BrandStory er et annonseprodukt, produsert etter gjeldende retningslinjer.

Retningslinjer for BrandStory

BrandStory er en markedsføringskanal for annonsører. Tanken bak annonseformatet er at firmaer med komplekse budskap skal få anledning til å gå i dybden på sine temaer, og ha mulighet til å få direkte feedback fra en relevant målgruppe.

Annonsørene er velkomne til å dele innsikt fra forskning og utvikling, refleksjoner rundt sin rolle i samfunnet og tanker om ledelse.

Produktreklame er ikke tillatt i dette formatet. Annonsører kan heller ikke bruke BrandStory som en kanal for tilsvar på journalistikk som utøves på redaksjonelle flater.

BRANDSTORY: Slik unngår du å låse deg til én leverandør i skyen
Innhold fra annonsør

Slik unngår du å låse deg til én leverandør i skyen

 

Organisasjoner som ønsker å digitalisere, kommer ikke utenom å bruke skyen. Den gir økt smidighet, frigjør ressurser til innovasjon og vekst, og bidrar til at organisasjonen sparer penger. Men med skyen følger nye utfordringer, som risikoen for å låse seg til et fåtall, bestemte leverandører. Det kan se fint ut nå, men i fremtiden kan det gi deg ufortusette kostnader og lite fleksibilitet.

Leverandørbindinger er ikke noe nytt. Så lenge man har brukt IT i næringslivet har organisasjonene vært nødt til å vurdere teknologivalgene de gjør: Vil tjenesteleverandører møte behovene mine i fremtiden? Kan jeg enkelt bytte ut leverandøren senere til noen som kan?

Man skulle tro at skyen, med sine abonnementer og skalerbarhet, ville løse noen av disse problemene. Men i virkeligheten er det en fare for leverandørbindinger her også.

Det gjelder særlig markedet for offentlige skytjenester, som den dag i dag domineres av bare tre leverandører. Disse tre får mer og mer makt etter hvert som stadig flere organisasjoner tar i bruk tjenestene deres. Hvem skal fortelle kundene om problemet med leverandørbindinger i en slik situasjon?

Faren for å låse seg til bestemte leverandører står i direkte motsetning til skyens løfter om smidighet, fleksibilitet og kostnadseffektivitet. Heldigvis er det en måte å bekjempe leverandørbindinger på: hybride nettskyer.

Unngå leverandørbindinger med en hybridsky

Hybridskymodellen blir stadig mer populær fordi du har muligheten til å sette sammen et skymiljø spesielt tilpasset ditt behov.

Det er riktignok stadig flere organisasjoner som tar i bruk offentlige skytjenester fra store, kjente leverandører, men de fleste velger å fortsette å oppbevare noen av dataene og applikasjonene sine lokalt eller i private nettskyer.

På den måten kan de sørge for at de mest kritiske ressursene og applikasjonene til enhver tid er sikre og tilgjengelige, og fortsette å dra nytte av eksisterende infrastruktur som ennå ikke er utdatert.

Stadig flere organisasjoner ønsker det beste av begge verdener og setter sammen skykapasitet fra ulike kilder. Og denne tenkningen kan også brukes til å unngå leverandørbindinger.

Du kan for eksempel velge å bare bruke den offentlige skyen til tjenester som lett kan overføres til annen infrastruktur, det være seg lokalt eller eksternt. Når behovet for kapasitet – eller markedet – endrer seg, er man ikke bundet til én bestemt leverandør, som kanskje ikke lenger dekker bedriftens behov.

Se på skyen som et økosystem

Vi har stor tro på hybridskymodellen og på viktigheten av å ha en teknologi- og leverandøragnostisk hybridskystrategi. Slik vi ser det er det ikke omfanget av skytjenester som sier mest om hvor moden organisasjonen er som skybruker. Det viktigste er i hvilken grad organisasjonen klarer å sette sammen ulike kilder til lokal og ekstern infrastruktur, og hvor raskt den er i stand til å reagere når markedet endrer seg.

Derfor har vi lagt stor vekt på å sette sammen et omfattende økosystem av partnere for våre skykunder istedenfor å bygge opp så stor kapasitet som mulig rundt bare én eller to leverandører.

De som ønsker å ta i bruk skytjenester skal kunne velge mellom mange ulike tjenester fra både kjente og mindre, mer innovative leverandører. Bare da kan du få oppfylt alle dine ønsker knyttet til smidighet, sikkerhet, teknologi, leverandører og pris. Målet vårt er at du skal kunne velge fritt og ha full kontroll – og enkelt hente ut det du trenger, fra et sunt og komplett hybrid skyøkosystem.

Målet vårt er at vi skal være den største skypartneren i Norden for store bedrifter og organisasjoner – og at du skal kunne få dekket alle dine skyrelaterte behov med bare én partner. Vi skal levere en komplett digital plattform som gjør det mulig for deg å administrere enhver kombinasjon av leverandører fra et åpent partnerøkosystem – og din lokale infrastruktur – via én enkelt portal og på en helhetlig måte.

Løsningen vår skal gjøre det enkelt å bruke ulike løsninger side om side. Du skal selv kunne velge om du vil bruke den offentlige skyen til utvikling og testing, og en privat sky til produksjon, eller motsatt.

Med det rette hybridskymiljøet og -økosystemet trenger du ikke å være bekymret for leverandørbindinger eller hvilken teknologi du skal bruke. Men det kan være en kompleks oppgave å administrere et slikt miljø. Derfor mener vi at den beste løsningen er å ha én parter som kan hjelpe en med alle skyer: ett kontaktpunkt for alle behov, én tjenestenivåavtale, én faktura og én plattform for forretningsinnovasjon, smidighet og vekst.

Les også rapporten Benefits of Cloud Maturity – Cloud Maturity Index 2015 og besøk vår hjemmeside.