TU BrandStory er et annonseprodukt, produsert etter gjeldende retningslinjer.

Retningslinjer for TU BrandStory

TU BrandStory er en markedsføringskanal for annonsører.

Tanken bak annonseformatet er at firmaer med komplekse budskap skal få anledning til å gå i dybden på sine temaer, og ha mulighet til å få direkte feedback fra en relevant målgruppe.

Annonsørene er velkomne til å dele innsikt fra forskning og utvikling, refleksjoner rundt sin rolle i samfunnet og tanker om ledelse.

Produktreklame er ikke tillatt i dette formatet. Annonsører kan heller ikke bruke TU BrandStory som en kanal for tilsvar på journalistikk som utøves på redaksjonelle flater.

Mahesh Desai, Head of Large Deals i Tieto.
Mahesh Desai, Head of Large Deals i Tieto.
Innhold fra annonsør

Modernisering av bedriftens IT-systemer

Digitaliseringen utfordrer bedriftens tradisjonelle driftsmodeller, og i dette tilfellet er moderniseringen såpass stor at ingen andre bransjer kommer utenom.

Å modernisere bedriften din virker kanskje som en enorm oppgave, men det er nå dere må begynne å tenke på å gripe denne nye, spennende muligheten.

Moderniser IT-løsningene deres, og oppnå optimale resultater i dag og muligheter for vekst og innovasjon i morgen. Det er viktig for din bedrift - konkurrentene dine er allerede i gang med å omstille seg.

Veien mot modernisering av bedriften

En kunde kan gå inn i en butikk og kjøpe klær hun blir anbefalt av en databasert kroppsskanner. Såkalte "wearables", som for eksempel armbånd eller klokker, overvåker folks helse og tilkaller automatisk hjelp ved behov. 3D-printing revolusjonerer industrien – man har allerede greid å printe en hel jetmotor. Smarte søppelbøtter tømmes når de sier ifra om at de er fulle, ikke i henhold til tidsplaner. Det er utviklet selvbetjeningsportaler der folk kan komme i kontakt med offentlige organer og banker og til og med inngå bindende avtaler.

– Digitaliseringen av verden har allerede satt oss i en situasjon der bedriftene enten må omstille seg eller dø, sier Mahesh Desai, Head of Large Deals i Tieto.

Digitaliseringen endrer hverdagen vår, og bedriftene er nødt til ikke bare å tilpasse seg, men endre seg grunnleggende. Forbrukernes kjøpemønstre er i endring, den raske utviklingen av mobile tjenester gjør sømløs og helhetlig kundeservice i flere kanaler helt nødvendig, og skreddersøm av enkeltprodukter og kortere ledetider er påkrevd.

Bedriften din er nødt til å digitalisere for å fortsette å hevde seg i konkurransen. Digitaliseringen gjør at man må revurdere hele forretningsmodeller - noe som viser seg tydelig hvis man ser på Fortune 500: 40 % av selskapene som sto på listen i år 2000, sto ikke lenger på den i 2010.

– Uansett om man skal imøtekomme kravet om en stadig mer skreddersydd produksjon eller levere en sømløs og nyttig kundeopplevelse, har man bare én mulighet: å bruke digitale data i nær sanntid og samtidig gjøre virksomheten mer kostnadseffektiv og transparent, sier Desai.

Enkelt sagt: Hvis vi ikke omstiller oss og leverer det kundene forventer, vil vi ikke være i stand til å bevare våre markedsandeler, og langt mindre å vokse.

En dobbelt utfordring: fornyelse og kostnad

Fra kundens synsvinkel er disse endringene en del av en naturlig utvikling og ikke noe man er villig til å betale ekstra for. Derfor må man holde kostnadene konstante mens man digitaliserer - og helst redusere dem. Det betyr at det må effektiviseres.

- Det er ikke et enten-eller-spørsmål, men et både-og-spørsmål. Man må digitalisere og effektivisere virksomheten samtidig. Gjør man ikke det, risikerer man å forsvinne, understreker Desai.

Det gjør at mange selskaper må stille seg det avgjørende spørsmålet: "Fremmer våre nåværende IT-løsninger de nye måtene å gjøre forretninger på – eller er de til hinder for dem?"

IT som muliggjørende faktor

Tieto har, med sine mer enn fire tiår med erfaring fra en rekke bransjer, en helhetlig tilnærming til IT-løsninger og modernisering. IT-systemene skal både fremme innovasjon og vekst, holde kostnadene nede eller redusere dem og muliggjøre kortere vei til markedet for nye produkter.

Løsningen er å gå over fra en tung, CAPEX-orientert drift til en lettere, mer OPEX-basert løsning. Det vil ikke bare redusere kostnadene, men også gjøre både IT-løsningene og bedriften mer motstandsdyktige i møte med fremtidige behov og endringer.

Det er tre ting som skal til for at man skal få IT-løsningene til virkelig å spille på lag:

  1. outsourcing av tjenester
  2. bruk av nettskyen
  3. kjøp av programvare "som en tjeneste"

Veien til et moderne IT-system

Kompleksitet senker produktiviteten – i mange selskaper brukes 60–80 % av IT-budsjettet bare til "å  holde lysene på". Tieto hjelper kundene sine med å gjøre IT-strukturene enklere og mer effektive.

En vurdering av applikasjonsporteføljen kan avdekke hvilke programmer som kan avskaffes eller forbedres gjennom optimalisering eller konsolidering, og slik gjøre bedriften i stand til å redusere kompleksiteten og gjøre applikasjonsvedlikeholdet og -utviklingen mer effektiv. Ved å redusere antallet applikasjoner bedriften bruker, oppnår man en enklere forretningsprosess og nye muligheter for å effektivisere virksomheten.

På samme måte som at man kan redusere antallet applikasjoner, kan man redusere antallet infrastrukturplattformer ved å ta i bruk miljøvennlige nordiske datasentre, der drift av maskin- og programvare og støttefunksjoner kan skje mer kostnadseffektivt. Konsoliderte IT-funksjoner gjør både IT-løsningene og forretningsprosessene bedre. Tid-til-marked kan reduseres, samtidig som man oppnår betydelige reduksjoner i IT-kostnadene - det er gjerne snakk om tosifrede prosenter.

I et digitalt miljø kan man styre og oppnå synlighet i dagens næringslivs stadig mer fragmenterte og komplekse forsynings- og verdikjede, tjenesteøkosystemet. Prosesser blir forenklet og automatisert, og muligheten til å ta beslutninger på grunnlag av data samlet inn fra enheter i større økosystemer (Internet of Things, IoT) fører til ny innovasjon og vekst.

Den nye fleksibiliteten gjør også selskapet i stand til å gripe nye forretningsmuligheter: De kan finne nye inntektsstrømmer og skape helt nye forretningsmodeller.

Hva du kan oppnå

Digitalisering gir lavere IT-kostnader, en bedrift som er bedre i stand til å reagere på endringer i omgivelsene, og mer rom for investeringer i nye forretningsmuligheter. Denne overgangen fra en tung CAPEX-orientering til en lettere OPEX-basert løsning reduserer ikke bare kostnadene, hvor man typisk kan regne med en reduksjon på 30–50 %, den gjør også både IT-løsningene og bedriften mer motstandsdyktig i møte med endringer i omgivelsene.

Les hele artikkelen her for å se eksempler på reduksjon av kostnader innenfor din bransje.

Til toppen