verdi gjennom hele IT-forsyningskjeden. Det er like nyttig for bedriftens sluttbrukere som for en tredjepartsutvikler som håper å kunne revolusjonere markedet med en ny skyapplikasjon. Kapasitet er i ferd med å bli en salgsvare, og rask og smidig anskaffelse gir alle et konkurransefortrinn.