Annonsørinnhold fra  
Advertiser company logo

Modernisering av bedriftens IT-systemer

Digitaliseringen utfordrer bedriftens tradisjonelle driftsmodeller, og i dette tilfellet er moderniseringen såpass stor at ingen andre bransjer kommer utenom.

Modernisering av bedriftens IT-systemer
Mahesh Desai, Head of Large Deals i Tieto.
Tieto Cloud BrandStory
Tieto er Nordens største selskap innen IT-tjenester. Vi leverer helhetlige løsninger for både privat og offentlig sektor. Selskapet er tilstede over hele verden gjennom vår virksomhet innen produktutvikling og våre globale leveransesentre. I mer enn 40 år har vi levert IT-tjenester til kunder i Norden. Tieto har 150 cloud-kunder og har flyttet mer enn 7 000 servere til skyen. I Norge er Tieto lokalisert i 9 byer med hovedkontor på Skøyen i Oslo. Vi har 13 000 ansatte i mer enn 20 land. Tieto Skytjenester
Les mer

Å modernisere bedriften din virker kanskje som en enorm oppgave, men det er nå dere må begynne å tenke på å gripe denne nye, spennende muligheten.

Moderniser IT-løsningene deres, og oppnå optimale resultater i dag og muligheter for vekst og innovasjon i morgen. Det er viktig for din bedrift - konkurrentene dine er allerede i gang med å omstille seg.

Veien mot modernisering av bedriften

En kunde kan gå inn i en butikk og kjøpe klær hun blir anbefalt av en databasert kroppsskanner. Såkalte "wearables", som for eksempel armbånd eller klokker, overvåker folks helse og tilkaller automatisk hjelp ved behov. 3D-printing revolusjonerer industrien – man har allerede greid å printe en hel jetmotor. Smarte søppelbøtter tømmes når de sier ifra om at de er fulle, ikke i henhold til tidsplaner. Det er utviklet selvbetjeningsportaler der folk kan komme i kontakt med offentlige organer og banker og til og med inngå bindende avtaler.

– Digitaliseringen av verden har allerede satt oss i en situasjon der bedriftene enten må omstille seg eller dø, sier Mahesh Desai, Head of Large Deals i Tieto.

Digitaliseringen endrer hverdagen vår, og bedriftene er nødt til ikke bare å tilpasse seg, men endre seg grunnleggende. Forbrukernes kjøpemønstre er i endring, den raske utviklingen av mobile tjenester gjør sømløs og helhetlig kundeservice i flere kanaler helt nødvendig, og skreddersøm av enkeltprodukter og kortere ledetider er påkrevd.

Bedriften din er nødt til å digitalisere for å fortsette å hevde seg i konkurransen. Digitaliseringen gjør at man må revurdere hele forretningsmodeller - noe som viser seg tydelig hvis man ser på Fortune 500: 40 % av selskapene som sto på listen i år 2000, sto ikke lenger på den i 2010.

– Uansett om man skal imøtekomme kravet om en stadig mer skreddersydd produksjon eller levere en sømløs og nyttig kundeopplevelse, har man bare én mulighet: å bruke digitale data i nær sanntid og samtidig gjøre virksomheten mer kostnadseffektiv og transparent, sier Desai.

Enkelt sagt: Hvis vi ikke omstiller oss og leverer det kundene forventer, vil vi ikke være i stand til å bevare våre markedsandeler, og langt mindre å vokse.

En dobbelt utfordring: fornyelse og kostnad

Fra kundens synsvinkel er disse endringene en del av en naturlig utvikling og ikke noe man er villig til å betale ekstra for. Derfor må man holde kostnadene konstante mens man digitaliserer - og helst redusere dem. Det betyr at det må effektiviseres.

- Det er ikke et enten-eller-spørsmål, men et både-og-spørsmål. Man må digitalisere og effektivisere virksomheten samtidig. Gjør man ikke det, risikerer man å forsvinne, understreker Desai.

Det gjør at mange selskaper må stille seg det avgjørende spørsmålet: "Fremmer våre nåværende IT-løsninger de nye måtene å gjøre forretninger på – eller er de til hinder for dem?"

IT som muliggjørende faktor

Tieto har, med sine mer enn fire tiår med erfaring fra en rekke bransjer, en helhetlig tilnærming til IT-løsninger og modernisering. IT-systemene skal både fremme innovasjon og vekst, holde kostnadene nede eller redusere dem og muliggjøre kortere vei til markedet for nye produkter.

Løsningen er å gå over fra en tung, CAPEX-orientert drift til en lettere, mer OPEX-basert løsning. Det vil ikke bare redusere kostnadene, men også gjøre både IT-løsningene og bedriften mer motstandsdyktige i møte med fremtidige behov og endringer.

Det er tre ting som skal til for at man skal få IT-løsningene til virkelig å spille på lag:

  1. outsourcing av tjenester
  2. bruk av nettskyen
  3. kjøp av programvare "som en tjeneste"

Veien til et moderne IT-system

Kompleksitet senker produktiviteten – i mange selskaper brukes 60–80 % av IT-budsjettet bare til "å  holde lysene på". Tieto hjelper kundene sine med å gjøre IT-strukturene enklere og mer effektive.

En vurdering av applikasjonsporteføljen kan avdekke hvilke programmer som kan avskaffes eller forbedres gjennom optimalisering eller konsolidering, og slik gjøre bedriften i stand til å redusere kompleksiteten og gjøre applikasjonsvedlikeholdet og -utviklingen mer effektiv. Ved å redusere antallet applikasjoner bedriften bruker, oppnår man en enklere forretningsprosess og nye muligheter for å effektivisere virksomheten.

På samme måte som at man kan redusere antallet applikasjoner, kan man redusere antallet infrastrukturplattformer ved å ta i bruk miljøvennlige nordiske datasentre, der drift av maskin- og programvare og støttefunksjoner kan skje mer kostnadseffektivt. Konsoliderte IT-funksjoner gjør både IT-løsningene og forretningsprosessene bedre. Tid-til-marked kan reduseres, samtidig som man oppnår betydelige reduksjoner i IT-kostnadene - det er gjerne snakk om tosifrede prosenter.

I et digitalt miljø kan man styre og oppnå synlighet i dagens næringslivs stadig mer fragmenterte og komplekse forsynings- og verdikjede, tjenesteøkosystemet. Prosesser blir forenklet og automatisert, og muligheten til å ta beslutninger på grunnlag av data samlet inn fra enheter i større økosystemer (Internet of Things, IoT) fører til ny innovasjon og vekst.

Den nye fleksibiliteten gjør også selskapet i stand til å gripe nye forretningsmuligheter: De kan finne nye inntektsstrømmer og skape helt nye forretningsmodeller.

Hva du kan oppnå

Digitalisering gir lavere IT-kostnader, en bedrift som er bedre i stand til å reagere på endringer i omgivelsene, og mer rom for investeringer i nye forretningsmuligheter. Denne overgangen fra en tung CAPEX-orientering til en lettere OPEX-basert løsning reduserer ikke bare kostnadene, hvor man typisk kan regne med en reduksjon på 30–50 %, den gjør også både IT-løsningene og bedriften mer motstandsdyktig i møte med endringer i omgivelsene.

Les hele artikkelen her for å se eksempler på reduksjon av kostnader innenfor din bransje.

Denne annonsen er publisert av TUM Studio, en underavdeling av Teknisk Ukeblad Media. Journalistene og redaksjonen i Tu.no og Digi.no er ikke involvert i produksjonen.
Personvern
© TUM Studio 2022