BrandStory er et annonseprodukt, produsert etter gjeldende retningslinjer.

Retningslinjer for BrandStory

BrandStory er en markedsføringskanal for annonsører. Tanken bak annonseformatet er at firmaer med komplekse budskap skal få anledning til å gå i dybden på sine temaer, og ha mulighet til å få direkte feedback fra en relevant målgruppe.

Annonsørene er velkomne til å dele innsikt fra forskning og utvikling, refleksjoner rundt sin rolle i samfunnet og tanker om ledelse.

Produktreklame er ikke tillatt i dette formatet. Annonsører kan heller ikke bruke BrandStory som en kanal for tilsvar på journalistikk som utøves på redaksjonelle flater.

Innhold fra annonsør

Skyløsning trimmer virksomheten

 

For mange produksjonsanlegg blir forsinkelsen i nettverksforbindelsen for stor på grunn av avstanden til skyleverandørenes datasentre. Men hvis ikke virksomheten kan komme til skyen, får skyen heller komme til virksomheten. Som sagt, så gjort.

Bedrifter kan trimme virksomheten og andre industrianlegg ved hjelp av en skyløsning med minimal forsinkelse. En slik løsning er fullstendig feiltolerant, kan tilpasses nøyaktig til behovene og gir besparelser på opptil 50 prosent.

Én av de viktigste fordelene ved skyløsningen er at den har minimalt med forsinkelse/søketid. Tjenesten er også feiltolerant. Den har dobbelt opp med komponenter hvis kunden ønsker det. Hvis serverrommet av noen grunn blir ubrukelig, flyttes driften automatisk til et annet serverrom.

Plattformen er svært fleksibel. Den kan enkelt utvides eller reduseres avhengig av behovsendringer ved produksjonsanleggene. Kundene betaler kun for så mye av kapasiteten som de bruker.

Skytjenesten har et høyt sikkerhetsnivå. All informasjon lagres i sikre datasentre. Via en sikret tilkobling og selvbetjeningsportal kan brukerne få tilgang til informasjonen sin, uavhengig av sted og tidspunkt.

Kundene kan oppnå besparelser på 30 til 50 prosent sammenlignet med å ha en standard løsning i egne servere.