BrandStory er et annonseprodukt, produsert etter gjeldende retningslinjer.

Retningslinjer for BrandStory

BrandStory er en markedsføringskanal for annonsører. Tanken bak annonseformatet er at firmaer med komplekse budskap skal få anledning til å gå i dybden på sine temaer, og ha mulighet til å få direkte feedback fra en relevant målgruppe.

Annonsørene er velkomne til å dele innsikt fra forskning og utvikling, refleksjoner rundt sin rolle i samfunnet og tanker om ledelse.

Produktreklame er ikke tillatt i dette formatet. Annonsører kan heller ikke bruke BrandStory som en kanal for tilsvar på journalistikk som utøves på redaksjonelle flater.

Daniel Downing, Head of Microsoft and Productivity Platforms
Daniel Downing, Head of Microsoft and Productivity Platforms (Bilde: Tomi Parkkonnen)
Innhold fra annonsør

Reisen til nettskyen

Temaet «nettsky» er ikke lenger noen nyhet, konseptet har blitt debattert i nærmere ti år.

Nettskyen har mange fordeler som har ført til større endringer. Fordelene med nettskyen er blant annet fleksibilitet, smidighet (opp- og nedskalering etter behov), produktivitet og kostnadseffektivitet. Midlene som ellers ville gått til diverse IT-prosjekter, kan nå investeres smartere i mer bærekraftige prosjekter. Nettskyteknologien tilbyr den skalerbarheten og fleksibiliteten din bedrift behøver for å drive smidig virksomhet. Den støtter også nye metoder for samarbeid – uansett hvor man befinner seg.

Markedet etterspør i dag nettskytjenester: Analysebedrifter spår eksplosiv vekst innenfor nettskymarkedet. Innen 2017 anslår Bain at 10 prosent av alle midler som brukes på IT, vil investeres i nettskyen. For noen år siden bemerket man i en Bain & Company-rapport at inntektene fra nettskyprodukter og -tjenester ville stige fra 20 milliarder til 150 milliarder dollar innen 2020.

Kunder forventer den nyeste teknologien og hurtig levering av nye tjenester i sanntid. Jeg ser to drivkrefter:

  1. I dag er både forbrukere og arbeidstakere i ferd med å definere en «ny standard»: De er vant til umiddelbar respons og tilbakemelding.
  2. Den eldre generasjonen reagerer på dagens krav fra kundene og godtar ikke tingenes tilstand, slik de var før i tiden. Før ville vi godtatt at det tok 90 dager å få installert en server. Nå forventer vi at det skal være gjort på noen få minutter. Nettskyen forandrer dette.

Endringer i det daglige arbeidet

Jeg har sett transformasjonen i hele organisasjonen vår. Jeg har sett store forandringer for mine kollegaer og deres arbeid som et resultat av økt digitalisering.

Disse endringene krever et nytt tankesett hva gjelder ressursstyring. Den gamle ressursstyringsmodellen må endres. Vi må få mer medbestemmelsesrett og prioritere klarere for å tilpasse oss de endringene vi opplever daglig. Gjennom nettskyen kan vi jobbe på denne måten.

For det holder ikke å bare styre lenger – man må lede an. Vi opplever konstant endring, og trenger ledere som kan skape visjoner som bidrar til suksess for bedriften. Disse visjonene og gjennomføringen av dem krever større samarbeid. For i dag, med så mange informasjonskilder, komplekse teknologier og kompliserte økosystemer, kan ikke én person alene finne det riktige svaret. Vi trenger «hypersamarbeid», noe som betyr at vi må identifisere de rette folkene og snakke med dem til rett tid. Nettskyen tilbyr fantastiske digitale verktøy for å støtte denne kulturen.

Vi trenger også nye arbeidsvaner for å støtte dette samarbeidet. I Tieto bruker vi for eksempel verktøy som Google og Office365 til å lage presentasjoner under våre workshops. Det krever litt arbeid å forberede seg til det og få folk til å forandre tidligere arbeidsmåter. Men til slutt får man en fiks ferdig PowerPoint som alle har bidratt til.

Reisen bør alltid starte med en visjon. I neste blogginnlegg skal jeg snakke om hvordan man skaper selve nettskyvisjonen, hvorfor man trenger den, og hva som er Tietos visjon.

Forfatteren av dette blogginnlegget heter Daniel Downing, Head of Microsoft and Productivity Platforms. Følg med her for neste blogginnlegg og les mer om Tieto Cloud Services her.